הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 4143-02-20

לפני
כבוד ה שופטת עירית כהן

התובע:

פלוני
ע"י ב"כ עוה"ד אורי גלבוע ואח'

נגד

הנתבעות:
1. מכבי שירותי בריאות
ע"י ב"כ עוה"ד ש. אהרונסון ואח'
2. מדינת ישראל
ע"י ב"כ עוה"ד ד. וי סגלס ואח'

החלטה

לפניי בקשת התובע לתיקון כתב התביעה על דרך צירופה של חוות דעת נגדית בתחום הנפרולוגיה וחוות דעת משלימה של ד"ר כץ.
עניינה של התביעה איחור באבחון מחלת הכליות של התובע שהובילה לאי ספיקת כליות ולנזקי גוף.
לכתב התביעה צירף התובע את חוות הדעת של ד"ר אברהם כץ, מומחה בתחום הרפואה הפנימית והקרדיולוגיה. ד"ר כץ קבע כי התובע לקה במחלת אמילואידוסיס של הכליות שהובילה להתדרדרות מצב הכליה שלו עד שנזקק להשתלת כליה. על פי חוות דעתו, רופא המשפחה שטיפל בתובע התרשל בכך שלא הפנה אותו לייעוץ נפרולוגי, למרות שהיו סימנים ברורים למחלת כליות הולכת ומתקדמת. הרופאים בבית החולים רמב"ם, אשר אליו הגיע התובע בשנת 2016 עם מחלת כליות, התרשלו במהלך הבירור והאבחנה.
נתבעת 1 (קופת חולים מכבי) הגישה חוות דעת שנערכה על ידי פרופ' עוזי גפטר, מומחה לנפרולוגיה ולרפואה פנימית. נתבעת 2 (מדינת ישראל) הגישה חוות דעת שנערכה על ידי פרופ' אליעזר הולצמן, מומחה למחלות פנימיות, מחלות כליה ויתר לחץ דם.
לפי חוות הדעת של מומחי הנתבעת, התובע לא סבל מתסמונת נפרוטית המתאימה לאמילואידוסיס, כטענת ד"ר כץ, אלא מ- FSGS secondary. פרופ' גפטר כתב עוד שסביר שהמחלה מולדת, תורשתית, ואין טיפול שיכול למנוע את התדרדרותה עד לאי ספיקת כליות סופנית וצורך בטיפול חלופי על ידי השתלת כליה או דיאליזה.
התובע מבקש לתקן את כתב התביעה על ידי צירוף חוות דעת נגדית בתחום הנפרולוגיה על מנת להשיב לטענות שהעלו מומחי הנתבעות שלפיהן הנזק לכליות אצל התובע היה בלתי נמנע והוא תוצאה של מחלה שראשיתה בשנות ה-90 ואינה ניתנת לריפוי.
סמוך למועד הגשת התביעה עבר התובע השתלת כליה וגם משום כך יש, לטענתו, לתקן את כתב התביעה ולעדכן את השלכות ההשתלה על הנזק, כמפורט בחוות דעתו של ד"ר צבי ברנע, מומחה בנפרולוגיה ולחץ דם.
הנתבעות מתנגדות לבקשה שאינה נתמכת בתצהיר. לטענתן, התובע מבקש לצרף חוות דעת שמעלה טענות חדשות שזכרן לא בא בכתב התביעה המקורי או בחוות הדעת שהוגשה, והיא אף סותרת את האמור בה. הנתבעות טוענות כי אין להתיר תיקון כתב תביעה על דרך של הגשת חוות דעת שמוסיפה עילת תביעה חדשה לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות. לתובע הייתה הזדמנות להגיש את כתב התביעה בצירוף חוות דעת נפרולוגית אך מטעמיו שלו בחר שלא להגישה. אין בידי התובע הסבר המניח את הדעת בדבר אי העלאת הטענות קודם לכן. הגשת חוות דעת כעת גורמת לפגיעה קשה בזכויותיהן הדיוניות והמהותיות של הנתבעות ותוביל לתוצאה של היפוך סדר הבאת הראיות.
בתשובתו טוען התובע כי זכותו להגיש חוות דעת נגדית מעוגנת בתקנה 87(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. התיקון הנדרש אינו יוצר עילת תביעה חדשה, אלא מתייחס לאותה מסכת עובדתית רשלנית נמשכת שבכתב התביעה המקורי, ומרחיב בעניין מחלות כליה אפשריות וניתנות לטיפול שמהן ייתכן שסבל התובע. לפיכך, אין כאן עילה חדשה. התובע משיב לטענת ההתיישנות שהעלו הנתבעות ומוסיף כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר משום שאין מדובר בעניינים שבידיעתו, אלא בעובדות ומסקנות הנובעות מחוות הדעת המשלימות שהוגשו לבית המשפט.

דיון והכרעה
אני מתירה לתובע לתקן את כתב התביעה על דרך של הוספת חוות הדעת הרפואית בתחום הנפרולוגיה וחוות הדעת המשלימה של ד"ר כץ.
על פי תקנה 46(א) לתקנות סד"א החדשות: "בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון צפוי להשיג".
ההליך נמצא בשלבים מקדמיים; כתב התביעה הוגש בחודש פברואר 2020, חוות הדעת של הנתבעות הוגשו בחודש מרץ 2021, וטרם התקיים דיון בתיק או בירור ענייני במחלוקות שבין הצדדים.
חוות הדעת שמבקש התובע להוסיף מתייחסת לאותה מערכת עובדתית שנטענה כבר בכתב התביעה המקורי. אין חריגה מגדר עילת התביעה ואין שינוי בחזית המחלוקת. מדובר ב"אותו סיפור מעשה" והעובדות הן אותן עובדות (רע"א 4645/19 פלוני נ' שירותי בריאות כללית (11.9.19)). חוות הדעת של ד"ר צבי ברנע הוגשה כחוות דעת נגדית לטענה, שעלתה לראשונה בחוות הדעת מטעם הנתבעים כי המחלה שממנה סבל התובע היא FSGS secondary. מטעמים אלה נדחית טענת ההתיישנות שהעלו הנתבעות בהתנגדותן.
מאחר שהתובע עבר השתלת כליה, יש מקום לתקן את כתב התביעה גם בעניין זה, על ידי הוספת עובדה זו לכתב התביעה ועדכון ההשלכות על הנזק כתוצאה מכך, כמפורט בחוות דעתו של ד"ר צבי ברנע.
תיקון כתב התביעה והוספת חוות הדעת יסייעו לבירור מלא של השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים.
אני נעתרת, אפוא, לבקשת התובע ומתירה לו לתקן את כתב התביעה על ידי צירוף חוות הדעת, כמבוקש.
התיק נקבע לקדם משפט ליום 2.12.21 בשעה 10:30.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י' אלול תשפ"א, 18 אוגוסט 2021, בהיעדר הצדדים.