הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"פ 18354-06-16

לפני
כבוד ה שופטת מיכל ברק נבו

המאשימה

מדינת ישראל

נגד
הנאשמים

  1. הנרי עומיסי
  2. דניאל מיכאל אלון
  3. ג'רמי ללום
  4. מרדכי ללוש

החלטה
בעניינו של העד יצחק סונינו

1. בבקשה שהוגשה ביום 1.8.18, ביקשה המאשימה לקבוע תנאים שיבטיחו התייצבות של עד התביעה יצחק סונינו לדיון שבו הוא אמור להעיד, ביום 15.10.18. זאת, מכח סמכותו של בית המשפט לפי סעיף 73(ד) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ונוכח קיומו של יסוד סביר להניח שהעד ינוס לאיטליה ולא יתייצב לעדות.

2. בהחלטות מאותו יום קבעתי שעל מר סונינו להגיב לבקשה בתוך 72 שעות מקבלת החלטתי. המאשימה הגישה ביום 6.8.18 הודעה, שאליה צורף מזכר של שוטר, שלפיהם החלטתי נמסרה למר סונינו ביום 5.8.18 בשעה 23:40.

3. 72 השעות חלפו לקראת חצות ביום 8.8.18. עד לשעה זו לא הגיש מר סונינו תגובה לבקשה.

4. מר סונינו הוא עד חשוב בתיק. חובתו להתייצב הודעה לו בפניו, על ידי בית המשפט, שהאריך בהסברים בדבר חובת ההתייצבות ומה עלול לקרות אם לא יתייצב, וזאת ביום 16.7.18. הדברים עולים בבירור מהפרוטוקול (שהוקלט), פ/401, שורה 31 עד פ/ 404, שורה 21.

5. מר סונינו התווכח עם בית המשפט וציין מספר פעמים שאין בכוונתו להתייצב, אלא הוא מתכוון לחזור לאיטליה ולא לשוב להעיד ( בפרט - פ/402, 14 - 23 ו-פ/403, 14 - 31). אמנם, בסוף דבריו (פ/404, 21) אמר שיגיע לדיון, אך התרשמתי שהדברים נאמרו מן השפה אל החוץ, ולאחר שהסברתי לו שאם המאשימה תדע שאין בכוונתו להתייצב, יתכן שיוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ.

6. נוכח האמור, ולאחר שגם עיינתי בבש"פ 5354/18 Andebahan Woldegaber נ' מ דינת ישראל [13.7.18], שאליו הפנתה המאשימה, אני סבורה שאכן יש יסוד להניח שמר סונינו לא יתייצב לעדות, אף שהוזמן כדין.

7. לפיכך, כדי להבטיח התייצבותו של העד, יצחק בן דוד סונינו, ת.ז XXXXXX349, בדיון ביום 15.10.18 בשעה 9:30, אני מורה כדלקמן:
א. יוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגדו;
ב. על העד להפקיד דרכונו במשרדי היחידה החוקרת (או במקום אחר שעליו תחליט הפרקליטות ותודיע עליו לעד, כשתמציא לו החלטה זו), וזאת עד ליום 15.8.18 בשעה 12:00;
ג. העד יחתום התחייבות עצמית להבטחת התייצבותו, על סך 10,000 ₪, עד ליום 14.8.18 בשעה 12:00;
ד. העד ימציא למזכירות בית משפט זה ערבות צד ג על סך 5,000 ₪, עד ליום 14.8.18 , בשעה 12:00.

הפרקליטות תדאג שהחלטה זו תומצא למר סונינו לכל המאוחר עד 13.8.18 בשעה 11:00. המצאת ההחלטה אינה תנאי להוצאת צו עיכוב היציאה מהארץ.

המזכירות תמציא החלטה זו בדחיפות לב"כ המאשימה.

ניתנה היום, א' אלול תשע"ח , 12 אוגוסט 2018 , בהעדר הצדדים.

חתימה