הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 42049-05-18

מספר בקשה:13
בפני
כבוד ה שופט עוז ניר נאוי

המבקש (התובע):

מואייד עיראקי

נגד

המשיבות (הנתבעות 3-6):

  1. נהאייה מנסור
  2. אינאס מסרי
  3. רבאב קאסם
  4. ראויה קאסם

החלטה

בעניין בקשה לפרטים נוספים ומענה על שאלון -

לאחר שעיינתי בבקשות (מן הימים 6.8.2018 ו-16.8.2018), בתשובה ובתגובה לתשובה, החלטתי להיעתר לבקשה באופן חלקי. להלן טעמי.

עסקינן בתביעה לאכיפת הסכם מכר מיום 8.2.2017 שנחתם בין התובע לבין הנתבעים 1 -2, למכירת דירת מגורים בטירה .

כעולה מכתבי הטענות, דירת המגורים, מעולם לא הייתה רשומה על שם הנתבעים 1 ו-2, ועל פי הנטען, הסכם המכר נערך על בסיס התחייבותו של הנתבע 1 להעביר את הדירה על שמו, בהתאם להסכם מתנה שנערך בין אביו המנוח לבינו, כנטען.

הנתבעות 3 – 6 הן אמו ואחיותיו של הנתבע 1, אשר טוענות לבעלות בדירה מכוח צו ירושה, וכי בינן לבין התובע אין כל יריבות.

הדרישה לפרטים נוספים

המבקש הלין בבקשתו על כך שהמשיבות לא פירטו די הצורך את המבוקש בסעיפים 7, 8, 9 ו -11 בדרישה למתן פרטים נוספים (להלן: "הדרישה").

כך לטענת המבקש ביחס לסעיף 7 בדרישה , היה על המשיבות לפ רט ביתר פירוט את טענות הקנוניה והתרמית שהעלו בסעיף 4 לכתב הגנתן. ביחס לסעיפים 8, 9 ו - 11 בדרישה, טען כי לא השיבו כלל.

בתשובת המשיבות לדרישה (אשר צורפה ל"תשובת המבקש בבקשה לפרטים נוספים ומענה על שאלון מיום 16.8.2018), טענו המשיבות ביחס לסעיף 7, כי לא היו צד לעסקה, ולפיכך אינן יודעות פרטים עליה מלבד מה שנטען בכתב הגנתן (סעיף ז) . טענתן זו מקובלת עלי.

אמנם וכידוע, טענות לתרמית יש לפרט בהתאם להוראות תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אולם במקרה דנן, ספק אם ניתן לדרוש , למצער בשלב זה, מן הנתבעות 3 – 6 פרטים ביחס לעסקה אשר כנטען, הן לא היו צד לה, ואין להן כל ידיעה בקשר אליה, כפי ש טענו בסעיף 12 לכתב הגנתן .

אשר לסעיף 8, השיבו המשיבות תשובה כללית (סעיף ח), כי הן בעלות הדירה, אולם לא נתנו מענה ברור לשאלה אם הן מחזיקות בדירה ומתגוררות בה בעצמן. סבורני כי על שאלה זו עליהן להשיב. כך גם סבורני כי עליהן להשיב לשאלות בס"ק 2 – 4, ביחס לזהות המחזיק בדירה, וביחס לדירה עצמה, אשר התשובות להן אמורות, על פניו, להיות בידיעתן. אשר לשאלות בס"ק 5 -7, אין המשיבות צריכות להשיב ככל שאינן מחזיקות בדירה , משמדובר בפרטים אשר אמורים להיות בידיעת המחזיק.

אשר לסעיף 9, המשיבות השיבו כי הרשות להתגורר בדירה ניתנה לנתבע 1 מאת המנוח והנתבעת 3 - אשתו , כב ר רשות (סעיף ט), ומכאן שניתן מענה לס"ק 1. על ס"ק 2 – 5 על המשיבות להשיב , משלא ניתן להם מענה.

אשר לסעיף 11, ניתן מענה (סעיף יא) ומשכך לא ראיתי ליתן הוראות נוספות בעניין זה .

לסיכום עד כה, על המשיבות ליתן פרטים נוספים כמפורט לעיל , ביחס לסעיפים קטנים 2 – 4 בסעיף 8, וסעיפים קטנים 2 – 5 בסעיף 9 לדרישה.

השאלון

אשר לבקשה בעניין השאלון, ראיתי להיעתר לבקשה כמעט במלואה.

למעט ביחס לשאלה 2, אין ההפניה לתעודת הזהות מספקת, ועל כל אחת מן המשיבות ליתן תשובה מפורטת לכל אחת מן השאלות 1, ו - 3 – 6.

ביחס לשאלות 10 -14, ניתן מענה כללי בלבד אשר אינו מספק מענה לשאלות שנשאלו, ועל המשיבות ליתן מענה מפורט לשאלות אשר הן רלוונטיות למחלוקת, ואף לא נטען אחרת .

סבורני כי תשובתן הכללית של המשיבות לבקשה דנן, תומכת אף היא באמור.

סיכום

על המשיבות ליתן פרטים נוספים כמפורט לעיל ביחס לסעיפים קטנים 2 – 4 בסעיף 8, וסעיפים קטנים 2 – 5 בסעיף 9 לדרישה. על המשיבות להשיב לשאלות 1, 3 – 6 ו – 10 -14 באופן מפורט.

במכלול הנסיבות, משהשיבו המשיבות למרבית השאלות, לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' תשרי תשע"ט, 17 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.