הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 12706-09-19

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

מבקש

אסף קרץ
ע"י ב"כ עוה"ד אסף שילה

נגד

משיבה
שטראוס מים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חיים פרוכטר

פסק דין

עסקינן בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, בטענה כי המשיבה גובה מלקוחותיה דמי אחריות, גם עבור התקופה שבה האחריות אמורה להינתן ללא תשלום (השנה הראשונה שלאחר ההתקשרות) .
במהלך ניהול ההליך, העלתה המשיבה טענה לפיה מדובר בגבייה מראש עבור תקופת האחריות שבתשלום.
בהינתן שהמבקש סיים את התקשרותו עם המשיבה טרם חלוף תקופת ההתקשרות, טען ה מבקש כי יש לאפשר לו לתקן את בקשת האישור כך שתיכלל בה טענה לפיה היה על המשיבה להשיב לו את החלק היחסי בגין תקופת האחריות שלא נוצלה.
המשיבה התנגדה לתיקון המבוקש בטענה כי מדובר בעילה חדשה וכן טענה לקושי בעילת התביעה האישית של המבקש, שקיבל את ההחזר היחסי. המבקש, מצדו, גורס כי המשיבה אינה מעניקה את ההחזר באופן אוטומטי ללקוחותיה וכי ההחזר ניתן לו רק מאחר שכבר היה בהליך משפטי מול המשיבה.
במהלך הדיון שהתקיים בפניי ביום 2.7.20, ביקש המבקש להסתלק מבקשת האישור. לאחר הדיון הוגשו תצהירים מטעם המבקש ובא כוחו בתמיכה לבקשת ההסתלקות במסגרתם הצהירו כי החליטו להסתלק מבקשת האישור בעקבות הערות בית המשפט בדיון וכי לא קיבלו מהמשיבה כל תמורה או טובת הנאה בתמורה להסתלקות.
לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, וכפי שאף עולה מפרוטוקול הדיון, אני סבורה כי אין עוד צורך לברר את התובענה במתכונתה הנוכחית ולכן אני נעתרת לבקשת ההסתלקות כמבוקש.
משאין בהסתלקות המבקש משום מעשה בית דין ולנוכח המפורט לעיל , לא מצאתי כי יש צורך באיתור תובעים חילופיים או בפרסום הודעת הסתלקות.
הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקת. תביעתו האישית של המבקש נדחית בזאת.
המשיבה עמדה בדיון על פסיקת הוצאות לטובתה ואילו המבקש טען כי אין מקום לחייבו בהוצאות. לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים ובשים לב לנסיבות הפרטניות שבמקרה הנדון, לא מצאתי כי יש לחייב את המבקש בהוצאות המשיבה.
כמו כן, בהתחשב בנסיבותיו של מקרה זה ולשלב המוקדם בו הסתיים ההליך , אני פוטרת את המבקש מתשלום חלקה השני של האגרה.
המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לצדדים.
הצדדים ישלחו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתנה היום, כ"א תמוז תש"פ, 13 יולי 2020, בהעדר הצדדים.