הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 49298-01-19

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשים

  1. שמעון בובליל
  2. אמיר השקעות נדל"ן בע"מ
  3. רחמים בובליל

נגד

משיבה
הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על שתי החלטות של בית משפט השלום בפתח תקוו ה (כב' השופטת ע. יוסף-קוזין):

החלטה מיום 16.12.19 במסגרתה נדחתה, באופן חלקי, הבקשה לתיקון פרוטוקול ישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 19.11.18- נדחתה טענת המבקשים לפיה בקשתם להגשת המסמכים שהוצגו בדיון וסימונם כמוצגים בתיק הושמטה מהפרוטוקול. נקבע כי המבקשים לא ביקשו בדיון להגיש את המסמכים המבוקשים ואין המדובר בבקשה לתיקון פרוטוקול.

החלטה מיום 19.12.18 במסגרתה נדחתה הבקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 16.12.18.

2. דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת עמדת הצד שכנגד.

החלטה בבקשה לתיקון פרוטוקול הינה החלטה דיונית גרידא, המצויה בשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית, וערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות מסוג זה.
חזקה על הערכאה הדיונית שבפניה התנהל הדיון כי הפרוטוקול משקף באופן נאמן את הנאמר בדיון, וככל שב"כ המבקשים היה מבקש במהלך הדיון לצרף את המסמכים לתיק ולסמנם כמוצגים, הדבר היה נרשם בפרוטוקול הדיון וביהמ"ש היה זוכר זאת. חשוב לציין כי בהמשך הדיון ב"כ המבקשים ביקש לצרף ולהציג מסמך אחר (היתר בניה) בפני בימ"ש קמא- הדבר נרשם בפרוטוקול, ב"כ המשיבה הודיע כי אינו מתנגד להצגת המסמך, וביהמ"ש אישר את צירוף המסמך והוא סומן כ"נ/1" (ראו עמ' 19 לפרוטוקול ישיבת 19.11.18).

למקרא הפרוטוקול, ועל פני הדברים נוכח סירוב בית משפט קמא לתקן את הפרוטוקול , נראה לכאורה כי ב"כ המבקשים לא עתר ב מהלך הדיון לצירוף המסמכים נושא הבקשה (להבדיל מהמסמכים האחרים אותם כן בקש להגיש ולסמן, והם סומנו נ/1) , ורק לאחר שהסתיים הדיון הגיש בקשה לצירוף המסמכים וסימונם כמוצגים באמצעות הגשת בקשה שכותרתה "בקשה לתיקון פרוטוקול". בפועל, המדובר בבקשה לצירוף מסמכים וסימונם, בקשה אשר נראה כי נשמטה מב"כ המבקשים בעת הדיון ואין המדובר מהשמטה של דבריו בפרוטוקול הדיון. אחרת, כאמור, חזקה כי בית המשפט קמא היה זוכר עניין זה ונותן החלטה בהתאם.
נראה כי אם ב"כ המבקשים היה מבקש לצרף את המסמכים לתיק במהלך הדיון, בית משפט קמא היה מבקש את עמדת המשיבה בזמן אמת, בעת הדיון, ומכריע בבקש ה זו לאחר שמיעת טענות הצדדים .
היעתרות לבקשה בדיעבד, תהווה יתרון לא הוגן למבקשים , כשלמעשה הם עוקפים את הדיון בבקשה לצירוף המסמכים לגופה .

3. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.
יחד עם זאת, טענות המבקש שמורות לו לשלב הערעור על פסק הדין, ככל שיוגש ערעור.

משלא התבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ט, 22 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.