הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 21510-04-18

לפני
כבוד ה שופטת אסתר שטמר

המבקשת

אורטל זעיר שטרית
ע"י ב"כ עו"ד דוד שוורצבאום

נגד

המשיבות
1. Samsung Electronics co LTD
ע"י ב"כ עו"ד ד"ר גיל אוריון ועו"ד מיכל סלע
2. סאני תקשורת סלולרית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמית הירש

פסק דין
בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. נושא התובענה הוא תקלה במכשירים טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג, מדגם Galaxy S9 ו- Galaxy S9+ (" המכשירים"), סמוך לתחילת שיווקם בישראל, ביום 11.3.2018.
המבקשת טענה כי התקלה גרמה לנתק בשמע במהלך שיחות או לניתוקי שיחות, באופן שהשפיע על היכולת לקיים שיחות באופן תקין; כי המשיבות היו מודעות לתקלה הנטענת במכשירים, ולמרות זאת המשיכו לשווק אותם לציבור תוך הסתרת התקלה; וכי נגרם לה ולשאר חברי הקבוצה נזק ממוני לצד נזק בלתי ממוני.

הקבוצה הוגדרה בבקשת האישור: "כל אדם בישראל אשר רכש או הועמד לרשותו מכשיר טלפון מסוג גלקסי S9 פלוס ( galaxy S9 plus) או גלקסי S9 (galaxy S9) ובו תקלה שיש בה כדי להשפיע על יכולת המכשיר לקיים שיחות באופן תקין."
בהסדר הפשרה תוקנה הגדרת הקבוצה וצומצמה ל:
"כל מי שרכש מכשיר טלפון מסוג גלקסי S9 או גלקסי S9 פלוס, וזאת החל מיום 11.3.2018 ועד ליום 19.4.2018."

המשיבות דחו את טענות המבקשת. המשיבה 1 ("סמסונג") טענה כי התקלה הנטענת היא תופעת שימוש נקודתית, זניחה ובלתי צפויה שהתרחשה לתקופה קצרה, טופלה ע"י סמסונג באופן יעיל ונפתרה לחלוטין בתוך מספר שבועות. מדובר בתופעה נדירה שלא ניתן לצפות מראש שנבעה מאי התאמה בין הגדרות המודם במכשיר לבין מאפייני הרשת הסלולרית באזורים גאוגרפיים אחדים ומסוימים. התופעה התרחשה בנסיבות חריגות, באחוז זניח של מכשירים, ולא ניתן היה להגדיר או לסווג מראש את המכשירים או את השיחות שבהם תתרחש התופעה. תהליך פיתוח התוכנה ועדכונה, שארך כשבועיים שלושה, פתר לחלוטין את התופעה בכל המכשירים, באמצעות עדכון תוכנה שיישמו הלקוחות בלחיצת כפתור. סמסונג גילתה גילוי נאות של התופעה, לא הסתירה דבר, והדבר עולה משיחות עם נציגי השירות של סמסונג.
המשיבה 2 ("סאני") טענה כי התקלה אינה אלא תופעה מינורית; כי השפיעה על מספר קטן של משתמשים באופן ספוראדי, וטופלה במהירות ע"י סמסונג; גילוי התופעה השפיע על כמות קטנה של משתמשים, לא היה ניתן לגלותה טרם השקת המכשירים, ועל כן אינה מקימה עילת תביעה. המשתמשים המעטים שפנו לסאני לצורך מסירת הטלפונים לתיקון נענו: חלקם קיבלו זיכוי כספי מלא בגין הרכישה, חלקם החליפו את המכשיר לדגם אחר ורובם המכריע קיבלו בתקופת הביניים טלפון חלופי. סאני טענה עוד כי לא היתה הטעיה של מי מחברי הקבוצה; כי אין לה אחריות כלפי הרוכשים לתיקונים, החלפות או זיכויים כספיים; וכי אין יריבות בינה לבין מי מחברי הקבוצה.

