הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 33523-05-19

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשים

  1. יעקב שמואל
  2. לאה שמואל

נגד

משיבים

  1. בנק הפועלים בע"מ ח.פ.520000118
  2. מאג'ד גנאים
  3. מוהנד ג'נאים

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בכפר סבא מיום 8.5.19 אשר דחה
בקשת רשות ערעור שהגישו המבקשים על החלטת רשמת ההוצאה לפועל מיום 23.7.18 לפיה נדחתה בקשתם לקיום התמחרות חוזרת לאחר פרסום חוזר של הנכס.

רקע ופסק דינו של בית משפט קמא-

2. אין מחלוקת כי כנגד המבקשים נפתח ע"י המשיב 1 (להלן "הבנק") תיק הוצל"פ למימוש שטר משכנתא הרשומה על בית דו משפחתי בירושלים (להלן "הנכס"). אין מחלוקת כי הנכס אינו משמש למגורי המבקשים (המתגוררים בבית הסמוך) והם נהגו להשכירו עד לתפיסת החזקה בו ע"י כונס הנכסים (ב"כ הבנק). אין מחלוקת כי ההלוואה שהובטחה במשכנתא לא נפרעה במועדה וכן כי המבקשים לא עמדו בהסדר אליו הגיעו עם הבנק, למעט 500,000 ₪ ששולמו ע"פ ההסדר שלא בוצע עד תומו.

3. בנסיבות אלו ביקש הכונס לממש את הנכס באמצעות מכירתו לצד ג'. הוזמנה חוו"ד שמאית, היא הוגשה ביום 13.8.17 ו נקבע מועד להתמחרות שהתקיימה ביום 8.2.18 בהשתתפות 6 מציעים. בהתמחרות זכו המשיבים 2-3 (להלן "הקונים") אשר הציעו לשלם תמורת הנכס סך 3.36 מ יליון ₪, כאשר שווי הנכס נקבע ע"י השמאי ע"ס 3.7 מ יליון ₪.

המבקשים טענו כי הליכי המכר היו פגומים, והמחיר נמוך משווי הנכס העומד על פי חוות דעת שהוגשה מטעמם ביום 12.2.18 ע"ס 4.1 מיליון ₪. לפיכך ביקשו לקיים התמחרות נוספת.

לאחר חקירת השמאים בלשכת ההוצאה לפועל שהתקיימה ביום 10.7.18 נקבע ע"י רשמת ההוצל"פ כי המבקשים השתהו בנסי בות למכור את הנכס בעצמם או להביא קונים מטעמם, הגישו הסתייגות זמן רב לאחר שחוות הדעת היתה בידם, ההתמחרות נוהלה כראוי, הצעת הקונים תואמת את מבחן השוק. המבקשים לא עשו די על מנת לפדות את הנכס.
על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית משפט קמא.

4. בית משפט קמא דחה אחת לאחת את טענות המבקשים שנטענו בפניו, ואף שנתן רשות ערעור, דחה את הערעור לגופו.

בית משפט קמא קבע כי על אף שניתנו למבקשים הזדמנויות רבות להגיע להסדר עם הבנק הם לא נצלו הזדמנויות אלו וניסו לדחות את הקץ; חישובי רשמת ההוצל"פ במסגרת בדיקת חוות הדעת סבירים; זכויות הקונים גוברות על טענות המבקשים גם אם אין מדו בר בהכרח במעשה עשוי. לפיכך נדחה הערעור ונדחו טענות המבקשים.

תמצית טענות המבקשים-

5. המבקשים הגיעו להסדר עם הבנק ושילמו 500,000 ₪ ולא ניתנה להם ארכה להשלים את התשלומים ע"פ ההסדר ולכן לא יכלו לעמוד בו.
הכונס ביצע מחטף: לא שלח את הנדרש לפני ההתמחרות, התקבלה הודעה בעניין מועד ההתמחרות רק יומיים מראש, ההתמחרות בוצעה בפזיזות, לא התאפשר למבקשים להציע מחיר נגדי מטעמם, מבקשים לפדות את הנכס ולהשיא את התמורה.
השומה שהוגשה לבימ"ש שגוייה. מחיר הנכס צ"ל 21,000 ₪ למ"ר ולא 20,000 ₪; שטח הבית 195 מ"ר ולא 184 מ"ר. לפיכך, נמכר הבית במחיר נמוך משוויו הריאלי.

תמצית טענת הבנק-

6. דין בקשת רשות הערעור להידחות. מדובר בערעור בגלגול שלישי ו הוא אינו מעורר שאלה כלשהי. הנכס נמכר בסכום העולה על 90 אחוז משוויו ע"פ חוות דעת השמאי. גם לאחר מכירת הנכס חייבים המבקשים לבנק למעלה מ- 1.4 מ יליון ש"ח. החזקה נמסרה לרוכשים.

