הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 16446-11-12

מספר בקשה:3
בפני
כבוד ה שופט יחזקאל קינר

מבקש

יובל טל

נגד

משיבות

  1. MICROSOFT CORPORATION (תובעת)
  2. וואן שילוב מערכות בע"מ (נתבעת)

החלטה (בבקשת עיון)

לפני בקשת עיון בתיק, שהוגשה על ידי המבקש.
התובעת הודיעה כי היא מחויבת לסודיות ולכן היא משאירה את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט.
הנתבעת התנגדה לבקשה.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בבקשת העיון, הגעתי לכלל מסקנה כי הבקשה - בדין יסודה.

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003 והפסיקה מתוות שלושה שלבים לבחינת בקשת עיון בתיק שהוגשה על ידי מי שאינו בעל דין. בשלב ראשון נבחנת השאלה האם יש איסור בדין לעיון בחומר המבוקש. ככל שהתשובה היא בשלילה, נבחנת בשלב שני השאלה האם העיון מוצדק. בשלב זה, נקודת המוצא היא שלכל אדם זכות עיון, ועל בעל הדין המתנגד לעיון הנטל לשכנע כי אין להתירו. הכלל הוא, שבהיעדר טעם מיוחד המונע זאת, רשאי כל אדם לעיין בתיקי ביהמ'ש. ההכרעה מבוססת על איזון בין האינטרסים והזכויות של כל הנוגעים בדבר. בשלב השלישי, בהנחה ויש הצדקה עקרונית לאפשר את העיון, נבחנת השאלה כיצד ניתן להגשים את מטרת העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בזכויות והאינטרסים של בעלי הדין שהתנגדו לעיון (ר' ע"א 1651/08 עו"ד שי עינת נ' ממונה מע"מ גוש דן (27.7.08)].

בענייננו לא נטען כי קיים איסור בדין לעיין בחומר שבתיק.
כמו כן, איני רואה סיבה לקבוע כי העיון אינו מוצדק או שאינו לגיטימי. יש לזכור כי נקודת המוצא היא שלכל אדם זכות עיון. המבקש נימק את בקשתו בכך שבינו לבין קבוצת החברות שהנתבעת נמנית עימן קיימות מחלוקות כספיות ואחרות ואף מתנהל הליך שנפתח בחודש יוני 2021 בינו לבין חברה אחרת בקבוצת החברות הנ"ל, קבוצה בה היה מועסק. אני סבור כי די בפירוט זה על מנת לקבוע כי העיון מוצדק, ואין צורך לפרט מעבר לכך, במיוחד לא לגבי המסמכים בהם מבוקש לעיין בתיק, שהרי המבקש אינו אמור לדעת עדיין מהם המסמכים שבו.
מעבר לכך, עיון בתיק מעלה כי אין בו כמעט מסמכים, פרט לכתב התביעה שהוגש נגד הנתבעת, והסדר הפשרה שנעשה בין הצדדים. טענותיה של הנתבעת כאילו יש בתיק סודות מסחריים שלה נטענו בכלליות וללא הפניה למסמך כלשהו. חרף זאת עיינתי בכל המסמכים שבתיק, לרבות בהסדר הפשרה, ולא מצאתי כי קיימים בו לכאורה סודות מסחריים של הנתבעת.
הופניתי על ידי הנתבעת להחלטה מיום 22.10.21 הדוחה בקשת עיון דומה של המבקש (ת"א (מחוזי מרכז) 1203-01-08 שטיינברג נ' וואן שילוב מערכות בע"מ), אך שם, להבדיל מבענייננו, קבע בית המשפט כי קיימים בתיק מסמכים הכוללים סודות מסחריים, וכי זכות המתנגדים לפרטיות ולהגנה על הסודות המסחריים גוברת על זכותו הערטילאית של המבקש.
עוד יש לציין כי המבקש מצידו הפנה לתיק אחר בבית הדין האזורי לעבודה בו התקבלה בקשה דומה שלו לעיון בתיק.

סוף דבר, הבקשה מתקבלת.
האמור בסעיף 5 לבקשת העיון לפיו אין בכוונת המבקש להעביר את המסמכים מושא העיון או לעשות בהם שימוש שלא בקשר למחלוקת שלו מול קבוצת וואן מהווה חלק מהחלטה זו, מקבל תוקף של החלטה ויחול על המבקש ועל באי כוחו, שאך ורק אליהם יועברו המסמכים, והם והמבקש לא יעבירו מסמכים אלה לאף אחד אחר.

זכות העיון באמצעות מערכת נט המשפט מוענקת למבקש עד 30.11.21.

ניתנה היום, כ"ג חשוון תשפ"ב, 29 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.