הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 52068-11-19

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

תובעים

  1. DIESEL SPA
  2. פולימוד (1994) בע"מ

נגד

נתבעים

  1. זהראן עוראבי
  2. מדינת ישראל (פורמלי)

פסק דין

לפניי בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבע 1 מר זהראן עוראבי (להלן: "הנתבע") בהעדר הגנה.

לאחר עיון בתובענה על נספחיה, בבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע, בהבהרה שהוגשה על ידי התובעים , בה עתרו לקבל את ההמצאה לידי נ.א.ס.א לוגיסטיקה בע"מ כהמצאה כדין לנתבע 1 מר זהראן עוראבי, לפי תקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984; ו לאחר שעיינתי בפסיקה ובאישור המסירה של כתב התביעה לידי נ.א.ס.א. לוגיסטיקה בע"מ, אשר בהתאם להודעה של המכס (נספח ג' לכתב התביעה) , הינה סוכן המכס שפעל מטעם היבואן במשלוח (להלן: "סוכן המכס"); משלא הוגשה תגובה אף לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה שהועברה לתגובה ונמסרה על ידי התובעים לידי סוכן המכס ובה נטען לגביו "שהוא גם מורשה בהנהלת עסקים מטעמו – חברת נ.א.ס.א לוגיסטיקה בע"מ" ובשים לב לתפקידו של סוכן המכס של הנתבע בכל הנוגע למטען הטובין שבמוקד התובענה, שוכנעתי כי יש לראותו כמורשה מטעמו של הנתבע לענין תקנה 482 בהקשר זה. אף קשה להתעלם מכך שחלף פרק זמן משמעותי של חודשים ארוכים מאז הגעת הטובין לנמל ובמהלכו הטובין מעוכבים על ידי המכס , כאשר במהלך פרק זמן זה סביר להניח כי הנתבע בא בדברים עם סוכן המכס שלו בעניין הטובין שייבא והתברר לו כי הם מעוכבים ע"י המכס והוגשה תביעה בעניין.
לפיכך, שוכנעתי כי בוצעה מסירה כדין של התביעה לנתבע.
לנוכח האמור, לאחר שעיינתי כאמור לעיל בכתב התביעה על נספחיו ומשהנתבע לא הגיש כתב הגנה כנגד התביעה, שוכנעתי כי התובעים זכאים לפסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע, עד כמה שהתביעה מצדיקה זאת.

משכך, ניתן בזאת כמבוקש צו מניעה קבוע כנגד הנתבע לפיו על הנתבע להימנע בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין למכור, לשווק, להפיץ או לייצר מוצרים מזויפים של דיזל (התובעות) לרבות השימוש וההצגה של הסימנים המסחריים, העתקה והחיקו י של מוצרי התובעות , ל רבות העיצוביים הייחודיים והסימנים המסחריים.

באשר לבקשה להשמדת הטובין נשוא התביעה, בכתב ההגנה של הנתבעת 2 (להלן: הנתבעת) התבקש בית המשפט להורות כי ההשמדה תבוצע "בתאום ובפיקוח אגף המכס והמע"מ אך לא על ידו" ולפיכך אני מורה כי הנתבעת תאפשר לתובעות להשמיד את הטובין המפרים נשוא התובענה , כאשר התובעות תישאנה בעלויות האחסון ו ההשמדה, כפי שהתחייבו כלפי הנתבעת , וההשמדה תבוצע בתאום ובפיקוח אגף המכס והמע"מ.

משעה שמדובר בפסק דין בהעדר הגנה אני מורה כי על התובעות לשמור דוגמא של זוג מכנסים מבין הטובין נשוא התובענה וכן את התיעוד לגבי כמות הטובין שיושמדו, כאשר זוג המכנסיים והתיעוד יישמרו בידיו הנאמנות של ב"כ התובעות עד להחלטה אחרת של בית המשפט .

אני מחייבת את הנתבע לשאת במלוא הוצאות האחסון וההשמדה בגין הטובין המעוכבים מיום עיכובם ועד ליום השמדתם ולפיכך מחייבת את הנתבע לשלם לתובעות את הסכומים, שישולמו בפועל על ידי התובעות בגין הוצאות האחסון ההשמדה ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד שישאו בהן התובעות ועד למועד תשלומם על ידי הנתבע לידי התובעות.

באשר לעתירה לחייב את הנתבע 1 בפיצויים בסך 100,000 ₪, התובעת הודיעה ביום 16.4.19 כי איננה עומדת על סעד זה ולכן הדיון בו התייתר.

אני מחייבת את הנתבע 1 לשלם לתובעות הוצאות משפט (אגרת משפט) וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 11,700 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו ניסן תש"פ, 20 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.