הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 62687-09-17

מספר בקשה:17
לפני
כבוד ה שופט אבי פורג

המבקשות:

1.תריז חריש
2. עביר חריש רפול

נגד

המשיב:
בנק לאומי לישראל בע"מ

החלטה

לאחר עיון בבקשה לאישור הסדר פשרה מיום 4.2.21, וכן בתצהירים ובמודעה שצורפו, לא ראיתי מקום לדחות את הסדר הפשרה על הסף, ולכן אני מורה לפעול בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006.
נוסח המודעה שהציעו הצדדים מאושר בכפוף לכך שבסעיף 5 למודעה יוסף שהסדר הפשרה עומד לעיון גם באתר האינטרנט של המשיב בקישור ישיר מדף הבית, וכן ירשמו בנוסף פרטי מספר טלפון ודוא"ל של משרד ב"כ המבקשות.
המשיב יפרסם תוך 10 ימים את המודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה באותיות בגודל 3 מ"מ לפחות.
המשיב יפרסם תוך 7 ימים את המודעה והסכם הפשרה המלא גם באתר האינטרנט שלו, בקישור ישיר מדף הבית, והפרסום יוותר למשך 3 חודשים.
המשיב ישלח המודעה כאמור בצירוף החלטה זו, העתק הבקשה לאישור הסדר פשרה, הבקשה לאישור והתובענה ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), למפקח על הבנקים כמו גם למנהל בתי המשפט, הכל כנדרש בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006.
הצדדים יגישו תוך 21 יום עדכון בדבר פרסום המודעה, אליה יצורפו הפרסומים עצמם, וכן בדבר מסירת המודעה לגורמים המוזכרים לעיל.
המזכירות תואיל לפתוח את התיק האלקטרוני לעיון הפרקליטות.
ככל שתוגשנה התנגדויות, רשאים הצדדים להגיב עליהן תוך 30 יום.
תז"פ ומשימה למתן החלטה ליום 12.5.21.
ניתנה היום, א' אדר תשפ"א, 13 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.