הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 40254-12-16

מספר בקשה:17
לפני
כבוד ה שופט אבי פורג

התובעים:

  1. נ.צ
  2. ח.צ
  3. ח.צ
  4. עזבון המנוח ע.א.צ

נגד

הנתבעים:

  1. מגא בטון 2011 בע"מ (פסק דין מיום 16.5.19)
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ (פסק דין מיום 16.5.19)
  3. סלים מסרווה (פסק דין מיום 16.5.19)
  4. מנורה חברה לביטוח בע"מ
  5. יאיר שגן- בניה ופיתוח בע"מ
  6. הפניקס חברה לביטוח בע"מ (פסק דין מיום 16.5.19)

החלטה
לפני בקשת הצדדים לדון בבקשה למינוי מומח ים רפואי ים על פי כתבי הטענות, זאת לאחר שניתן ביום 16.5.19 פסק דין שנתן תוקף להסדר גישור בין התובעים לנתבעות, לפיו תביעתם נגד הנתבעות בעילה לפי פקודת הנזיקין תידחה והתביעה נגד הנתבעת 4 (להלן:" הנתבעת") בעילה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975 (להלן: "חוק הפיצויים") תתקבל ותמשיך להתברר נגדה בלבד בשאלת גובה הנזק.

רקע וטענות הצדדים
במסגרת כתב התביעה נתבקש מינוי מומחה בתחום השיקום. בבקשה צו ין כי לתובע נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, נכות בגובה 100% בין השאר בגין פרפלגיה ואובדן תחושה מעמוד השדרה ולמטה, קטיעות ברגליו, דכאון לאחר התאונה, כוויות קשות על 60% מגופו אשר גרמו לנכות פלסטית ואורתופדית בגין מגבלות קשות בתנועה, בעיות נוירולוגיות וזיהומיות והכל כתוצאה מהתאונה. כן צוין כי התובע טופל בבית החולים שיבא ובשיקום שיבא.
הנתבעת טענה בתגובה לבקשה כי אין לדון בשלב זה בבקשה למינוי מומחה רפואי מאחר שבתיק קיימת מחלוקת בשאלת סיווג התאונה. כן טענה הנתבעת, כי ככל שיקבע שלתובע עילת תביעה לפי חוק הפיצויים , אזי קביעת הנכות הרפואית שנקבעה לתובע על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין התאונה מחייבת, בכפוף לאפ שרות להבאת ראיות לסתור. לפיכך, ביקשה הנתבעת לדון בבקשה רק לאחר הכרעה בשאלת החבות.
בתשובה טענו התובעים כי האמור בהתנגדות התובעים כבר אינו רלוונטי וכבר הוגש הסדר פשרה לפיו תידון התובענה על פי חוק הפיצויים. לא בכדי לא הייתה בתגובת הנתבעת התייחסות לגופו של עניין בנוגע למינוי מומחה שיקומי, שכן מדובר בתיק בו מתקיימים בצורה מובהקת המבחנים למינוי מומחה בתחום זה. מדובר בפגיעה רב מערכתית וקשה ביותר והנכות נקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי. מינוי מומחה בשלב זה ייתן לבית המשפט את הכלים לבחון את צרכי התובע, העזרים להם הוא זקוק, עד כמה סל הבריאות נותן מענה לבעיותיו השונות והמורכבות ולאפשר לצדדים להגיע לידי פשרה סבירה מתוך מודעות לצרכי התובע.
דיון והכרעה
ככלל אין בקביעת דרגת הנכות של תובע על ידי הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, לפי סעיף 6 ב' לחוק הפיצויים, כדי לחסום את דרכו של התובע מלבקש מינוי מומחה בתחום השיקום.
בהתאם להלכה הפסוקה, מינוי מומחה בתחום השיקום אינו נעשה כדבר שבשגרה והדבר יעשה במקרים בהם קשה או בלתי אפשרי לעמוד על מכלול מצבו התפקודי של התובע או הטיפולים להם הוא נזקק. על אף האמור, ישנם מקרים של פגיעות ונכויות קשות שנגרמו כתוצאה מהתאונה, בהם מינוי מומחה בתחום השיקום הוא נחוץ.
ברע"א 4102/12 צברי נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") (2.9.12) התייחס בית המשפט העליון לסוגיה וציין כי:
"...כאשר מדובר בפגיעה רב מערכתית, נוצר לעיתים צורך במינוי מומחה שיקומי ... צורך זה עשוי להתגבר כאשר הנכויות נקבעו על-ידי המוסד לביטוח לאומי ואין לבית המשפט יכולת לברר, באמצעות המומחים הרפואיים שמתמנים על ידו, מהם צרכיו השיקומיים של התובע, לרבות היקף העזרה לה הוא זקוק, הצורך באביזרים, נחיצותם והיקפם של טיפולים רפואיים ופארא-רפואיים, בעיקר כאלה שאינם נכללים ב'סל הבריאות', והאם שיעור הנכות התפקודית שונה משיעור הנכות הרפואית ..."
בענייננו, קבע המוסד לביטוח לאומי את נכותו הצמיתה של התובע בשיעור של 100%, כאשר הפגימות שהוכרו כתוצאה מהתאונה, בין היתר, הן: שבר בע"ש צווארי, כוויות 70% משטח הגוף, שברים בצלעות ובחוליה גבית. בנסיבות האמורות ו מהתיעוד הרפואי שצורף ובמיוחד סיכום ביניים מהשיקום הנוירולוגי בבית חולים תל השומר מיום 31.8.16, ממנו עולה, בין היתר, כי התובע נותר עם פרפלגיה שלמה מתחת לגובה T5, וכי זקוק להמשך טיפול שיקומי באשפוז נוכח קשייו השונים כמפורט שם ונוכח ההחלטה כי התובענה בעילה לפי חוק הפיצויים נגד הנתבעת תימשך, אני סבור, כי יש מקום למנות מומחה רפואי בתחום השיקום לבדיקת צרכיו של התובע .
בקשת התובע למינוי מומחה בתחום השיקום מתקבלת ואני ממנה בזאת את פרופ' אברהם עורי, מנהל האגף השיקומי במרכז הרפואי רעות, כמומחה רפואי בתחום השיקום בתיק זה מטעם בית המשפט.
1. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע 1 נ.צ. ויקבע את צרכיו השיקומיים של התובע בעקבות התאונה מיום 12.8.15.
כן ייקבע המומחה את תוחלת חייו של התובע.
2. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ( מומחים), התשמ"ו - 1986.
3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום.
העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
4. בשכר טרחת המומחה תישא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה.
5. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.
6. המזכירות תשלח החלטה לצדדים ב – ת.א. 40254 -12-16 ולמומחה.
ניתנה היום, י' סיוון תשע"ט, 13 יוני 2019, בהעדר הצדדים.