ביום 9.2.2020, לאחר שתי ישיבות קדם משפט שבה ן התבררו טענות הצדדים והומלץ על הסדר פשרה, הגישו הצדדים הסדר פשרה. ביום 17.5.20 הוגשה הודעת היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 18(ד) בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, שבה הודיע כי לא מצא לנכון להביע עמדה לענין הסדר הפשרה, לחיוב או לשלילה.

עיקרי הסכם הפשרה
הפשרה הסתמכה על הנחת מוצא שמספר השיחות הממוצע למשתמש ליום הוא 22 שיחות, נכנסות ויוצאות. כמו כן על נתוני מוקד סמסונג כי במהלך התקופה שממועד ההשקה ועד תקופת הפשרה פנו למוקד סמסונג כ-900 לקוחות. כן נמסרו לסמסונג נתונים אודות היקף התרחשות התופעה במכשירים שמחזיקים המנויים ברשת פלאפון תקשורת בע"מ ("פלאפון"). כיוון שחלקם של לקוחות פלאפון שהחזיקו במכשירים אלו היה גבוה משמעותית מחלקה של פלאפון בשוק הסלולאר, שמוש בנתונים אלו מטיב עם חברי הקבוצה. הנתונים סודיים, ונמסרו לסמסונג בכפוף לשמירת סודיותם ומפורטים בנספח ה' להסכם הפשרה שהוצג לבית המשפט בלבד. על סמך כל אלו הסכימו הצדדים כי סמסונג תעמיד לחברי הקבוצה פיצוי בשווי כולל של 160,000 ₪ באופן הבא:
בתוך 30 ימים מן המועד הקבוע, תשלח סמסונג ל- 900 הלקוחות שהתלוננו הודעת SMS שבה יתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים לטובת זיהויו ולבחור באחת מהאפשרויות לקבלת פיצוי בסך 50 ₪.
שובר קניה דיגיטלי (BUYME) בשווי 50 ₪.
קבלת המחאה בדואר רגיל.
איסוף המחאה מאחד מסניפי סאני לפי רשימה.

סכומים שלא ישולמו ללקוחות, לרבות אי הפקדת המחאה, יועברו לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד, שהוקמה לפי סעיף 27א בחוק תובענות ייצוגיות , תשס"ו-2006.

הצדדים מניחים כי קיימת קבוצה נוספת של לקוחות בלתי מזוהים שחוו את התופעה, ולגביהם הוסכם על פיצוי גבוה פי שניים וחצי מהפיצוי שיוענק ללקוחות המתלוננים, כלומר 115,000 ₪ . סכום זה יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד תוך 90 י ום מן המועד הקובע.

הצדדים המליצו לשלם גמול למבקשת בסכום של 10,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחה בסכום של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ, והסכימו כי מחצית שכר הטרחה תשולם תוך 45 יום מהמועד הקובע, והמחצית השניה תוך 45 יום מהשלמת תשלום הפיצויים.
הצדדים המליצו שלא למנות בודק, משום שמינוי בודק יסרבל ויאריך שלא לצורך את הדיון בבקשה ויטיל על הצדדים הוצאות מיותרות. עלויות הבודק גבוהות ביחס לתשלום לפי הסדר הפשרה. הנתונים הוצגו לבית המשפט ע"י סמסונג והם מגובים בתצהיר, כך שכל הנתונים הנדרשים עומדים בפני בית המשפט; ההסכם כולל רק פיצוי בגין העבר, ואין לו השפעה על העתיד.

דיון והכרעה
בהחלטה מיום 25.2.2020, וטרם אישור הסדר הפשרה, הסבתי תשומת לב הצדדים לשתי הערות מקדימות: האחת, כי הגדרת הקבוצה בבקשה לאישור הסדר פשרה צרה בהרבה מזו שבבקשת האישור. על כן הוריתי על תיקון הרישום בפנקס בהתאם להסכם הפשרה בתוך 7 ימים. והשניה, כי החישוב של 45,000 x 2.5 אינו מביא ל 115,000 ₪, (בהחלטה נכתב בטעות 1115,000 ₪). בהתאם להצהרת ב"כ סמסונג בדיון מיום 10.12.2019 (עמ' 7 שורה 18 ואילך) - ברי כי הסכום המלא של הפשרה הוא 160,000 ₪, וכל סכום שלא ישולם לחברי הקבוצה יועבר לקרן.

