הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 29551-11-15

מספר בקשה:63
בפני
כבוד ה שופט רמי אמיר

תובעים

  1. ד"ר אלעד ברקן
  2. קיסי תוכנה בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אביליטי תעשיות מחשבים ותוכנה בע"מ
  2. אנטולי חורגין
  3. אלכסנדר אאורבסקי
  4. Ability Inc
  5. Ability Limited
  6. אביליטי מערכות בטחוניות בע"מ

החלטה

1. לפניי בקשה של הנתבעים לארכה להגשת ראיות ולדחיית מועד הדיון.

2. אבהיר במה דברים אמורים. מדובר בבקשה ל ארכה נוספת, מעבר למספר אורכות חסד שניתנו לנתבעים עד כה, ובניגוד להחלטה שסירבה לארכה כה ארוכה.
להלן אפרט את הרקע לדברים. מדובר בתיק משנת 2015, שסבל עיכובים רבים, בין היתר בשל הליכים מקבילים בפני רשם הפטנטים, אך בסופו של דבר שב לתלם ההתנהלות. התובעים הגישו את ראיותיהם, ולנתבעים נקצב מועד להגשת הראיות עד ליום 29/4/21.
ביום 21/4/21 הגיש ב"כ הנתבעים דאז בקשה להארכת מועד של 8 חודשים עד סוף דצמבר 2021 (!).
דחיתי את הבקשה ביום 22/4/21, אך נתתי ארכת חסד להגשת הראיות עד יום 6/5/21.
דא עקא, שהראיות לא הוגשו, לא במועד ולא לאחריו.
והנה, כחודש לאחר ההחלטה וכשבועיים לאחר המועד האחרון להגשת הראיות, הגיש "לפתע" ב"כ הנתבעים דאז הודעה , כי הנתבעים ביטלו את ייפוי הכוח שלו. לאחר מספר הבהרות, ומשנוכחתי שאכן מדובר במהלך של הנתבעים ולא בבקשה של עורך דינם, דהיינו שאין צורך ברשות בית המשפט – שוחרר עורך הדין מהייצוג, תוך שקבעתי ביום 19/5/21 דיון מיידי, ווידאתי שהדבר הובא לידיעת הנתבעים.

3. בדיון שהתקיים ביום 24/5/21 הצהיר הנתבע 2, שהוא גם המנהל והרוח החיה בחברות הנתבעות, כי מה שעיכב את הדברים הוא קושי כלכלי שמנע תשלום לעורכי דין ולמומחה, אך כי לאחר הארכה האחרונה שניתנה הוסדר הנושא עם המומחה, שכרו שולם, חוות הדעת מוכנה והוא יכול למסרה מיידית לתובעים ולהגישה לבית המשפט.
בנוגע לתצהירים, מסר הנתבע 2, כי אלו לא נערכו עדיין, ואולם ניתן יהיה להכינם ולהגישם לאחר שהנתבעים ישכרו עורך דין אחר.
הנתבע 2 אף הציע לוחות זמנים שמספיקים לדעתו גם לעניין שכירת עורך דין (חודש) וגם לעניין הגשת הראיות (חודשיים), ובסה"כ 3 חודשים.

4. שמעתי את הדברים, ואף שסברתי שהתנהלות הנתבעים שלילית ומהווה ניצול לרעה של ההליך המשפטי – העדפתי לתת לנתבעים אורכה גם לשם שכירת עורך דין וגם לשם הגשת הראיות, והכול על מנת לאפשר להם את מיצוי הגנתם.
יחד עם זאת, ראיתי לקבוע לוחות זמנים הדוקים יותר מהמבוקש, ועדיין לוחות זמנים נינוחים – שכירת עורך דין עד 10/6/21, והגשת הראיות עד 8/7/21. בצד זאת, הוריתי כי את חוות דעת המומחה שמוכנה כבר וזמינה לנתבעים יש להגיש לאלתר, עד יום 1/6/21. עוד הוריתי על חיוב הנתבעים בהוצאות בסך 10,000 ₪.

