הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 45176-09-20

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשת

חנה אחונוב

נגד

משיבה
ורדה אכונוב

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 28.7.20 (כב' השופטת ע' יוסף-קוזין) לפיה נדחו בקשות הדדיות של הצדדים לגילוי מסמכים.

2. כמפורט בהחלטה קמא, המשיבה הגישה לבית המשפט תביעה להשבת כספים מכוח הסכמי הלוואה. עפ"י הנטען בכתב התביעה, המשיבה הלוותה כספים למבקשת ולבעלה לשעבר של המבקשת- שהוא אחיין של המשיבה (להלן "האחיין") - לצורך רכישת דירה בהיותם נשואים, כאשר עפ"י הסכמי ההלוואה, המבקשת והאחיין התחייבו להחזיר את הכספים, מחצית כל אחד, אם יופר שלום הבית ביניהם.
המבקשת טענה בכתב הגנתה כי הכספים נשוא התביעה קמא הינם כספים השייכים לה ולאחיין מכוח ירושת הוריו, כאשר הובהר לה באופן ברור כי הכספים שהעבירה להם המשיבה שייכים לאחיין מכוח ירושה, והמשיבה השתלטה על כספים אלו. לטענתה, האחיין (בעלה לשעבר) הודיע לה כי אם יידרשו להחזיר את כספי ההלוואה- הוא יחזיר את הכספים מבלי שהמבקשת תידרש לכך ואף נחתם מסמך בו התחייב האחיין לשאת לבדו במלוא השבת כספי ההלוואה.

בין המבקשת לבין האחיין מתנהלים הליכים משפטיים בבית משפט לענייני משפחה ובמסגרת הליכים אלו הוגשה בקשה לצירוף המשיבה כצד להליך- בקשה שתלויה ועומדת להכרעה בפני ביהמ"ש.

בהליך קמא הגישו הצדדים בקשות הדדיות לגילוי מסמכים ספציפיים : המבקשת עתרה לגילוי צו קיום הצוואה והעתק מפרטה הנוגעת לעיזבון המנוח מר עמנואל אחונוב ז"ל (אביו של האחיין) וכן גילוי דפי חשבון בנק ממנו הועברו, כטענת המשיבה, כספים ל מבקשת ולאחיין החל ממועד פטירת המנוח מר עמנואל אחונוב ז"ל; המשיבה עתרה לגילוי הקלטות שבידי המבקשת שהוזכרו במסגרת ההליכים בבית משפט לענייני משפחה.

בהחלטה נשוא בקשת רשות הערעור נדחו, כאמור, הבקשות לגילוי מסמכים. נקבע כי המסמכים "נוגעים כולם לסכסוך המשפחתי כאמור ובעיקר למערכת היחסים שבין הבעל לשעבר לבין התובעת ולמערכת היחסים שבין הנתבעת לבין בעלה לשעבר, ומקומן להתברר, בפרט בשים לב לכך שהנתבעת טוענת כלפי התובעת לזכויות נגזרות מזכויות בעלה לשעבר, בבית המשפט לענייני משפחה. על כן, שתי הבקשות נדחות. לאור התוצאה, אין צו להוצאות".

3. לטענת המבקשת, בתמצית, שגה בית משפט קמא עת דחה את בקשתה לגילוי מסמכים: המדובר במסמכים רלוונטיים לצורך בירור ההליך קמא; המשיבה הסתירה מסמכים ופרטים מהמבקשת; ההחלטה חוסמת את היכולת של המבקשת להתגונן מפני התביעה שהוגשה נגדה.

4. דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת עמדת הצד שכנגד.

המדובר בהחלטה דיונית גרידא, המצויה בשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית, והכלל הוא כי ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות אלו אלא "במקרים חריגים בהן ההחלטה אינה מתקבלת על הדעת או מתעלמת מנסיבות שהיה מקום להתחשב בהן" (רע"א 3222/15 אליהו שני נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, מיום 20.07.15).

