הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 31841-06-18

לפני
כבוד ה שופטת עירית כהן

התובע:
ג.ז.ל.ל.
ע"י עוה"ד צבי הרצוג ואח'

נגד

הנתבעים:

  1. בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב
  2. ביטוח חקלאי- אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

ע"י עוה"ד יוסף רנרט ואח'
3. מדינת ישראל – משרד החינוך
4. ענבל חברה לביטוח בע"מ
ע"י עוה"ד ד. ויסגלס ואח'

החלטה

לאור הודעת ב"כ נתבעים 1-2 , הצדדים יגישו את ראיותיהם;
א. התובע עד ליום 23.8.20.
ב. הנתבעים עד ליום 11.10.20.
העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה יוגשו בתצהירים.
כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים ולמצהירים יחול גם על חוות דעת מומחים ועל המומחים, ככל שישנם כאלה.
לתצהירים יצורפו תיקי מוצגים שיכללו את כל המסמכים שהצדדים מבקשים להסתמך עליהם כשהם ממוספרים באופן רציף.
לא תאושר הזמנת עדים לצורך המצאת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים. במידת הצורך, יתבקשו כבר עתה צווים להמצאת מסמכים ואלה יצורפו לתיק המוצגים.
הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, ייחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד.
אם מתנגד הצד שכנגד לדברים שהובאו בתצהירים או למסמכים אשר צורפו אליהם, יגיש את התנגדותו תוך 21 יום מקבלת התצהירים.
אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.
כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.
הנתבעים רשאים להגיש תצהירי חוקרים לאחר שמיעת עדי התובע.
כל צד ימציא למשנהו עותק מהתצהיר שהוגש על ידו ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית משפט.
התיק נקבע לקדם משפט מסכם ליום 25.10.20 בשעה 10:00, בין היתר, כדי לוודא שכל התצהירים הוגשו ושניתן לקבוע את התיק להוכחות.
בקדם המשפט יתבקשו ב"כ הצדדים להודיע האם הם מבקשים לחקור את מומחה בית המשפט. כמו כן יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהיעדר הצדדים.