הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 25824-07-19

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשת

שילו שילו עבודות עפר ופיתוח בע"מ

נגד

משיבים

  1. משה סיטבון תשתיות ואחזקה בע"מ
  2. אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 10.06.19 (כב' השופט א' לוקשינסקי-גל) אשר זו לשונה: " מדובר בטענות שניתן להעלותן בסיכומים, ובנסיבות אלה, ומשכל הטענות שמורות כאמור, אין מקום לדיון בבקשה לסילוק על הסף בשלב זה".
במסגרת בקשת רשות הערעור הוגשה בקשה דחופה לעיכוב ההליכים בבימ"ש קמא.

2. דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בקבלת תגובה הצד שכנגד.

בהתאם לסעיף 1(4) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) תשס"ט -2009 (להלן "צו בתי המשפט") לא תינתן רשות ערעור ביחס להחלטה בעניין שלבי הדיון. מכאן, כי ההחלטה קמא, לפיה ביהמ"ש קבע כי ניתן להעלות את טענות המבקשת בסיכומים שיוגשו מטעמה, וכי אין מקום בשלב זה (לאחר שהסתיימו דיוני ההוכחות והצדדים נדרשו להגיש סיכומים בכתב) לברר טענות אלו- חוסה תחת הוראות צו בתי המשפט ולא תינתן לגביה רשות ערעור.

אף אם יאמר כי המדובר בהחלטה שצו בתי המשפט אינו חל לגביה כאמור- גם אז, דין הבקשה להידחות. המדובר בהחלטה דיונית גרידא המסורה לשיקול דעתו הרחב של בית משפט קמא ולא מצאתי להתערב בה. ודוק, ההליך קמא מתנהל משנת 2016, התקיימו חמש ישיבות דיונים (מתוכם שני דיוני הוכחות בהקלטה) וביום 10.06.19 הורה בית המשפט, כאמור, על הגשת סיכומים בכתב. בנסיבות אלו, ונוכח השלב בו מצו ההליך קמא, אין מקום לדון בטענות המבקשת לסילוק התביעה על הסף וטענות אלו יתבררו, כאמור בהחלטה קמא, במסגרת פסק הדין.
אם אין די בכל אלה, הלכה היא כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטה שמשמעותה המשך בירור ההליך לגופו, כפי שבעניינ נו (ר' רע"א 9070/11 אייזיקוביץ נ' קלוגר, מיום 16.01.12), ולא מצאתי לסטות מהכלל האמור.

3. לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.

מאחר ונדחתה בקשת רשות הערעור, נדחית מאליה הבקשה לעיכוב ההליכים.

לפנים משורת הדין איני עושה צו לתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה, אף שהיתה הצדקה לכך נוכח הגשת בקשה מיותרת, ערב הפגרה, בהיקף שאינו מוצדק.

ניתנה היום, י"ד תמוז תשע"ט, 17 יולי 2019, בהעדר הצדדים.