הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 30195-04-19

מספר בקשה:42
בפני
כבוד ה שופט עוז ניר נאוי

תובעים ונתבעים שכנגד

  1. בועז בנרוש
  2. אורן בר ניר גייר
  3. רות יצירה עסקית בע"מ
  4. נגיעה עיסקית ופיננסית בע"מ

נגד

נתבעים ותובעים שכנגד

  1. אברהם לבנת בע"מ
  2. צבי לבנת
  3. שי לבנת
  4. זאב לבנת

החלטה

בהמשך להחלטתי בדיון שהתקיים בתאריך 6.6.2021, שקלתי את טענות הצדדים ומצאתי, בהתאם לסמכות המוקנית לי בדין, למנות מ ומחה מטעם בית המשפט [ראו למשל החלטתי בת.א. 47682-09-12 , מתאריך 14.10.2020 ו פסק הדין ברע"א 7906/20, מתאריך 23.11.2020] .

כך ובין היתר, הואיל והצדדים בחרו להגיש חוות דעת מטעמם במחלוקת בעניין התועלת הכלכלית שנצמחה למר שי לבנת כתוצאה מההליך הקודם שניהל כנגד מר אמיר אדלר ומר אילן פדלון (ד"ר טל מופקדי מטעם התובעים ופרופסור חיים אסיאג מטעם הנתבעים), ובשים לב לפערים בין חוות הדעת, וכאשר מדובר בחוות דעת מורכבות וסבוכות, אף אליבא דצדדים, מקובלת עלי עמדת ב"כ הנתבעים לפיה מינויו של מומחה ייעל את הדיון ויסייע בהכרעה, למצער בחלק מן המחלוקות.

אני ער לנטען על ידי ב"כ התובעים לעניין פרקי הזמן הנדרשים והנגזרים ממינויו של מומחה (סעיף 4.2). עם זאת, סבורני כי מינויו של מומחה בשלב זה יסייע בכל הקשור לחלק מן הפערים בין חוות הדעת ואף יסייע בהליך שמיעת הראיות, כפי שנטען על ידי ב"כ הנתבעים.

לאור האמור, אני מורה על מינויו של מר מיקי בלומנטל, רו"ח, ממשרד פאהן קנה, כמומחה מטעם בית המשפט (טלפון 03-XXXX666) .
המומחה יודיע עד ליום 5.7.2021 האם הוא נכון לקבל את המינוי והאם לא קיימת מניעה כלשהי לקבלת המינוי [המומחה מתבקש לפעול בהתאם להוראות תקנה 89 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018, בדבר העדר ניגוד עניינים]. בהתאם יודיעו הצדדים, האם יש מניעה למינויו של המומחה. לאחר קבלת עמדות המומחה והצדדים יינתנו הוראות להמשך.

המזכירות תעביר החלטתי למומחה.

ת.פ. 6.7.2021.

ניתנה היום, י"ח תמוז תשפ"א, 28 יוני 2021, בהעדר הצדדים.