הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 2442-08-18

לפני
כבוד ה שופטת שרון גלר

התובעת:

קיי.אף אופנת גברים בע"מ
נגד

הנתבעים:

  1. גל רביבו
  2. צחי אוחיון
  3. צ.ג. קנדיד בע"מ

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים בדיון היום, להלן הכרעתי בתובענה בדרך של פשרה, בהתאם לסמכות בית המשפט מכוח סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984. בהתאם להסכמה זו, פסק הדין ניתן ללא הנמקה, על יסוד מכלול החומר המצוי בתיק בית המשפט ובטווח הסכומים אשר בין 20,000 ₪ – 80,000 ₪.

לאחר שעיינתי במכלול החומר הנ"ל, ושקלתי את טענות הצדדים במישור העובדתי והמשפטי, וכן נתתי משקל למתכונת ההכרעה בתיק בדרך של פשרה ולמכלול נסיבות המקרה, נפסק כדלקמן:

הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 35,000 ₪.

סכום זה ישולם לתובעת, באמצעות באות כוחה, בתוך 30 ימים מהיום.
לאחר מועד זה תישא כל יתרה בלתי משולמת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

בנסיבות העניין, בהתחשב במתכונת ההכרעה בתיק ובסכום התביעה המקורי לעומת הסכום שנפסק, ולאחר ששקלתי את עמדות הצדדים בנושא, אין צו להוצאות למי מהצדדים.

הפיקדון הקיים בתיק יושב לתובעת, באמצעות באות כוחה.

נוכח מספר ישיבות בית המשפט שהתקיימו בהליך זה, מאושר החזר המחצית הראשונה של האגרה אשר שולמה בהליך, בניכוי הסכום שלא ניתן על פי הדין להשיבו. התובעת אף פטורה מתשלום המחצית השנייה של סכום האגרה.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ט שבט תשפ"א, 11 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.