הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 48762-06-18

לפני
כבוד ה שופטת עירית כהן

התובעים:
1. ל.פ.
באמצעות הוריה;
2. נ.פ.
3. ב.פ.
ע"י עוה"ד אבי לוטן

נגד

הנתבעת:
מדינת ישראל-בית חולים "זיו"
ע"י עוה"ד י. סהר ואח'

החלטה

לאור הודעת ב"כ התובעים, הצדדים יגישו את ראיותיהם;
א. התובעים עד ליום 16.8.20.
ב. הנתבע ת עד ליום 15.10.20.
יחס עם הראיות יגישו הצדדים תחשיב נזק אשר יתייחסו לשאלת החבות.
העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה יוגשו בתצהירים.
כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים ולמצהירים יחול גם על חוות דעת מומחים ועל המומחים, ככל שישנם כאלה.
לתצהירים יצורפו תיקי מוצגים שיכללו את כל המסמכים שהצדדים מבקשים להסתמך עליהם כשהם ממוספרים באופן רציף.
לא תאושר הזמנת עדים לצורך המצאת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים. במידת הצורך, יתבקשו כבר עתה צווים להמצאת מסמכים ואלה יצורפו לתיק המוצגים.
הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, ייחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד.
אם מתנגד הצד שכנגד לדברים שהובאו בתצהירים או למסמכים אשר צורפו אליהם, יגיש את התנגדותו תוך 21 יום מקבלת התצהירים.
אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.
כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.
כל צד ימציא למשנהו עותק מהתצהיר שהוגש על ידו ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית משפט.
התיק נקבע לקדם משפט מסכם ליום 25.10.20 בשעה 9:30, בין היתר, כדי לוודא שכל התצהירים הוגשו ושניתן לקבוע את התיק להוכחות.
בקדם המשפט יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ג' תמוז תש"פ, 25 יוני 2020, בהיעדר הצדדים.