הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 49107-08-15

בפני
כבוד ה שופטת עירית כהן

התובעים
פלונים
ע"י ב"כ עו"ד עמוס גבעון

נגד

הנתבעת
שירותי בריאות כללית
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב אבימור ואח'

החלטה

ביום 25.10.18 הגישו התובעים הודעה בעניין הרשומות הרפואיות שהגישה הנתבעת.
לטענת התובעים הנתבעת לא נענתה לדרישתם להמציא את הרשומות טרם הגשת התביעה, והיא גם מודה בכך, ולכן אין לאפשר לה הגשת רשומות ככל שהן אינן מתיישבות עם טענות התובעים, באשר אי המצאת העתק הרשומות שולל מהתובעים יכולת ראויה להוכחת רשלנותה של הנתבעת ומעלה חשש ממשי שהרשומות אינן אותנטיות.
התובעים מתנגדים להגשת הרשומות שלא באמצעות עורכי הרשומות ו/או סעיף 36 לפקודת הראיות לרבות תצהיר בהתאם לסעיף זה.
במידה והרשומות יתקבלו כרשומה מוסדית, התובעים מבקשים לחקור כל עורך רשומה בהתאם להוראת בסעיף 36(ד) לפקודת הראיות.
חלק מהרשומות אינן קריאות, והתובעים מבקשים לבדוק את האותנטיות של הרשומות, ולכן מבקשים את הצגת הרשומות המקוריות. התובעים מפנים לסעיף 11 להודעה מטעמם מיום 12.2.18 על הגשת תיק מוצגים בה נכתב כי התובעים יבקשו להזמין לעדות את המנהל הרפואי של הנתבעות על מנת שיביא עמו את הוראות הנתבעת לרופאי המשפחה ולרופאי הנשים שלה לגבי הפניה לייעוץ גנטי ומעקב היריון רגיל והריונות בסיכון למומים ומחלות בעובר רלוונטיות לתקופת התביעה. כל הרשומות המקוריות המתייחסות לתובעות ולהוריהן.
בתגובה להודעת התובעים, השיבה הנתבעת כי הודעת התובעים תמוהה והוגשה שלא בתום לב. לטענתה, תביעה זו היא גלגול שני של תביעה קודמת שהוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"א 52539-05-13) ונמחקה על ידי כב' השופטת דליה גנות לאור היעדרה של חוות דעת בתחום המיילדות והגינקולוגיה לתמיכה בטענות התביעה. באותה תביעה העבירה הנתבעת את מלוא הרשומות הרפואיות שבידה לב"כ התובעים.
ביום 8.1.17 הודיע ב"כ הנתבעת לב"כ התובעים כי במשרדה מצוי התיק המקורי וב"כ התובעים הוזמן לעיין בו. המכתב אשר נשלח אל ב"כ התובעים צורף כנספח א' לתגובה.
בכל הנוגע לאופן הגשת הרשומות וחקירת עורכי הרשומות טוענת הנתבעת כי לב"כ התובעות אין זכות לערוך כל בירור שנדרש בכלל הרשומות, אלא עליו לבקש ספציפית, בהתייחס לרשומה ספציפית שנטען לגביה שהיא לוקה או חסרה את הבירור שנדרש. לטענתה, ב"כ התובעים לא הצביע על פגם המחייב את זימונו של עורך הרשומה.
הנתבעת מדגישה כי בקשת ב"כ התובעות קנטרנית וחסרת בסיס.
בתשובה לתגובת הנתבעת טוענים התובעים כי הנתבעת לא המציאה את כל הרשומות המתייחסות להורים ולקטינים כפי שהיא עושה כשיגרה בכל התיקים הנוגעים לרשלנות רפואית נגדה.
זכותם של התובעים שיוגשו כל התיקים הרפואיים, כולל של רופאי המשפחה והרשומות המקוריות, בהיותם הראייה הטובה ביותר.
התובעים מתייחסים לרישום של הרופא בשנת 2003 "להשלים ייעוץ גנטי" וטוענים שהנתבעת לא מצרפת את הרשומה ואת שם הרופא, מחשש שהתובעים יבקשו את חקירתו אם הנתבעת תבקש להגיש את הרשומה.
