הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 26801-12-12

מספר בקשה:65
בפני
כבוד ה שופטת דפנה בלטמן קדראי

מבקשת

אלדד א.ד. יזמות בע"מ

נגד

משיבות

  1. מפעלי תחנות בעמ
  2. אגד אגורה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
  3. מדינת ישראל - משרד התחבורה

החלטה

לפניי בקשה למתן זכות עיון בתיק שבכותרת, שהוגשה על ידי המבקשת שאינה צד לתיק, וזאת בהתאם לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג- 2003 (להלן: " תקנות העיון בתיקים").

המבקשת, אלדד א.ד. יזמות בע"מ, היא בעלת זכות במקרקעין, אותם רכשו מהתובעת בתיק שבכותרת, חברת מפעלי התחנות. לטענת המבקשת, על גבי מקרקעין אלו הפעילה חברת אגד, אחת הנתבעת בתיק שבכותרת, מסוף תחברותי ותחנת תדלוק החל משנת 1963 ועד למועד פינוייה בשנת 2011.

על פי הנטען בבקשת העיון, המבקשת מנהלת הליך משפטי כנגד חברת מפעלי תחנות וחברת אגד, בקשר עם מה שנטען להיות זיהום שנתגלה במקרקעין שנמכרו לה. המבקשת הגישה בקשה לעיון בתיק שבכותרת, שבו נדונה בהרחבה מערכת היחסים החוזית שבין חברת מ פעלי תחנות וחברת אגד, בטענה כי המסמכים שהוגשו בתיק כוללים גם הסכמות בקשר עם הסדרת האחריות לזיהומי הקרקע שבמקרקעין שהושכרו לאגד על ידי מפעלי תחנות.

מפעלי תחנות ואגד מסרבות לאפשר עיון בתיק שבכותרת. לטענתן, בקשה זו עומדת בניגוד להסדר דיוני שהושג בהליך האחר, על פיו הליכי גילוי מסמכים יתנהלו רק לאחר שתוכרע הבקשה לדחייה על הסף מחמת התיישנות - בקשה אשר טרם הוכרעה. על כן, נטען , שהבקשה לעיון נגועה בחוסר תום לב קיצוני המצדיק דחייתה. בנוסף, נטען כי בקשת העיון הינה רחבה מדי וכוללת עיון במסמכים הנוגעים לליבת היחסים המסחריים שבין מפעלי תחנות ואגד, שלשיטתן "אינם מעניינם של מבקשי העיון ואין להם זכות לעיון בפרטיהם", ולכל היותר רשאית היא לעיין בסוגיית זיהום הקרקע בלבד.

המדינה, אשר הייתה נתבעת נוספת בתיק שבכותרת, הותירה את החלטה לשיקול דעתו של בית המשפט.

דיון הכרעה

כידוע, לאור עקרון פומביות הדיון, שמצאה מקומה גם בתקנות העיון בתיקים, נקודת המוצא היא שיש לאפשר עיון בתיק, ובלבד שבידי המבקש נימוק המניח את הדעת ולא הוצגו אינטרסים נוגדים שבכוחם לגבור על זכות העיון (ראו: רע"א 3863/15 קרן טוליפ קפיטל נ' Liberty Mutual Insurance Europe Limited (פורסם בנבו, 28.02.2016)).

מהבקשה והתגובות לה עולה כי המבקשת מנהלת הליך משפטי כנגד אגד ומפעלי תחנות בעניין הקשור לזיהום שלכאורה התגלה במקרקעין שהיו בבעלות מפעלי התחנות והושכרו עד שנת 2011 על ידי חברת אגד. המבקשת טוענת כי בתיק שבכותרת נדונה מערכת היחסים החוזית שבין מפעלי תחנות ואגד, אשר כללה גם התייחסות לסוגיות הקשורות לזיהום המקרקעין – ומטעם זה מב קשת היא לעיין בתיק דנן. סבורני, כי יש בנימוק זה כדי לעמוד בנטל הקל המוטל על המבקשת להראות הצדקה לעיין בתיק (וראו בהקשר זה גם פס' 38 לפסק הדין).

מנגד, לא הועלתה טענה כי קיים איסור שבדין לעיון בחומר המבוקש ולא מצאתי בתגובתן המשותפת של אגד ומפעלי תחנות טעם ממשי המצדיק דחיית הבקשה ומניעת הזכות לעיון, כמפורט להלן.

1. אין בעצם העובדה שבהליך המשפטי האחר שמתנהל בין הצדדים, הושג הסדר דיוני בנוגע לגילוי מסמכים - הדוחה את קיומם של הליכי הגילוי עד מתן ההכרעה בבקשה לדחייה על הסף בשל התיישנות - כדי למנוע או לדחות עיון בתיק שבכותרת לפי תקנות העיון בתיקים.

2. זכות עיון זו קיימת בדין למבקשת אף ללא קשר להליכים המתנהלים במקביל עם צדדים לתיק זה, ואף אילו לא היה מוגש כלל הליך אחר לבית המשפט. זכות זו, עשויה לסוג רק אם הוצג בפני בית המשפט קיומו של אינטרס הראוי להגנה.

3. ואולם, בענייננו, לא הוצג אינטרס ראוי להגנה המצדיק שלילת זכות העיון. אגד ומפעלי התחנות העלו טענה כללית הנוגעת למערכת היחסים המסחרית שביניהם, ללא מתן הסבר קונקרטי או הפנייה למסמכים או נספחים ספציפיים שבהם קיימים נתונים סודיים או סודות מסחריים, הראויים להגנה (והדבר ככל הנראה לא בכדי, בהתחשב בפרק הזמן המשמעותי שחלף ממועד עריכת המסמכים המצויים בתיק).

4. אשר על כן, אני מורה על מתן גישה למבקשות לעיין בתיק בית המשפט.

5. מלפנים לשורת הדין, אני מורה שמתן הגישה והעיון יעוכבו עד ליום 31.7.2020. אגד ומפעלי תחנות יהיו רשאיות להגיש עד ליום 28.7.2020 בקשה מנומקת להגביל את העיון במסמך מסוים מתוך מסמכי התיק, בשל פגיעה ממשית וקונקרטית באינטרס מוגן.

ת.פ ליום 29.7.2020.

ניתנה היום, א' אב תש"פ, 22 יולי 2020, בהעדר הצדדים.