הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 26215-02-16

בפני
כבוד ה שופט אורן שוורץ

התובעים

 1. מרדכי שלמה שטיגליץ
 2. מימון דהן
 3. פני אלדד
 4. אפרים לובטון
 5. סול לובטון
 6. סימי לובטון
 7. רחל עשור
 8. יחזקאל פרג'

נגד

הנתבעים

 1. נ.ת.ע -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 2. ועדה מקומית לתכנון ובנייה
 3. עיריית פתח תקווה

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 26.5.16, הנני ממנה בזאת את מר בועז וכולדר מרחוב דרך מנחם בגין 44 תל אביב, טלפון 03-XXXX005, פקס 03-XXXX977 כמומחה בתחום שמאות מקרקעין מטעם בית המשפט (להלן – המומחה).

2. המומחה יואיל לבדוק את המקרקעין הידועים כגוש 6361, חלקה 89 ברחוב זאב אורלוב 53 ודב ימיני 2 פת תקווה (להלן – המקרקעין).

3. המומחה יואיל לחוות דעתו בשאלות הבאות:

א. הערכת שווי הפיצויים הראויים להתקבל בגין הפקעת הזכויות במקרקעין, בתנאי שוק חופשי, כשהמקרקעין פנויים מכל מחזיק ונקיים מכל חוב, שעבוד או משכנתא.

ב. הערכת שווי דמי שימוש ראויים במקרקעין עקב שימוש שנעשה בהם למטרות דרך ומדרכה, עובר למועד הפרסום ברשומות לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות ביום 26.4.2015.

ג. יתר הסוגיות העולות מחוות דעתו של השמאי יצחק בן-נוב.

4. המועדים הקובעים להערכת שווי הפיצויים ושווי דמי שימוש במקרקעין הינם (כפי שנקבעו בחוות דעתו של השמאי יצחק בן-נוב) כדלקמן:

א. המועד הקובע לתשלום פיצויי ההפקעה – מועד פרסום ההודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכשיה לצורכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 אשר פורסמה ברשומות ב-י.פ. מס' 6974 ביום 26.1.201 5.

ב. המועד הקובע לחישוב דמי שימוש ראויים – החל מיום 1.1.2003 ועד למועד הפרסום ברשומות לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות ביום 26.4.2015.

5. המומחה יבקר במקרקעין בנוכחות כל הצדדים, בתיאום מוקדם, באופן שאם יעדר אחד הצדדים, לא יערך ביקור.

6. הצדדים יעבירו למומחה תוך 15 ימים מהיום את כתבי הטענות, את חוות הדעת מטעמו של כל צד וכל מסמך אשר יידרש לצורך מתן חוות דעת בתיק.

7. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

8. המומחה יואיל ליתן חוות דעת בתוך 30 יום מיום קבלת המסמכים.

9. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת חוות הדעת ובלבד שהשאלות יומצאו לצד השני תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת.

10. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם השתתו הסופית תהיה על פי התוצאות.

11. אם קיימת מניעה כלשהי מצד המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט יודיע על כך באופן מידי לבית המשפט.

12. ישיבת קדם משפט נוספת נקבעה ליום 24.11.16, בשעה 9:30.

13. המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה בית המשפט. כמו כן, המזכירות תודיע למומחה את כתובות ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ה' אב תשע"ו, 09 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.