בעניין משלוח הפקס טוען ב"כ התובעים כי לא צורף אישר שהפקס אכן התקבל במשרדו, ואף אם היה מתקבל, אין בכך כדי למנוע שום בקשה או טענה של התובעים. עוד טוענים התובעים כי מהתצהירים שהוגשו מטעם הנתבעת עולה כי אותרו מסמכים חלקיים ביחס למעקבי ההריון והדבר אינו מתיישב עם ההצהרה לפיה הנתבעת המציאה לתובעים את כל הרשומות המתייחסות אליהם. לטענת התובעים קיימות מספר החלטות של בתי המשפט מהן עולה כי הנתבעת מודה שחלק מהרשומות שלה נעלמו.
בנוגע לרשומות טוענים התובעים שחלק ניכר מזהות עורכי הרשומות לא מופיע ברשומות ואף נחזים שינויים על גבי ההעתק הצילומי.
דיון
בתיק הוגשו ראיות הצדדים ותיקי מוצגים והתיק קבוע להוכחות.
התובעים טוענים, כאמור, כי הנתבעת לא נענתה לדרישתם להמציא את הרשומות טרם הגשת התביעה ולכן אין לאפשר לה להגיש רשומות שאינן מתיישבות עם טענותיהם. הטענה כי לא הומצאו מסמכים היא טענה עובדתית שיש לתמוך בתצהיר, אולם התובעים לא הגישו תצהיר בתמיכה לבקשה. הטענה כי צורפו מסמכים חדשים שאינם מתיישבים עם טענות התובעים נטענת באופן כללי, מבלי להפנות לאותם מסמכים. די באלה כדי לדחות את טענת התובעים.
אשר לאופן הגשת הרשומות הרפואיות, הבסיס החוקי להבאת תיקים רפואיים כראיות בבתי-משפט, הוא סעיף 36 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 הקובע כי:
"(א) רשומה מוסדית תהא ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה בכל הליך משפטי, אם נתקיימו כל אלה –
(1) המוסד נוהג, במהלך ניהולו הרגיל, לערוך רישום של האירוע נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו;
(2) דרך איסוף הנתונים נושא הרשומה ודרך עריכת הרשומה יש בהן כדי להעיד על אמיתות תוכנה של הרשומה;
(3) ..."
מטרת סעיף 36 היא להתגבר על הכלל הפוסל עדות שמיעה ומשמעות הדבר היא כי הרשומה המוסדית מהווה הוכחה לאמיתות תוכנה (בר"ע (מחוזי י-ם) 495/04 יורם אלפסי נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (2.12.05)).
את הרשומה יש להגיש באמצעות תצהיר להוכחת התנאים הקבועים בסעיף 36 (א) לפקודת הראיות.
הנתבעת הגישה את הרשומה ללא תצהיר מתאים.
אם עומדת הנתבעת על הגשת הרשומה המוסדית כראיה, תגיש תצהיר מתאים תוך 14 יום.
על פי סעיף 36(ד) לפקודה:
"התקבלה ראיה מכוח סעיף זה, יהיה הצד שכנגד זכאי לחקור חקירה נגדית עדים שזומנו על ידו לעדות, לשם הזמת הראיה, אם עדים אלה קשורים עם בעל הדין שמטעמו הוגשה הראיה."
סעיף 36(ד) אינו מאפשר לתובעים לזמן את כל עורכי המסמכים, אלא להזמין עדים לשם הזמת הראיה.
ב"כ התובעים אינו מפרט אילו מעורכי הרשומות הוא מעוניין לחקור ומהי הסיבה שהוא מבקש לחקור אותם. גם בעניין זה לא די בהגשת בקשה כללית כמו זו שהוגשה כדי להצדיק את הזמנת העדים.
אם עומדים התובעים על חקירת מי מעורכי הרשומות, לשם הזמת הרשומה, יפרטו תוך 14 יום את מי הם מבקשים לחקור ומה מטרת החקירה.
התובעים טוענים כי חלק מהרשומות אינן קריאות והם מבקשים לבדוק את האותנטיות של הרשומות. התובעים אינם מפנים לרשומות אשר לטענתם אינן קריאות ולא ברור כיצד הם מבקשים לבדוק ולהוכיח בשלב זה של הדיון את האותנטיות של הרשומות.

ניתנה היום, ז' שבט תשע"ט, 13 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.