הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 09

מספר בקשה:4
לפני כבוד השופט מיכאל קרשן

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980

המבקש:

איתי גור (הנאמן)

נגד

משיבים

1 .כונס נכסים רשמי תל אביב
2.רביע פדילה (החייב)

פסק דין

הנאמן עתר לביטול ההליכים בשל אי עמידת החייב במתווה תכנית הפירעון.

ביום 16.9.2018 ניתן צו כינוס לנכסי החייב והושת עליו תשלום בסך של 400 ₪ לחודש. בהמשך, הוגדל התשלום החודשי לסך של 1,000 ₪ החל מאוגוסט 2019, ו לסך של 2,000 ₪ החל מנובמבר 2019.

ביום 10.6.2020 הוכרז החייב פושט רגל ואושרה תכנית פירעון, לפיה על החייב להוסיף לקופת הכינוס סך של 132,000 ₪ ב-60 תשלומים של 2,200 ₪ האחד. בסכום זה נכלל חוב הפיגורים אשר צבר החייב בטרם הוכרז כפושט רגל .

ביום 31.3.2021 עתר הנאמן לביטול ההליך. הנאמן עדכן כי החייב ביצע את התשלום האחרון בהתאם לתכנית הפירעון בחודש אוגוסט 2020 . נכון למרץ 2021, צבר החייב חוב פיגורים בסך של 13,600 ₪.

בתשובה טען החייב למצב רפואי שהחמיר וקריסה כלכלית (בין היתר, בשל חוסר יכולתה של אשת ו ההרה להשתכר). החייב ביקש להגיע להסדר מחודש, קרי: לשנות את תנאי ההסדר המותנה שנקבע בעניינו.

הנאמן התנגד לאמור שכן החייב לא הציג כל אסמכתאות מתאימות לתמיכה בטענותיו. גם לעמדת כנ"ר לא הוכיח החייב כל שינוי נסיבות. כנ"ר הבהיר בעמדתו, כי לשם קביעה כי חל שינוי ביכולת ההשתכרות, על החייב להיבדק ולצרף אישור מתאים מרופא תעסוקתי.

נוכח האמור, בהחלטה מיום 5.7.2021 קבעתי שעל החייב לפרוע את חוב הפיגורים ולבוא בדברים עם הנאמן בעניין תכנית הפירעון. בהחלטה אף נתבקש עדכון מטעם הנאמן בחלוף 60 ימים.

החייב הגיש ביום 22.8.2021 בקשה נוספת לשינוי תנאי תכנית הפירעון. החייב טען שוב לשינוי שחל ביכולתו להשתכר ואף זו הפעם לא תמך טענותיו באסמכתאות מתאימות. על כן ניתנה החלטתי כבר ביום 22.8.2021, לפיה לא הוכח כל ש ינוי בנסיבות וביכולת ההשתכרות של החייב , ועליו לפרוע את חוב הפיגורים ולבוא בדברים בעניין תכנית הפירעון עם הנאמן.

ביום 31.8.2021, הגיש הנאמן בקשה נוספת לביטול ההליך. חוב הפיגורים טפח ל כדי סך של 26,800 ₪, החייב לא טרח לבוא בדברים עם הנאמן או לשלם את חוב הפיגורים ואף לא נשא בתשלום החיוב השוטף.

במצב דברים זה, סבורני כי הצדק עם הנאמן ואין לי אלא לקבוע כי החייב אינו נוהג בתום לב בהליך ומנצל את ההליך לרעה. החייב אינו זכאי להגנות שמספק לו ההליך ובנסיבות אלו, ולא ראיתי איזו תועלת תצמח לנושים מהמשך ההליך.

לפיכך, אני מורה על ביטול ההליך.

צו עיכוב היציאה מהארץ יישאר בתוקפו עד ליום 9.12.2021 ואז יבוטל.

הנאמן ימציא החלטה זו לחייב.

ניתן היום, ג' תשרי תשפ"ב, 09 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.