5. הנתבעים שכרו עורך דין באופן מיידי, אף בלוח זמנים קצר מהזמן שניתן להם. ואולם כעת מוגשת הבקשה שבנדון, ועיקרה דחייה של הגשת הראיות עד למחצית אוגוסט, ודחיית קדם המשפט מחודש יולי שבטרם הפגרה, למועד כלשהו באוקטובר.
ב"כ הנתבעים הבהיר בבקשתו, כי חוות הדעת של המומחה אינה מוכנה, כי הנתבע 2 לא הבין בדיון את הדברים שנאמרו, וכי התייחס לחוות דעת בהליכים קודמים שהיו בעבר לפני רשם הפטנטים. עוד טען הפרקליט, כי לימוד התיק מחייב זמן רב יותר מכפי שנקצב, למעשה חודש ושבוע מעבר למועד שקבעתי. באשר למועד הרחוק אותו הוא מבקש לקיומו של קדם המשפט, הסביר הפרקליט כי הדבר נובע מחופשה אישית שלו במהלך חגי תשרי.

6. ב"כ התובעים מתנגד לבקשה. הוא שב והדגים, כפי שעשה גם בדיון האחרון, כי צד התנהלות הנתבעים אינה הגונה, כיצד הטענות שבבקשה עומדות בסתירה להצהרות ברורות של הנתבע 2 באולם בית המשפט, ומדוע אין לאפשר אורכות כאלה.
לאור זאת, מבקש ב"כ התובעים לדחות את הבקשה; להורות כי אין לאפשר עוד כלל את הגשת חוות דעת המומחה, ולחלופין להורות על הגשתה עם יתר הראיות; וכי את שאר הראיות יש להגיש במועד שנקצב, קרי 8/7/21.

7. שקלתי בדברים, ועמדתי היא שהבקשה אינה מוצדקת, ומהווה נדבך נוסף בהתנהלות הלא ראויה של הנתבעים, תוך שהם עושים שימוש בחוסר תום לב בכוחות הדיוניים הנתונים להם, ו מנצלים לרעה את ההליך המשפטי.

8. הנתבע 2 טען בפניי ארוכות לעניין מה שקיים בידיו ומה שטרם הוכן. הוא היה ברור מאוד, דייק בדברים, ולא היה כל דבר שאינו ברור. כאשר רצה לברר דבר מה, שאל זאת והדברים הוסברו לו.
בפרט, הצהיר הנתבע 2 כי חוות הדעת בתיק זה מוכנה, וקשר זאת לתשלום למומחה אותו הוא הסדיר מייד לאחר החלטתי הדוחה את בקשת הארכה הקודמת וקוצבת ארכה קצרה. הוא אף הוסיף שאינו יודע מדוע חוות הדעת, במובחן מהתצהירים שטרם הוכנו, לא הוגשה לתיק, ואמר שהוא מניח שהדבר נובע משיקול של עורך דינו הקודם לגרום לנתבעים לשלם לו (לעורך הדין) את שכר טרחתו (כך בעמ' 55 לפרוט' בש' 23-21).
מתוך דבריו של הפרקליט החדש אני למד, כי חוות הדעת המוכנה והחתומה אינה חוות הדעת שבגדר הראיות הראשיות בתיק זה, אלא חוות דעת להליכים אחרים וקודמים בפני רשם הפטנטים. אם כך הוא, הרי הדברים שהוצהרו בפניי במפורש לא היו דברי אמת.
מכל מקום, אינני רוצה להיכנס לעניינים שבין הנתבעים ועורכי דינם והמומחה מטעמם, ולקבוע מה קיים או לא קיים בידיהם. אצא מתוך הנחה שהודעתו האחרונה של עורך הדין היא המתארת את הדברים לאשורם, ולכן אין כעת חוות דעת מוכנה להגשה. יחד עם זאת אין לשכוח, כי המומחה הוא אותו מומחה שמלווה את התיק מראשיתו, הוא כבר בדק את הדברים ואף נתן התייחסות ראשונית בהליכי ביניים, וכן הגיש חוות דעת בהליכים אחרים בקשר לנושא המשפט או חלקו.
לכן, אין מדובר בדבר חדש, וניתן להשלים זאת בלוח זמנים קצר, יחד עם שאר ראיות ההגנה. רוצה לומר, במצב הנתון שחוות הדעת אינה קיימת, אין עוד משמעות אפקטיבית להוראה כי יש להגישה לאלתר. ואולם בוודאי שאין הצדקה לארכה מעבר למועד הקבוע לשאר ראיות ההגנה, קרי לתצהירי הנתבעים וכל מצהירים נוספים שלהם, ככל שישנם.

