הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 5786-08-07

בפני כבוד השופטת איריס רבינוביץ ברון

התובע
עובד רופל

נגד

הנתבעים

 1. משטרת ישראל/מטה ארצי
 2. אורית קנטור
 3. דוד טובל
 4. ג'ייןן אג'ועד
 5. שמעון שטרית
 6. ישראל סדן
 7. בת שבע פריינטי
 8. פהאמי חלבי
 9. דוד אדרי
 10. משרד המשפטים/המשרד הראשי
 11. גדעון מסד
 12. עובד נעים
 13. שמחה פיקלני
 14. לילי בורשינסקי
 15. נאוה בן אור
 16. עומר דקל
 17. רחל סוכר

החלטה

עיינתי בבקשת התובע למשלוח שאלות הבהרה לנתבעות 2 ו-15 (להלן: " הבקשה"), בתגובה המתנגדת לה ובתשובה לתגובה.
שקלתי את טיעוני הצדדים ואת מידת הרלבנטיות של השאלות למחלוקות נשוא התובענה. חלק מהשאלות אינן שאלות הבהרה, וחלקן עניינן הסקת מסקנות אשר התובע יוכל להעלות בסיכומים ול א במסגרת של שאלות הבהרה. כמו כן, לחלק מהשאלות ניתן מענה וחלקן דורשות מענה משפטי ולא עובדתי. חלק מהשאלות אף מתייחסות לשאלות שנפסלו בשעתו ואין מקום להתירן כעת, ולנוכח כל האמור לעיל אני מורה כדלקמן:
ביחס לשאלות ההבהרה שהתובע מבקש להפנות לנתבעת 2 השופטת אורית קנטור, אינני מחייבת להשיב על השאלות בסעיפים הבאים, כפי שהם ממוספרים בבקשה: 1, 2, 3 ב' ו-ג', 4, 5 א' לגבי השאלה הראשונה והרביעית, 5 ב', 5 ג' לגבי השאלה השניה והשלישית, 5 ד' לגבי הסיפא, 9-6, 11 א' ו-ב', 13 ב'-ד', 15, 17 לגבי השאלות הראשונה, השלישית והרביעית , 19 לגבי השאלה השניה, 20, 25-22, 26 שאלה השניה, 34-29, 40-39.
ביחס לשאלות ההבהרה שהתובע מבקש להפנות לנתבעת 15 השופטת נאוה בן אור, אינני מחייבת להשיב על השאלות בסעיפים הבאים, כפי שהם ממוספרים בבקשה: 6-2, 7 לגבי השאלה הראשונה, 15-9, 25-17 (הערה: במספור הסעיפים בשאלות ההבהרה נפלה טעות כך שלאחר סעיף 28 מופיעים שוב סעיפים 19 ואילך וההתי יחסות עתה תהיה בהתאם לרצף הבקשה שוב לפי מספרי סעיפים אלו כאשר הכוונה לסעיפים המופיעים בעמ' 14 ואילך), 19 לגבי השאלה הראשונה, 24 לגבי שתי השאלות הראשונות, 25 - 28, 29 לגבי השאלה הראשונה, 36-31, 48-40, 49 לגבי השאלות הראשונה , השניה והאחרונה , 50.
לאור האמור לעיל, יש להשיב על שאר שאלות ההבהרה. למען הסר ספק, מובהר כי בחלק מהסעיפים בבקשה אין שאלות הבהרה. לפיכך, יש להשיב, בכפוף למפורט לעיל, רק כאשר נכתב בבקשה במפורש כי מדובר ב"שאלת הבהרה".
יצוין, כי חלק מהשאלות הותרו, על אף שניסוחן אינו ראוי, לאחר שהן נבחנו לגופו של עניין.
תשובות לשאלות ההבהרה שיש להשיב עליהן בהתאם למפורט לעיל, יינתנו בכתב עד ליום 30.7.18.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ח, 04 יולי 2018, בהעדר הצדדים.