הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 27789-06-17

בפני
כבוד ה שופט אורן שוורץ

תובעים

  1. שי גרנות
  2. ריצ'רד נימר
  3. ניל סמולט

נגד

נתבעים

  1. איתן לוי
  2. נ. לאלף הבא בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטת סגן הנשיא, כב' השופט י' שינמן, לפיה הועברה התביעה דנן להישמע לפניי, ובהמשך לדיון שנערך לפניי באשר לשמיעתה במאוחד של התביעה ביחד עם תביעות נוספות אשר נשמעות לפניי במאוחד בתיקים 8189-09-17, 5684-05-16, 15139-04-17 ו-49110-10-17, אני סבור כי יש לצרף גם את התביעה דנן לקבוצת התביעות שנשמעות במאוחד לפני מכוח סמכותי לפי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), מעיקרי הטעמים הבאים:

ראשית, אחת מטענות ההגנה של הנתבעים (קבוצת לוי) היא שהכספים שבגינם הם נדרשים לשלם שכר טרחה הם חלק מההכנסות של הפרויקטים בחו"ל, ואינם מהווים עמלה או שכר של קבוצת לוי בגין הטיפול בהשקעות (ראו לדוגמא סעיף 84.6 לבקשת הרשות להגן). מכאן נובע ממשק בין תביעת שכר הטרחה של עורכי הדין ממשרד גרנות (התובעים) לבין התביעות האחרות שעוסקות בתגמולים מהמיזמים השונים ובשיעור השכר שקיבלה קבוצת לוי, אם בכלל. בכך שאין זהות מוחלטת בין התובענות, אין כדי לאיין ממשק זה [ראו החלטת השופט י' אלרון בעניין המיזם היווני באשר להליכים דנן –בש"א 4660/18 לוי נ' ENMR Limited, חברה זרה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים (פורסם בנבו, 01.07.2018).

שנית, שני הצדדים בתביעה דנן (קבוצת גרנות וקבוצת לוי) הם ממילא צדדים בתביעות האחרות. החומר העובדתי הוא חופף וממילא חלק מטענות הצדדים והפלוגתות חוזרות על עצמן בהליכים השונים. מכאן, שטעמים של חסכון בעלויות תומכים אף הם בשמיעת כלל התביעות במאוחד, לרבות תביעת שכר הטרחה של קבוצת גרנות.

שלישית, אני מייחס חשיבות רבה לשקיפות ההליכים בתביעות שנשמעות במאוחד בין כלל הצדדים הרלבנטיים. הצדדים אף הסכימו להסרת המחיצות וויתרו על חסיונות לסוגיהם, בכדי לקדם את הבירור העובדתי המורכב שמתחייב כפועל יוצא מהמערכת הנסיבתית וטענות הצדדים. הצדדים פעלו על פי הנחיית בית המשפט והוסכם על מינוי חוקר מכוח תקנה 123 לתקנות לבחינת ההתנהלות הכספית במיזמים השונים. במסגרת ישיבת קדם המשפט האחרו נה אף דווח כי הוקם חדר מידע ווירטואלי ובשלב זה הצדדים משיבים לשאלות החוקר וצוותו. צירופה של תביעת שכר הטרחה לתהליכים אלה, יסייע לקידום בירור המחלוקות שבין הצדדים בשקיפות מרבית ובהגינות דיונית.

לפיכך, בהינתן כי עסקינן בשאלות דומות של משפט או של עובדה ובהתחשב בשיקולים של יעילות ושקיפות ההליך השיפוטי, אני מורה כי התביעה דנן תשמע במאוחד עם יתר התביעות בתיקים האחרים, כמפורט ברישא להחלטה.
המזכירות תיצור קישור מלא בין ההליכים ותשלח עותק ההחלטה לחוקר, רו"ח בר-און.
ב"כ הצדדים בתביעה דנן ישלחו עותק מכתבי הטענות לחוקר. בשלב זה מושהים המשך ההליכים העצמאיים בתביעה דנן (החלטת השופטת ה' סילש מיום 15.11.2018).
בנסיבות העניין ולאור שיתוף הפעולה של באי כוח הצדדים – יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתנה היום, י' כסלו תשע"ט, 18 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.