9. נותרה אפוא השאלה האם יש לשנות מהמועד שאותו קצבתי להגשת התצהירים , קרי עד יום 8/7/21. מדובר במועד שבעוד חודש ושבוע מהיום, ואף קרוב לחודש ומחצה מעת שהוסדר הייצוג.
יש להדגיש, כי בעת שעורכי הדין החדשים קיבלו עליהם את ייצוג הנתבעים, הם ידעו שזהו המועד שנקבע להשלמת הראיות, והם ידעו שהדבר ניתן בגדר ארכת חסד ובכפוף להוצאות, לאחר שבקשות ארכה קודמות נדחו. ההיסטוריה של התיק פורטה בהחלטה מהדיון ביום 24/5/21, שהובאה לפניהם. כיוון שכך, ידעו עורכי הדין כי עליהם להיערך לעבודה מאומצת ככל שייטלו עליהם את התיק, ולא יכלו לצאת מתוך הנחה של לוח זמנים נינוח ומרווח, במיוחד לנוכח ההיסטוריה של התיק.

10. שקלתי בדברים, ובנסיבות העניין אני סבור כי די בזמן הלא-מבוטל שנותר, כדי להשלים את התצהירים ואת חוות הדעת , וזאת מבלי שהדבר יפגע בצורה בלתי מיד תית בניהול ההגנה ובאינטרס של גילוי האמת.

11. מצד שני, אינני רואה גם כל הצדקה לדחייה נוספת של הגשת הראיות עד לאמצע הפגרה , ולדחיית הדיון עד לאחר החגים.

בתיק משנת 2015, עם התנהלות כפי שתוארה לעיל, אין לקבל יותר דחיות ומשיכת זמן.
המועד האחרון להגשת הראיות נקבע כדי לאפשר דיון בטרם הפגרה, ומתן הוראות לעניין שמיעת ההוכחות. מועדים אלה, גם להגשת הראיות וגם לדיון, צריכים לעמוד בעינ ם.
החשיבות של מועדים אלו איננה נובעת רק מהאינטרס הלגיטימי של התובעים, לקדם את שמיעת עניינם וההכרעה במשפטם, אינטרס שהוא חשוב ביותר כשלעצמו.
ואולם מדובר גם באינטרס הציבורי, שתקנה 5 לתקנות סדר הדי ן האזרחי, התשע"ט-2018 מדברת בו: אינטרס של כלל ציבור המתדיינים בבתי המשפט. מדובר בנגישות הציבור למערכת בתי המשפט, לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל. זמנו של בית המשפט הוא משאב ציבורי, והעמסת עוד ועוד דיונים ומועדים בתיק מסוים פוגעת גם בצדדים לתיק וגם בכלל המתדיינים בבתי המשפט , שכל אחד מהם ממתין לזמנו היקר של בית המשפט לצורך קידום עניינו שלו.

12. לפיכך, אני מורה כי כל הראיות, גם התצהירים וגם חוות דעת המומחה, שבדעת הנתבעים להגיש, יוגשו עד יום 8/7/21.
גם הדיון יוותר על כנו ביום 12/7/21.

13. הנתבעים ישלמו לתובעים את הוצאות הבקשה הזו בסך 5,000 ₪ עד יום 10/6/21, וזאת בנוסף לחיוב בהוצאות בו חויבו בישיבת יום 24/5/21.
תשלום שני חיובי ההוצאות יהיה לידי ב"כ התובעים.
ב"כ הצדדים יודיעו עד יום 13/6/21 על ביצוע תשלום שני החיובים בהוצאות.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

רמי אמיר, שופט