הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 29255-01-18

מספר בקשה:45
בפני
כבוד ה שופט יחזקאל קינר

מבקשת העיון

המועצה הישראלית לצרכנות

נגד

משיבים

  1. אושרי כהן
  2. הוט מובייל בע"מ

החלטה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בבקשת העיון שהוגשה על ידי המבקשת (להלן: "המועצה"), הגעתי לכלל מסקנה כי הבקשה - בדין יסודה.

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003 והפסיקה מתוות שלושה שלבים לבחינת בקשת עיון בתיק שהוגשה על ידי מי שאינו בעל דין. בשלב ראשון נבחנת השאלה האם יש איסור בדין לעיון בחומר המבוקש. ככל שהתשובה היא בשלילה, נבחנת בשלב שני השאלה האם העיון מוצדק. בשלב זה, נקודת המוצא היא שלכל אדם זכות עיון, ועל בעל הדין המתנגד לעיון הנטל לשכנע כי אין להתירו. הכלל הוא, שבהיעדר טעם מיוחד המונע זאת, רשאי כל אדם לעיין בתיקי ביהמ'ש. ההכרעה מבוססת על איזון בין האינטרסים והזכויות של כל הנוגעים בדבר. בשלב השלישי, בהנחה ויש הצדקה עקרונית לאפשר את העיון, נבחנת השאלה כיצד ניתן להגשים את מטרת העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בזכויות והאינטרסים של בעלי הדין שהתנגדו לעיון (ר' ע"א 1651/08 עו"ד שי עינת נ' ממונה מע"מ גוש דן (27.7.08)].

בענייננו לא נטען כי קיים איסור בדין לעיין בחומר שבתיק.
כמו כן, העיון המבוקש מוצדק ולגיטימי. לא רק שנקודת המוצא היא שלכל אדם זכות עיון, במקרה זה מבוקש העיון על מנת לשקול הגשת התנגדות המועצה להסדר הפשרה. בהקשר זה אציין עוד כי מועד הגשת ההתנגדות טרם חלף. לא מצאתי בסיס לטענת המשיבים כי ימי הפגרה נמנים במניין הימים להגשת ההתנגדות. סעיף 4(ה) להחלטתי מיום 14.7.21 אשר קבע כי "ימי הפגרה נמנים במניין הימים הנ"ל", התייחס לפעולות שעל הצדדים לבצע בהתאם לאותו סעיף, ולא למועד להגשת התנגדויות הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות. כמו כן, לגיטימי ונכון כי לצורך הגשת התנגדות, המהווה כתב טענות משפטי, לא יימנו ימי הפגרה במניין הימים שנועד להגשת ההתנגדות (סעיף 179(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018).
באשר לפגיעה הנטענת על ידי המשיבה בדמות פגיעה בסודות מסחריים, הטענה נטענה בכלליות, ואין היא מהווה עילה למניעת עיון או להגבלתו למסמכים שיימסרו למועצה על ידי הצדדים. לפיכך, זכות העיון תוענק באמצעות מערכת נט המשפט, ולמען הזהירות, וכפי שהסכימה המועצה, רק לאחר שתיחתם על ידי המועצה התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיוסכם על הצדדים. הודעה בעניין החתימה על ההתחייבות הנ"ל תימסר על ידי המבקשת והמשיבים עד 24.10.21, וזכות העיון בפועל תינתן בהחלטה נוספת של בית המשפט לאחר מכן.
ככל שתחליט המועצה להגיש התנגדות, מוארך המועד להגשתה תוך 21 יום מיום שתינתן לה זכות העיון בפועל.
בשלב זה, מוענקת זכות העיון עד 30.11.21. ככל שתוגש התנגדות, תוארך התקופה הנ"ל.

תשומת לב המזכירות מופנית למשפט המודגש לעיל, ואין להעניק את זכות העיון בפועל בטרם תינתן החלטה נוספת על ידי בית המשפט כאמור שם.

ניתנה היום, י"א חשוון תשפ"ב, 17 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.