לא מצאתי כי העניין שלפני נמנה עם אותם "מקרים חריגים" המצדיקים התערבות ערכאת הערעור. ודוק, מעיון בבקשה לגילוי מסמכים שהוגשה לבית משפט קמא (בקשה מס' 3) עולה כי הבקשה מרחיקת לכת, כללית מדי ולא ניתן להיעתר לה במסגרת ההליך קמא המתנהל בין המבקשת לבין המשיבה, שעניינו , כאמור, תביעה להחזרת כספי הלוואה.
ובמה דברים אמורים: המבקשת עתרה לגילוי צו קיום הצוואה והעתק מפרטה הנוגעת לעיזבון המנוח מר עמנואל אחונוב ז"ל (אביו של האחיין) . המבקשת אינה יורשת של המנוח עמנואל אחונוב ז"ל ואין היא זכאית לקבלת פרטים אודות נכסיו של המנוח ו/או פרטה של העזבון, ו כך באשר לקבלת העתק צוואת המנוח וצו לקיומה (ככל שניתן הצו ). המבקשת רשאית להוכיח טענותיה באשר לנכסי עזבון המנוח, כמו גם את זהות יורשיו של המנוח, באמצעות הזמנת עדים רלוונטים (ככל שאכן מדובר בסוגיות הרלוונטיות לבירור התביעה קמא). ואולם, בשלב מקדמי זה, המבקשת לא הרימה את הנטל המוטל עליה באשר לצורך במתן צו לגילוי מסמכים אלו ומידת הרלוונטיות שלהם לצורך בירור ההליך. הדברים נכונים ביתר שאת, שעה שעולה חשש כי יש בחשיפת מסמכים אלו פגיעה ב פרטיותם של צדדי ג', שלא התבקשה כלל עמדתם לבקשה.
הוא הדין באשר לבקשה לגילוי דפי חשבון הבנק של המשיבה ממנו הועברו, כטענת המשיבה, כספים למבקשת ולאחיין החל ממועד פטירת המנוח ועד היום (סע' 5.3 לבקשה קמא) , והמצאת פירוט העברות שנעשו מחשבונו של המנוח עמנואל אחונוב ז"ל לחשבון המשיבה מיום פטירתו ועד היום (סע' 5.4 לבקשה קמא). כאמור, המדובר בבקשה כללית, המתייחסת לתקופה ארוכה- המנוח נפטר עת היה האחיין כבן 16 (ראו סע' 5.2 לכתב ההגנה), כאשר המבקשת והאחיין נישאו זל"ז בשנת 2014 והדירה נשוא ההליכים נרכשה בשנת 2016- ולא הובהר באופן משכנע ה צורך והרלוונטיות של מסמכים אלו המתייחסים לתקופה כה ארוכה, כאמור, כדי לברר את טענות המבקשת בדבר הגנתה מפני התביעה שהוגשה נגדה להחזר ת כספי הלוואה . לא זו אף זו, נראה כי המבקשת יכולה להוכיח טענותיה ב אשר להעברות הכספים הנטענות באמצעות מסמכים המצויים בידה (למשל, הצגת דפי חשבון הבנק המשותף שלה ושל האחיין ) ולא הובהר באופן משכנע מדוע אין די במסמכים המצויים בידי המבקשת כדי להוכיח טענותיה.
במילים אחרות, המבקשת לא הראתה, ולו לכאורה, מדוע נדרש ים המצאת מסמכים אלו המתייחסים לתקופה כה ארוכה מיום פטירת המנוח (כאשר ברור כי במרבית תקופה זו, לא היה כל קשר משפחתי/אישי בין המבקשת לבין המשיבה) ומדוע המבקשת אינה יכולה להוכיח טענותיה באמצעות מסמכים המצויים בידה ו/או הזמנת עדים לדיון ההוכחות.

כך גם חלק מהמסמכים נשוא הבקשה קשורים למשיבה באופן אישי, ואינם, לכאורה, חלק מההליך קמא, באופן דומה, ישנם מסמכים המתייחסים לצדדים נוספים, שלא התבקשה כלל עמדתם לבקשה, ומכאן כי עולה חשש (ממשי) לפגיעה בפרטיות הן של המשיבה והן של צדדים נוספים, וגם מטעם זה מצאתי, כאמור, כי אין מקום- בשלב מקדמי זה- להורות על גילוי המסמכים.

5. בנסיבות אלו, כאמור, הבקשה נדחית.

משלא התבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ג תשרי תשפ"א, 01 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.