הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 25501-03-18

מספר בקשה: 91
לפני
כבוד ה שופט מיכאל תמיר

מבקשת

שרית קילקר
באמצעות ב"כ עו"ד עודד הוכהאוזר

נגד

משיבים

  1. עובד נועם
  2. עובד נועם

שניהם באמצעות ב"כ עו"ד עמוס פון וייזל

3. מר חיים אגמון
באמצעות ב"כ עו"ד גלית ברונשטיין

4. הבית שלי יזום ובנית איכות (2016) בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד שלומי גולן

החלטה

לפניי בקשה נוספת מטעם המבקשת להקלטת הדיון הקבוע ליום 30/7/20 לפי סע' 68ב(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984 (להלן " החוק") ובקשה לקבוע כי "פרוטוקול הדיון יהא הפרוטוקול המוקלט" אם בית המשפט לא יורה על ביטול דיון בבקשת המשיבים (בקשה מספר 90 ).

המשיבים השאירו לשיקול דעת ו של בית המשפט את האפשרות להקליט את הדיון בכפוף לכך שלא יישאו בהוצאות כלשהן, אולם התנגדו לקבוע כי ההקלטה תשמש פרוטוקול מחייב של הדיון , ומטעם זה ביקשו לדחות את הבקשה תוך חיוב המבקשת בהוצאות.

המבקשת הגישה תגובה לתשובה שבה נטען בין היתר כי המשיבים השאירו את ההחלטה בבקשה במלואה לשיקול דעת ו בית המשפט , כשלמעשה כאמור, המשיבים התנגדו לכך שההקלטה תשמש פרוטוקול מחייב. ב"כ המבקשת המשיך להעלות בתגובתו טענות לא ראויות כלפי בית המשפט, אף על פי שהתבקש בהחלטות קודמות לחדול מלעשות זאת.

בשורה ארוכה של החלטות שניתנו בתיק נדחו בקשות המבקשת לקבוע כי ההקלטות של הדיונים יהיו הפרוטוקול ים המחייבים בתיק, לרבות החלטה מפורטת ומנומקת מיום 18/2/20. בהחלטה של בית המשפט העליון מיום 19/2/20 שניתנה בתיק רע"א 1262/20 נדחתה הבר"ע שהוגשה על החלט ה קודמת של בית משפט זה לא לאפשר הקלטת הדיון נושא הבר"ע , וזאת אף על פי שעולה מהחלטת בית המשפט העליון הנ"ל כי ההחלטה של בית משפט זה מיום 18/2/20 הנ"ל לא הייתה לפניו באותה עת . בניגוד לטענת המבקשת, וכ עולה מההחלטות קודמות, המבקשת לא פעלה בהתאם להחלטות בית המשפט, גרמה לסרבול רב בתיק זה, לא הפקידה את הקלטות הדיונים בבי ת המשפט מיידית בתום כל דיון, לא ביקשה רשות להאזין להקלטות בבית המשפט בהתאם לסעיף 68ב(ב) לחוק , ערכה תמלילים של ההקלטות בעצמה וללא רשות , וכן חזרה ועמדה על בקשותיה להפוך את הקלטות הדיון למחייבות בניגוד לסע יף 68ב(ג) לחוק ובניגוד להחלטות בית המשפט.

נוסף על כך, בשל מגפת הקורונה יש לעשות כל מאמץ לצמצ ום מספר הנוכחים באולמות בית המשפט ולמנוע עד כמה שאפשר נוכחות של אנשים נוספים שאינם בעלי הדין או באי כוחם. מספר הנוכחים בכל אולם מצומצם ומוגדר מראש, ומרבית האולמות בבית משפט זה מותאמים לתפוסה מרבית של 10 נוכחים , כולל שופט וקלדנית. בסעיף 68ב(א) לחוק נקבע במפורש כי אם בית המשפט מתיר הקלטת דיון, עליו לתעד את הדיון " בדרך אמינה ומדויקת אחרת", ומכאן שאין להוציא את הקלדנית מהאולם כתחליף למקליט. אם ישובץ לדיון אולם רגיל של עד 10 נוכחים וכל צד יופיע לדיון עם בעל דין, ודאי שלא תהיה אפשרות להכניס מקליט נוסף לאולם.

על כן, אני דוחה את הבקשה לאפשר הקלט ה של הדיון כך שההקלטה תשמש פרוטוקול, ומחייב את המבקשת לשלם שכר טרחת עו"ד והוצאות בסך של 1,000 ש"ח למשיבים 1 ו-2, 1,000 ש"ח למשיב 3; ו - 1,000 ש"ח למשיבה 4. סכומים אלה ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

אשר לבקשה לאפשר הקלטת הדיון כך ש ההקלטה לא תשמש פרוטוקול, המבקשת רשאי ת להגיש בקשה נוספת יום לפני הדיון , לאחר שיבוץ האולם , ובעקבות זאת תינתן החלטה אם לאפשר הקלטה בכפוף לעמידה בכל תנאי "התו הסגול" ובכפוף להתחייבות של ב"כ המבקשת להמציא את ההקלטה לבית המשפט מיד בתום הדיון .

יובהר כי נכון להיום נקבעו חמישה דיוני קדם משפט ליום 30/7/20 ולכל אחד מהם , לרבות לדיון בתיק זה, הוקצב זמן מוגבל.

המזכירות מתבקשת להעביר העתק של ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ' תמוז תש"פ, 12 יולי 2020, בהעדר הצדדים.