הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 48762-06-18

מספר בקשה:60
לפני
כבוד ה שופטת עירית כהן

התובעים:
1. פלונית
באמצעות הוריה;
2. אלמונית
3. אלמוני
ע"י ב"כ עוה"ד אבי לוטן ואח'

נגד

הנתבעת:
מדינת ישראל – בית חולים רבקה זיו
ע"י ב"כ עוה"ד א. סהר-זיו טיברין ואח'

החלטה
(בבקשת הנתבעת להגיש חוות דעת נוספת)

ביום 6.6.21 הגישה הנתבעת בקשה לצירוף חוות דעת רפואית נוספת מטעמה בשאלת הקשר הסיבתי. את חוות הדעת נתנה פרופ' אילנה אריאל, מומחית בפתולוגיה.
הנתבעת מודה כי פרופ' יוגב, אשר נתן חוות דעת מטעמה, התייחס לסוגיית הקשר הסיבתי והבדיקה הפתולוגית. לטענתה, חוות הדעת של פרופ' אריאל נחוצה על מנת להעמיד לפני בית המשפט את התמונה הרפואית המלאה, אשר תתייחס ביתר פירוט והרחבה לסוגיית הבדיקה הפתולוגית של השליה והמשמעות שיש לכך.
התובעים מתנגדים לבקשה. לטענתם, ראיותיהם הוגשו לפני כשנה. ישיבות ההוכחות שהיו קבועות בתיק נדחו לאור הצהרת הנתבעת כי פניה לפשרה בתיק. הנתבעת פעלה לקבל את חוות הדעת של פרופ' אריאל באותם מועדים שבהם היא הודיעה לבית המשפט על כך שהיא מטפלת בקבלת אישורי פשרה. לבקשה לא צורף תצהיר. אין הסבר מדוע לא הוגשה חוות הדעת עד כה.
בדיון אשר התקיים ביום 13.6.21 הודיע ב"כ התובעים כי הוא התייעץ עם פרופ' אריאל בעניין תיק זה, ואף הציג תכתובת של דואר אלקטרוני ביניהם. למרות זאת עמדה הנתבעת על הגשת חוות הדעת כראיה מטעמה. הנתבעת הבהירה כי הבקשה היא גם על דעת המומחית.

דיון והכרעה
אני דוחה את הבקשה.
התביעה הוגשה ביום 20.6.18. לכתב התביעה צורפה חוות דעת שערך פרופ' איתן צימר.
הנתבעת הגישה כראיה מטעמה את חוות הדעת של פרופ' בליקשטיין. בעקבות פטירת המומחה, הוגשה ביום 10.8.20 חוות הדעת של פרופ' יריב יוגב.
ראיות התובעים הוגשו ביום 17.8.20 והתיק נקבע לארבע ישיבות הוכחות במהלך חודש מאי 2021.
הצדדים ניהלו משא ומתן וגיבשו מתווה מוסכם לסיום התיק, אשר לא אושר בסופו של דבר על ידי הנתבעת. יחד עם ההודעה כי לא תוכל לקבל את מתווה הפשרה שהתגבש בין הצדדים הודיעה הנתבעת כי היא מודה באחריות בכל הקשור בטיב הטיפול הרפואי שניתן לתובעת 2 מעת שהתקבלה ללידה בבית החולים באופן אשר מייתר את הצורך לדון בשאלה זו במסגרת ההליך (הודעת הנתבעת מיום 6.6.21). בהודעתה הבהירה הנתבעת שאין בהודאה בשאלת האחריות כדי לפגוע בטענותיה בשאלת הקשר הסיבתי או בשאלת אחריותם של גורמים אחרים לאירועים מושא התביעה.
הבקשה להגשת חוות הדעת הנוספת הוגשה יחד עם הודעת הנתבעת מיום 6.6.21, כשלושה חודשים לאחר שהצדדים הודיעו כי הם גיבשו מתווה מוסכם לסיום התיק, וממתינים לקבלת עמדת הנתבעת.
לבקשה לצירוף חוות הדעת לא צורף תצהיר ואין הסבר מדוע מוגשת הבקשה בשלב זה של הדיון. לא די ברצון הנתבעת להתייחס ביתר פירוט לשאלת הקשר הסיבתי והממצאים בשליה כדי להצדיק הגשת חוות דעת נוספת, שלא הייתה מניעה להגיש אותה בשלב מוקדם יותר, במיוחד כשגם הנתבעת מודה שפרופ' יוגב התייחס לשאלת הקשר הסיבתי ולממצאים בבדיקת השליה.
הגשת חוות דעת נוספת בשלב זה, תחייב לתת לתובעים את האפשרות להגיב לכך, ותגרום לעיכוב משמעותי של ההליך. התנהלות שכזו איננה מתיישבת עם האינטרס הציבורי של כלל המתדיינים כפי שזה בא לידי ביטוי ברוח התקנות החדשות (תקנה 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018).
הנתבעת תשלם לתובעים הוצאות בסך 2,500 ₪.
ניתנה היום, ט' אב תשפ"א, 18 יולי 2021, בהיעדר הצדדים.