הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 40022-01-10

לפני כבוד השופטת ריקי שמולביץ

התובעים
מלי כהן ו-246 אח'
ע"י עו"ד אלדד אדטו

נגד

הנתבעים

  1. פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנייה בע"מ
  2. כ.א.ן גולן בע"מ

ע"י עו"ד יוסי אשכנזי

3. יהושע קליינמן עו"ד
4. עודד גולדשטיין עו"ד
5. אריאל נדלר עו"ד
6. קליישטיין גולדשטיין נדלר ושות' משרד עו"ד
ע"י עו"ד יהושע קלינמן

פסק דין (משלים)

ביום 28/1/20 הגיעו הצדדים להסכמות בתיק זה, אשר קיבלו תוקף של פסק דין חלקי, כמפורט בפרוטוקול הדיון.

לעניין הוצאות ההליך, הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, בהתאם לקבוע בסעיף 79א בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא הנמקה.

לאחר שקראתי את טיעוני הצדדים ו עיינתי פעם נוספת בתיק האלקטרוני, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים, באמצעות בא כוחם , הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין כדלקמן:

הנתבעות 1 ו-2 ביחד ולחוד סך של 70,000 ₪ .
אם וככל שהנתבעת 1 שילמה לתובעים את סכום פסק הדין החלקי שניתן בתיק זה ביום 21.1.2013 ( סך של 30,000), יופחת הסכום האמור מהסכום הנקבע בפסק דין משלים זה, כך שהנתבעים 1 ו-2 ישלמו לתובעים את היתרה בסך של 40,000 ₪ בלבד.

הנתבעים 6-3 ביחד ולחוד סך של 30,000 ₪.

הסכומים האמורים ישולמו לתובעים תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין המשלים לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתנה היום, י"ג אדר תש"פ, 09 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.