הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 41968-12-18

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשת

מנורה מבטחים לביטוח בע"מ

נגד

משיבים

1.סיגלית כהן
2.רמי רחמים כהן
3.לויתן נח טויטו
4.נציגות הבית המשותף

פסק דין

1. בקשת רשות ערעור על שתי החלטות של בית משפט השלום בפתח תקווה (כב' השופטת א' רוטקופף):

החלטה מיום 08.11.18 במסגרתה הורה ביהמ"ש כי על המשיב 3 לפעול להשלמת ביצוע כלל העבודות כפי שצוינו בדו"ח מטעם מומחה ביהמ"ש וכי "בהתייחס לתיקונים במוקד קירות החזית, הנני מורה כי, בשלב זה, התיקון יבוצע על ידי הנתבע 1 (המשיב 3 –ו.פ) על פי אפשרות ב".

החלטה מיום 27.11.18 במסגרתה נדחתה הבקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 08.11.18 תוך שנקבע כי ההחלטה אינה עומדת בסתירה להסכמות הצדדים מיום 08.03.18.

2. לטענת המבקשת, בתמצית, ההחלטות נושא בקשת רשות הערעור סותרות את הסכמות הצדדים שאושרו וקיבלו תוקף של פסק הדין חלקי ביום 08.03.18 ולפיו בשלב הראשון המשיב 3 (נתבע 1) יבצע את התיקונים כפי שפורטו בחוות דעתו של המומחה, וכי בשלב השני (תיקון קירות חזית הבניין) התיקון יבוצעו ע"י המשיבה 4 (נתבעת 2) .

3. המשיבים הגישו תגובתם לבקשת רשות הערעור לפיה הם מותירים את ההחלטה בבקשת רשות הערעור לשיקול דעתו של בית המשפט.

3. בנסיבות אלו ונוכח טענות המשיבים בתגובתם, ניתנת רשות ערעור והבקשה תידון כערעור.

דין הערעור להתקבל.

כאמור לעיל, המשיבים אינם שוללים את טענת המבקשת לפיה החלטות בית משפט קמא מיום 08.11.18 ומיום 27.11.18 עומד ות בסתירה לפסק הדין החלקי מיום 08.03.18 ש אישר, כאמור, את הסכמות הצדדים לפיהן, כאמור, תיקון הבניין יתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון- המשיב 3 יבצע את התיקונים הנדרשים (באמצעות החברה המבטחת- המבקשת), ובשלב השני- התיקון של קירות חזית הבניין יבוצע ע"י המשיבה 4.

גם מעיון בתיק קמא עולה מסקנה זהה ולפיה ההחלטות נושא בקשת רשות הערעור- בסוגיית חיוב המשיב 3 לבצע את התיקונים הנדרשים ביחס לקירות חזית הבניין- עומדות בסתירה לפסק הדין החלקי (ראו סע' 1-3 להסכמות הצדדים שאושרו כאמור). אמנם, לבית משפט סמכות לשנות מעת לעת החלטות ביניים הניתנות על ידו, ואולם אין כך הדבר ביחס לפסק דין חלקי. לא ניתן במסגרת החלטת ביניים לשנות את הקביעות שנקבעו בפסק דין חלקי (בהסכמת הצדדים).

4. לפיכך אני קובעת כדלקמן:

החלטות בית משפט קמא מיום 08.11.18 ו-27.11.18 המתייחסות לחיוב המשיב 3 (באמצעות המבקשת) לתקן את קירות חזית הבניין - מבוטלות. בשאלת אופן ביצוע התיקונים, יש לפעול בהתאם להוראות פסק הדין החלקי מיום 08.03.18.

יתר רכיבי ההחלטות יישארו בתוקפם.

העירבון שהופקד בתיק יוחזר למבקשת באמצעות בא-כוחה.

נוכח עמדת המשיבים, שהותירו את ההחלטה בבר"ע לשיקול דעת בית משפט זה- אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ב שבט תשע"ט, 28 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.