הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 51883-01-19

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשים

  1. צ. את גוליבר קירצופים בע"מ
  2. צ. קרצופים, אספלט וסחר בע"מ

נגד

משיבים

  1. גיל גורן
  2. גוליבר בטיחות פורצת דרך בע"מ

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 22.12.18 (כב' השופטת א' רוטקופף) אשר דחה את הבקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 01.08.18 , במסגרתה נדחתה הבקשה לזימון עדים. נקבע , כי תכלית הבקשה לזימון העדים (שישה מנהלים של חברות שונות) הינה לצורך הצגת מסמכים והיה על המבקשים למצות את השגת המסמכים בשלב ההליכים המקדמיים.

2. דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת עמדת הצד שכנגד.

החלטת בית משפט קמא הינה החלטה דיונית במהותה, המתייחסת לאופן ניהול הדיון בפניה, היא מצויה בשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית וערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות מסוג זה למעט במקרים מיוחדים.

ראו רע"א 2577/17 עזבון המנוחה לטיפה זבידאת נ' זהרה חלאילה, מיום 06.06.17:
"הבאת ראיות והגשת תצהירים הם עניינים מובהקים שבסדרי דין, שלערכאה הדיונית שיקול דעת רחב בהם. ככלל, ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהחלטות מסוג זה, למעט במצבים חריגים בהם החלטתה של הערכאה הדיונית מנוגדת לדין או גורמת עיוות דין לאחד מן הצדדים".

לא מצאתי כי העניין שבפני נכנס לגדר החריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור. ודוק, המדובר בבקשה לזימון שישה עדים (מנהלים של חברות) אשר מבוקש כי יביאו עימם לדיון את כל המסמכים הקשורים לעבודת הקרצוף המשונן, לרבות מסמכים חשבונאי ים של כל אחד מהם עם המשיב. ככל שהמבקשים רצו לחשוף מסמכים אלו- היה עליהם להגיש בקשה מתאימה בשלב ההליכים המקדמיים. חזקה על בית משפט קמא שיודע את פרטי התיק על בוריים, לרבות מידת הרלוונטיות של העדים שאת הזמנתם ביקשו המבקשים ושל המסמכים שהתבקשו לצורך ההליך , ובנסיבות אלו, אין מקום להתערב בהחלטה קמא, המצויה במתחם הסבירות, ובשיקול דעתו הנרחב של בית המשפט, כאמור.

ממילא, פתוחה הדרך בפני המבקשים להשיג על החלטה זו במסגרת ערעור על פסק הדין, ככל שיוגש הערעור.

3. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.

משלא התבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ז שבט תשע"ט, 23 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.