הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 2203-12-18

לפני
כבוד ה שופט אבי פורג

המבקשת:

קרן מיטלס יונוביץ'

נגד

המשיבה:
RYANAIR LIMITED

החלטה

בהמשך לישיבת יום 9.2.21, ולאחר עיון בבקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה ב יום 19.8.20, על נספחיה, ולאחר שהוגשה הודעת הבהרה ביום 1.9.20 ובהמשך גם הנספח המעודכן ביום 9.2.21, לא ראיתי מקום לדחות את הסדר הפשרה על הסף, ולכן אני מורה לפעול בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006.
נוסח המודעה שהציעו הצדדים מאושר בכפוף לתיקונים הבאים:
תפורט הגדרת ישראלים.
יפורטו העקרונות של מנגנון הפיצוי.
תפורט ההסדרה העתידית.
במסגרת פרטי התקשרות עם ב"כ המבקשת והמשיבה, תוסף כתובת דוא"ל.

נוסח המודעה המתוקן יוגש לאישור בית משפט תוך 10 ימים.

המשיבה תפרסם את המודעה המאושרת תוך 10 ימים בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה באותיות בגודל 3 מ"מ לפחות.

המשיבה תשלח המודעה המאושרת כאמור בצירוף החלטה זו, העתק הבקשה לאישור הסדר פשרה, ההסדר, הודעת ההבהרה, הבקשה לאישור והתובענה, ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), לממונה על הגנת הצרכן כמו גם למנהל בתי המשפט, הכל כנדרש בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006.

הצדדים יגישו תוך 21 יום עדכון בדבר פרסום המודעה, אליה יצורפו הפרסומים עצמם, וכן בדבר מסירת המודעה לגורמים המוזכרים לעיל.

המזכירות תואיל לפתוח את התיק האלקטרוני לעיון הפרקליטות.

ככל שתוגשנה התנגדויות, רשאים הצדדים להגיב עליהן תוך 30 יום.

תז"פ ומשימה למתן החלטה ליו ם 1.6.21.

ניתנה היום, א' אדר תשפ"א, 13 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.