הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 6826-01-14

מספר בקשה:23
בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

מבקשים

 1. וייל מוניק
 2. ניקול וייל
 3. מדליין דיטיסהיים (וייל)

נגד

משיבים

 1. אסף יוסף לופו
 2. גדי כרמלי
 3. יעקב קורן
 4. סער יוסף קימל
 5. עמוס אלוני
 6. אמנון אפשטיין
 7. צבי אריאלי
 8. אדר' שמעון אסבן
 9. אדר' טומי ריגלר
 10. אפרים אפשטין
 11. מנדס סוהילא אשורי
 12. תילה אשורי
 13. ביתה אשורי
 14. אטאאת שהרוך
 15. אטאאת שאהרם
 16. אטאאת שארזאד
 17. אטאאת שארארה
 18. עו"ד דורית דורון
 19. אילן כרמלי
 20. אדם אלוני
 21. צליל אלוני
 22. אתי כרמלי
 23. הדר באוכמן קימל
 24. יואש משה עמרם
 25. עו"ד שיאון מורבצ'יק
 26. עו"ד יוסף פיימן גהוורי
 27. יהושע שריג
 28. עליה קורן

החלטה

לפני בקשת ב"כ הנתבעות 12 - 14 להתיר לו להמשיך ולייצגן לאחר שהגיש תצהיר עדות ראשית מטעמן. הבקשה הוגשה בהתאם לכלל 36 ( ב) לכללי לשכת עורכי הדין ( אתיקה מקצועית) התשמ"ו - 1986 . במסגרת אותה בקשה התבקש בית המשפט אף לפטור את הנתבעות מהתייצבות אישית בדיוני בית המשפט בשל היותן תושבות שוויץ.
באשר לבקשה ליתן לב"כ הנתבעות 12 - 14 רשות לה משיך לייצג, נטען כי לבית המשפט קיימת סמכות מקבילה להתיר את המשך הייצוג. כמו כן, טוען ב"כ הנתבעות 12 - 14 כי מלוא העובדות נמצאות בידיעתו האישית מאחר והוא פעל בשם הנתבעות 12 - 14, וכי לא יגרם כל נזק מכך ש ב"כ הנתבעות 12 – 14 ימשיך לייצגן במקביל למתן עדות מטעמן בשל ריבוי הצדדים בתיק ולנוכח נסיבות התיק דנן .
הגם שכלל 36 מאפשר מתן רשות על ידי הלשכה או על ידי בית המשפט, מאחר ומדובר בשאלה אתית ומקצועית, ההלכה היא כי "האכסניה הטבעית לבירור שאלות שבאתיקה מקצועית היא מוסדות לשכת עורכי הדין" (ר': ס' 20 בפסק דינו של כב' השופט סולברג ברע"א 9930/17 אל מדאמין בע"מ נ' חביב שחאדה חנא (פורסם במאגרים, 28.3.18). עוד נפסק ביחס לכלל 36(ב) כי " ראוי כי הסמכות העיקרית על פי סעיף 36( ב) לכללי האתיקה... תוענק לועד המחוזי של לשכת עורכי הדין." (ר': ת"א (נצ') 32375-02-10 שרון נ' מינהל מקרקעי ישראל (פורסם במאגרים, 22.2.12); אשר צוטט ע"י כב' הרשם גיא שני בהחלטה מיום 21.12.14 ב ע"א 8880/13 דוד וינשל נ' מדינת ישראל משרד הביטחון ( פורסם במאגרים).
ככלל, בית המשפט נדרש לבקשות מסוג זה כאשר מדובר במצב בו הצורך בעדותו של עו"ד מתעורר, באופן בלתי צפוי, תוך כדי המשפט ומתוך רצון למנוע דחייה של המשך המשפט עד אשר יועבר הייצוג לעורך דין אחר (ר': גבריאל קלינג אתיקה בעריכת דין, עמ' 375 –376 (2001 ). שאלות של אתיקה יידונו על ידי בית המשפט כאשר העברת ה עניין לדיון אצל לשכת עורכי הדין תכביד על ההליך שלא לצורך, וכן כאשר מדובר בהפרה ברורה וח ד-משמעית של כללי האתיקה (ר': ס' 17 ברע"א 9930/17).
בענייננו, אין מדובר בתצהיר בעניין טכני אשר איננו מונע עדות ללא קבלת רשות. המדובר בתצהיר עדות ראשית היחיד שהוגש מטעם הנתבעות 14-12 , ובבקשת הרשות טוען ב"כ הנתבעות כי מלוא העובדות נמצאות בידיעתו האישית מאחר והוא פעל בשם הנתבעות 12 - 14. כמו כן, אין המדובר בעניין שהתעורר באופן דחוף.
השאלה של המשך ייצוג עלתה בדיון קדם המשפט שהתקיים ביום 19.2.19, לאחר שהוגש תצהיר העדות הראשית. בנסיבות אלו, אינני סבורה כי מדובר במצב דברים בו יש לפנות בבקשה להיתר לבית המשפט אלא כי ככל שב"כ הנתבעות 14-12 מבקש לקבל היתר להמשיך בייצוג, עליו לפנות בבקשה מתאימה למוסדות הלשכה.
יצויין כי הבקשה לרשות להמשיך לייצג לא נשלחה לתגובת הצדדים מאחר וגם הסכמת הצדדים אין בה כדי להתיר את הייצוג ( ר': קלינג, עמ' 376).
לנוכח האמור אינני נעתרת לבקשה להתיר לב"כ הנתבעות 12 - 14 להמשיך ולייצגן.
ככל שיבחר ב"כ הנתבעות 14-12 לפנות בבקשה להיתר למוסדות הלשכה, יביא לידיעתם כי המדובר בבקשה דחופה, לנוכח מועדי ההוכחות הקבועים בתיק החל מיום 1.7.19.
מובהר כי דיוני ההוכחות הקבועים החל מיום 1.7.19 יתקיימו במועדם. על הנתבעות 14-12 להיות ערוכות לקיום הדיונים במועד.
בהתייחס לבקשת הנתבעות 14-12 לפטור אותן מהתייצבות אישית לדיון בשל היותן תושבות שוויץ, הבקשה מועברת לתגובת הצדדים, ככל שימצאו לנכון להגיב לבקשה, וזאת עד ליום 2.6.19.
המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.
נקבע למשימה כללית לקבלת החלטה ליום 3.6.19.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ט, 27 מאי 2019, בהעדר הצדדים.