הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 12935-01-19

לפני
כבוד ה שופט אבי פורג

התובעת:
פלונית

נגד

הנתבעים:

  1. מועצה אזורית שומרון
  2. בן בטחון טכנולוגיות מיגון בע"מ

החלטה
בהמשך להחלטתי בישיבת 8.11.20, נוכח עמדת הצדדים והפערים בין חוות הדעת בתחום הנוירולוגי והפסיכיאטרי, אני ממנה בזאת בשלב זה את פרופ' דוד ירניצקי, מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים רמב"ם, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה בתיק זה.

1. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצב ה הרפואי בעקבות התאונה מיום 21.5.16 ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה ולמקצוע ה.
ד. האם תהא התובע זקו קה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
ה. המומחה יתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

2. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 90 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות בתחום הנוירולוגי והפסיכיאטרי מטעם הצדדים.
העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

3. בשכר טרחת המומחה ישאו הצדדים בחלקים שווים ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא להם ע"י המומחה.

4. המומחה מתבקש לבדוק את התובעת לא לפני 16.2.21 ו ליתן חוו"ד תוך 60 יום לאחר שיומצאו לו כל המסמכים מטעם הצדדים, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה.

6. הצדדים יגישו הודעה מתאימה עד ליום 18.4.21 אליה יצרפו את חוות דעת מומחה בית המשפט בתחום הנוירולוגי ויפנו להחלטת בית המשפט מי ום 8.11.20 בדבר מינוי מומחה מטעמו בתחום הפסיכאיאטרי שזהותו טרם נקבעה, ויבקשו לקבוע את זהותו.

תז"פ ומשימה למתן החלטה ליום 19.4.21.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.