הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 72676-12-18

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

תובע/נתבע שכנגד

משה חבס

נגד

נתבעים/תובעים שכנגד

  1. ראובן בן שמעון
  2. עומרי בן שושן

ובעניין:

אפגייט מובייל (שותפות לא רשומה), ע"מ 558008371

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים בפרו' הדיון שהתנהל בפניי ביום 20.7.20 אני מורה על מינויו של רואה החשבון מר מיקי בלומנטל, מרחוב המסגר 32 תל אביב (טל': 03-XXXX666; info@il.gt.com) - כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה").
המומחה יודיע לבית המשפט תוך 7 ימים, ככל שקיימת מניעה מצידו לשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, בין משום ניגוד עניינים, היכרות עם מי מהצדדים ובין מכל טעם אחר. בהיעדר הודעה, אראה את המומחה כמי שמצהיר על העדר ניגוד עניינים ועל כשירות להגיש חוות דעת.
המומחה יעיין בכתבי הטענות ובמסמכים שיועברו לעיונו ובשימת לב לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 - יערוך המומחה דו"ח מפורט בו יחווה דעתו ביחס ליישוב סופי של החשבונות בין השותפים הנותרים בשותפות (הנתבעים) לבין השותף היוצא (התובע). כן יאמוד המומחה את שווי ההזדמנות העסקית לגביה ניטשת מחלוקת בין הצדדים.
הצדדים יעבירו למומחה, בתוך 7 ימים מהיום, את כתבי הטענות מטעמם וכן כל מסמך אחר הנדרש לשם מתן חוות דעת.
המומחה יגיש את הדו"ח לתיק בית המשפט וכן לבאי כוח הצדדים, עד ליום 21.9.20.
כל פניה של ב"כ הצדדים למומחה תעשה בכתב עם העתק לצד שכנגד. המומחה רשאי לפנות לכל אחד מב"כ הצדדים, ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שהפנייה תעשה עם העתק אף לב"כ הצד שכנגד .
בשלב זה, יישאו הצדדים בשכר המומחה, בחלקים שווים.

המומחה יסדיר את שכר טרחתו מול באי כוח הצדדים בטרם יחל בהכנת חוות הדעת.
המזכירות תעביר החלטתי זו לידיעת הצדדים והמומחה.

ניתנה היום, א' אב תש"פ, 22 יולי 2020, בהעדר הצדדים.