הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 68214-07-20

בפני
כבוד ה שופט רמי אמיר

תובעת
יפאורה - תבורי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף יאיר ברגמן ויובל ישי

נגד

נתבעת
אחים טיירי עסקי מזון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פאדי סוידאן

החלטה

1. התובעת, יפאורה-תבורי בע"מ ("יפאורה") הגישה נגד הנתבעת, אחים טיירי עסקי מזון בע"מ ("אחים טיירי") תביעה למתן צו מניעה קבוע האוסר על אחים טיירי לייצר, לייבא, לשווק, להפיץ, או למכור בישראל, ביהודה ושומרון ובעזה מוצרים הנושאים סימן מסחר זהה או דומה לסימן המסחר שוופס שבבעלותה, וכן צו למתן חשבונות בקשר לפעולות האמורות, שלפי הנטען בוצעו על-ידי האחים טיירי.
כן ביקשה יפאורה לחייב את האחים טיירי בפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה; פיצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק עוולות מסחריות, בסך 100,000 ₪ ; וקבלת רשות לפיצול סעדים.

2. בכתב התביעה טענה יפאורה, כי לבית משפט זה נתונה הסמכות העניינית לדון בתובענה.
בהחלטה מיום 2.8.20 הוריתי ליפאורה להבהיר עמדתה זו, לנוכח פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון ברע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד (7.5.20) (" עניין גבריאל"). כן הוריתי לאחים טיירי להתייחס לכך במסגרת כתב ההגנה שיוגש. במסגרת אותה החלטה אף אפשרתי לצדדים להתייחס לעניין הסמכות המקומית, לנוכח האפשרות שהתיק יועבר.
יפאורה הודיעה כי אינה מתנגדת להעברת הדיון לבית משפט השלום בירושלים.
בשולי כתב ההגנה , טענה האחים טיירי כי הסמכות העניינית נתונה לבית משפט השלום, וכי ראוי לנהל את ההליך בירושלים – מקום מושבה וניהול עסקיה.
עולה אפוא, שאין מחלוקת בין הצדדים הן ביחס לסמכות העניינית, הנתונה לבית משפט השלום לעמדתם, והן ביחס לסמכות המקומית – ירושלים.

3. סמכותו העניינית של בית המשפט היא עניין מהותי וקוגנטי, ובית המשפט רשאי ואף צריך להעלותה מיוזמתו. עמדות הצדדים ביחס לכך חשובות, והן עשויות ללבן פרטים הדרושים לצורך הכרעה בסוגיה, ולפיכך נתבקשו וניתנו. אך כאמור – ההחלטה נותרת בידו של בית המשפט בהתאם לדין.

4. בעניין גבריאל נקבע כי לא כל תובענה בענייני קניין רוחני שבה מתבקש צו מניעה נתונה לסמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי, אלא שיש לבחון את שווי התובענה, לרבות שוויו של צו המניעה. כאשר שוויו של צו המניעה אינו ניתן להערכה, או אז ניתן לקבוע שהסמכות העניינית נתונה לבית המשפט המחוזי – והנ טל בעניין זה מוטל על התובע.
כמובן שכאשר ברור על פניו ששוויו של צו המניעה עולה על תקרת סמכותו של בית משפט השלום, גם אז הסמכות העניינית נתונה לבית המשפט המחוזי.
אם כך, יש לבחון האם ניתן בענייננו להעריך את שוויו של צו המניעה המבוקש.
יפאורה טוענת כי האחים טיירי הפרו את סימן המסחר שבבעלותה ביחס למשקה שוופס, בכך ששיווקו ללא הסכמתה משקאות הנושאים את סימן המסחר שוופס לחנות באשדוד.
כפי שעולה מכתב התביעה, המדובר בטענה להפרה ביחס לשיווק בחנות מקומית אחת באשדוד. הסעד הכספי המבוקש בתביעה הוא בסך של 100,000 ₪, ובהתאם לעניין גבריאל יש בכך כדי להוות אינדיקציה להיקף התביעה . אמנם, התבקש בתביעה גם צו למתן חשבונות, אך לא נטען בכתב התביעה לפעילות שיווקית רחבת היקף באופן שעשוי להוציא את ההליך מתקרת סמכותו של בית משפט השלום.
גם הצדדים מסכימים לכך ששוויו של התיק מצוי בגדר סמכותו של בית משפט השלום, וממילא יפאורה אינה טוענת שהתיק אינו ניתן להערכה כספית ולא הרימה את הנטל לעניין סמכותו העניינית של בית משפט זה.

5. לפיכך, אני רואה לקבוע שהתיק מצוי בסמכותו העניינית של בית משפט השלום, ויש להעבירו אליו.
באשר לסמכות המקומית, שני הצדדים הסכימו כי זו נתונה למחוז ירושלים.
לנוכח האמור לעיל, אני מורה על העברת התיק לבית משפט השלום בירושלים בהתאם להוראות סעיף 79 לחוק בתי המשפט. נשיא בית המשפט הנעבר יקבע השופט שידון בתיק.
המזכירות תדאג להעברת התיק הפיזי לבית המשפט הנעבר.

ניתנה היום, כ"ו תשרי תשפ"א, 14 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.