לאחר עיון בהסדר הפשרה, בטיעוני הצדדים ובעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ובכפוף להחלטתי מיום 25.2.2020 כאמור לעיל, אני סבורה כי הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר, ועונה לדעתי על דרישות סעיף 19( א) בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו:

"בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – גם כי התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו-8(א) וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

עיקר ההסכם נעוץ בכך שמדובר בתקלה שטופלה ותוקנה תוך זמן סביר, ומשום כך אין להפריז בנזק שנגרם למי מחברי הקבוצה. פיצוי בן 50 ₪ ל מנוי נראה סביר בתנאים אלו.
מינוי בודק
בנסיבות העניין אין מקום למנות בודק. הנתונים הוצגו לבית המשפט ע"י סמסונג והם מגובים בתצהיר מר רועי נאור, מנהל תחום שירות וחוויות הלקוח בסמסונג. ההסכם כולל רק פיצוי בגין העבר, ואין לו השפעה על העתיד.
גמול ושכר טרחה
הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקשת בסכום של 10,000 ₪, ושכר טרחה לבא כוחו בסכום של 30,000 ₪ בצירוף מע"מ. בהתחשב בשוויה הכללי של הפשרה, החלטתי לאשר את הסכומים המומלצים.

תפקידם של המבקשת ובא כוחה לא הסתיים, ויהיה עליהם לפקח גם על ביצוע הסדר הפשרה. לפי הסכמת הצדדים תשולם למבקשת ולבא כוחה מחצית מן הגמול ושכר הטרחה תוך 45 יום. המחצית השניה תשולם לפי החלטה נוספת שתינתן, לאחר שסמסונג תמציא אישור רו"ח מטעמה בדבר ביצוע ההסדר, וב"כ המבקשת יודיע כי בדק את האישור ומצאו מתאים לפרטי ההסדר.

סיכום
ענייננו עומד בדרישות סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות: ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3,4 ו- 8א לחוק תובענות ייצוגיות, והסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
על כן אני מאשרת את הסכם הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין.
הסכום שיועבר לקרן ייועד לנושאים הקשורים לצרכנות בתחום התקשורת.

קבוצת התובעים היא: כל מי שרכש מכשיר טלפון מסוג גלקסי S9 או גלקסי S9 פלוס, וזאת החל מיום 11.3.2018 ועד ליום 19.4.2018.
המבקשת היא אורטל זעיר שטרית, ובא כוחה עו"ד דוד שוורצבאום.
עילות התביעה הן: הטעיה לפי סעיף 2 בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; הפרת חובת הגילוי, לפי סעיף 4 בחוק הגנת הצרכן; הפרת חוק המכר, תשכ"ח – 1968 המהווה הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 בפקודת הנזיקין; הפרת החובה לקיים חוזה בתום לב, לפי סעיף 12 בחוק החוזים, (חלק כללי), תשל"ג-1973; עשיית עושר ולא במשפט לפי סעיף 1 בחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט - 1979.
הסעדים שנתבקשו: פיצוי לחברי הקבוצה שהתלוננו למוקד סמסונג וכן בהנחה כי קיימת קבוצה נוספת של לקוחות נוספים בלתי מזוהים, פיצוי נוסף שיועבר כתרומה לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד.

הצדדים יגישו לאישורי נוסח של מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה. המודעה תפורסם תוך 10 ימים מיום אישור הנוסח בשני עתונים יומיים רבי תפוצה, באותיות שגדלן לא יפחת מ-3 מ"מ. כמו כן יפורסם ההסדר באתרי האינטרנט של המשיבות, בקישור ישיר מדף הבית, למשך תקופה שתחל ביום הפרסום בעתונות ותסתיים חודש ימים לאחר אישור ביצוע פסק הדין.

המזכירות תואיל לשלוח עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

נקבעת תזכורת פנימית לבחינת בצוע ההסכם, ליום 1.3.2021.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשפ"א, 11 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.