תמצית טענות הרוכשים-

7. דין בקשת רשות הערעור להידחות. הם שילמו את מלוא תמורת הנכס וקיבלו את החזקה בו לידיהם. ההתמחרות נערכה מול 5 מציעים נוספים. חוות הדעת היתה בידי המבקשים חודשים ארוכים לפני ההתמחרות. המבקשים ישבו בחיבוק ידיים.

דיון והכרעה-

8. דין הבקשה להידחות.

אכן מדובר בערעור בגלגול שלישי, וכידוע רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן רק במקרים שבהם עולה מן הבקשה שאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים או כאשר קיים חשש שדחיית הבקשה תגרום לעיוות דין חמור. ר' רע"א 2243/12 די אייץ' אל (ישראל) בע"מ נ' יוסי עטר (מיום 10.04.12) ; ר"ע 103/80 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור פ"ד לו (3) 123; בע"מ 612/16 פלונית נ פלוני, (מיום 30.03.16).

החריג כאמור אינו מתקיים בעניין שבפני, אשר אינו חורג מעניינ ם הפרטי של הצדדים, אינו מעלה שאלה משפטית מיוחדת , ואינו מגלה עיוות דין. לפיכך לא מצאתי כי יש ליתן רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש קמא.

9. כך גם המדובר במעשה עשוי ודי בכך על מנת שהבקשה תדחה. לו היתה מתקבלת הבקשה היה נגרם נזק רב לרוכשים , שרכשו את הנכס בתום לב , ללא כל קשר למחלוקות שבין המבקשים והבנק, שילמו את מלוא התמורה והיו זכאים- ובפועל אף קיבלו - את החזקה בנכס לידיהם. מבחינתם לא ניתן לסובב את הגלגל לאחור , והשבת התמורה ששילמו לידיהם לא תפצה אותם על המהלך שיתברר כמהלך סרק מבחינת ם, שכן ברור שהוצאות רוכש נכס הינן מעל המחיר ששילמו: מיסים שונים, הוצאות מעבר, הוצאות שיפוץ וכיו"ב. אין כל רבותא בכך שמדובר בבנק. הבנק אינו אמור לשאת בהוצאות שמעבר לתמורה ששולמה (ככל שהיה נקבע כי יש לבטל את המכר) ונדרש הליך נפרד ב של כך. אין כל מקום להטיל הליכים מסוג זה על הרוכשים שנקלעו לסיטואציה זו בתום לב .

לאמור יש להוסיף כי ההליכים נגרמו כתוצאה מאי פ ירעון חובות המבקשים. בכך אין מחלוקת. ככל שהמבקשים סוברים כי הכונס או מי מטעמו עשה מלאכתו שלא כשורה, הם יכולים לפעול בהליך משפטי מתאים, אך אינם יכולים להעביר את תוצאת טענותיהם אל מי שאינו קשור לעניינם- הרוכשים.

10. גם טענות המבקשים לגופו של עניין- דינ ן להידחות , ואני מקבלת בעניין זה את קביעות הערכ אות קמא: רשמת ההוצאה לפועל ובית משפט קמא.

עיון בהשתלשלות העניינים מראה כי המבקשים הם אלו שפעלו בשיהוי ושלא על פי סדרי הזמנים שנקבעו: כך, המבקשים לא עמדו בזמנים שנקבעו בהסדר עם הבנק; המבקשים המציאו חוו"ד מטעמם רק ביום 14.3.18 בעוד הליכי המימוש חודשו ביום 16.1.18 ונערכה התמחרות ביום 8.2.18. ככל שהיו למבקשים השגות על דרך ההתמחרות ומחיר השומה, הרי שהגשת חוו"ד התומכת בטענתם לאחר למעלה מחודש ממועד ההתמחרות- אינה סבירה. ממילא, אין למבקשים הצעה קונקרטית מגובה באסמכתאות לפדות את הנכס או למכרו למציע במחיר גבוה יותר.

וממילא, כאמור, מדובר במעשה עשוי ולא ניתן עוד להשיב את הגלגל לאחור.

11. התוצאה היא כי הבקשה נדחית.

המבקשים יישאו בהוצאות הבקשה (לפנים משורת הדין, על הצד הנמוך) בסך 2 ,000 ₪ לבנק וסך 2,000 ₪ לרוכשים וזאת מתוך העירבון שהופקד.
היתרה תושב לידיהם באמצעות ב"כ.

ניתנה היום, כ"ז סיוון תשע"ט, 30 יוני 2019, בהעדר הצדדים.