הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 27863-07-19

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשת

ברכה מהגס

נגד

משיבים

  1. לאה בכר
  2. עזבון המנוחה יונה יניב
  3. אליה ענת יניב
  4. אילה יוסף
  5. רחל עוזרי
  6. רבקה מנצור
  7. שרה זוהרה מהגס

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 02.07.19 (כב' השופטת ע' יוסף קוזין) אשר דחה בקשה שהגישה המבקשת לעיכוב הליכים מחמת "הליך תלוי ועומד". נקבע כי הבקשה הוגשה "רק לקראת סיום ההוכחות והגשת הסיכומים" וכי "אין לא הצדקה ולא עילה לעיכוב ההליך כאן לנוכח התנהלות המבקשת, לא ניתן להימנע מהמסקנה כי התנהלות המבקשת ובקשתה נגועים בחוסר תום לב".

2. דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת עמדת הצד שכנגד.

החלטת בית משפט קמא הנה החלטה דיוניות המצויה בשיקול דעתו הרחב. כידוע, ערכאת הערעור אינה נוטה לה תערב בהחלטות דיוניות באשר לאופן ניהול המשפט, אלא אם ההחלטה הינה בניגוד לדין או גורמת לעיוות דין, מה שאין כן בעניינינו. ר' רע"א 2829/14 שי לבנת נ' אמיר אדלר,30.06.14.

כן נפסק- בדומה לעניינ נו- כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות דיוניות- ניהוליות של הערכאה הדיונית, ובכלל זה בעניין עיכוב הליכים (או אי עיכובם) בשל טענת "הליך תלוי ועומד". ר' רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, מיום 21.11.11; וכן השווה רע"א 1573/16 עמנואל הרט נ' חברת אורג'ניקס, 24.05.16.

לא מצאתי כי נפלה שגגה בהחלטה קמא המצדיקה התערבות ערכאת הערעור. ודוק, ההליך קמא מתנהל משנת 2015, נשמעו דיוני הוכחות והצדדים התבקשו להגיש סיכומיהם בכתב. רק בחודש ינואר 2019 הגישה המבקשת את תביעתה לאכיפת הסכם לבית משפט לענייני משפחה. גם אם תתקבל טענת המבקשת לפיה תביע תה לאכיפת הסכם לא הוגשה בשיהוי של 4 שנים (כפי שנקבע בהחלטה קמא), הרי שאף לדידה של המבקשת, תביעתה לבימ"ש לענייני משפחה הוגשה שלא בסמוך למועד מחיקת הסעד לאכיפת הסכם שנתבע בכתב התביעה שכנגד שהוגש על ידה בהליך קמא (החלטה המורה על מחיקת סעד זה ניתנה ביום 23.06.17, בעוד התביעה הוגשה לבימ"ש לענייני משפחה בחלוף שנה וחצי ממועד זה). אין בבקשה כל ה סבר המניח את הדעת מדוע התביעה הוגשה לבימ"ש לענייני משפחה רק במועד בו הוגשה, וכאשר באותה תקופה התקיימו דיוני הוכחות בהליך קמא.

על בית משפט ליתן פסק דין, עד כמה שניתן , בסמוך לדיוני ההוכחות ולהגשת הסיכומים, ואין מקום לדחות את מתן פסק הדין עד לבירור תביעה (חדשה) שהוגשה כ-4 ש נים לאחר הגשת התביעה קמא, ובירורה טרם החל.
הלכת רוחם (רע"א 2407/14 מורן רוחם נ' אג'נס פרנס, מיום 14.10.15) אינה תומכת בהכרח בטענת המבקשת ויש לדון בכל תיק לפי נסיבותיו בהתאם לשיקול בימ"ש הדן בעניין.

בנסיבות אלו, בהן מצד אחד המדובר בתביעה חדשה שהדיון בה טרם החל, ומצד שני המדובר בתביעה משנת 2015 המצויה בשלב מתקדם (סיכומים)- צדק בית משפט קמא בהחלטתו כאשר דחה את הבקשה לעיכו ב דיון התביעה שבפניו המצויה בשלביה האחרונים.

3. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.

משלא התבקשה עמדת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשע"ט, 17 יולי 2019, בהעדר הצדדים.