הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 19151-11-19

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקש

איתן מושיוב

נגד

משיבה
מדי לוי

פסק דין

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 6.11.19 (כב' השופטת מ. כפיר), אשר דח תה את בקשת המבקש לבטל את פסק הדין שניתן בהעדרו ביום 1.1.19 וכן דחתה בקשה להארכת מועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין.

2. בקצרה, ובהתאם לאמור בהחלטת בית משפט קמא, יצו ין כי המבקש הגיש כנגד המשיבה בקשה לביצוע 7 שיקים בסך כולל של 49,000 ש"ח שהפקידה בידיו המשיבה , בהתאם לחוזה שכירות שנחתם בין הצדדים. המשיבה הגיש בקשת התנגדות לביצוע השיקים וכן תביעה שכנגד ע"ס 118,596 ₪ , בגין נזקים שנגרמו לה ע"פ אותו הסכם , נוכח עבודות שיפוץ שערכה במושכר.

3. נקבע דיון ביום 1.1.19 לדיון הן בתביעה ובתביעה שכנגד. לדיון זה לא התייצב המבקש ועל כן ניתן בהעדרו פסק דין הדוחה את התביעה ומקבל את התביעה שכנגד.

4. בהחלטה מפורטת ומנומקת דחה בית משפט קמא את כל טענות המבקש והותיר את פסה"ד על כנו. בהתאם לפסה"ד , על המבקש, שתביעתו הש טרית ע"ס 49,000 ₪ נדחתה, לשלם למשיבה סך 78,183 ₪ (קרן) וסך 8,000 ₪ הוצאות.

5. עיקר טענות המבקש בבקשת רשות הערעור שבפני מתמקד בכך שלא הוזמן כדין לדיון מיום 1.1.19, והשליח שביצע את המסירה ביחס להזמנתו לדיון זה , לא הוזמן לחקירה , על אף שהדבר התבקש.
יצוין, כי ע ל פי אישור המסירה , ההזמנה נמסרה בכתובתו של המבקש בדרך של הדבקה. עוד יש לציין , כי לא נתקיים דיון פרונטאלי בבקשה לביטול פסק הדין ואיש לא נחקר במסגרת בקשה זו.

6. הנה כי כן, לטענת המבקש, בהעדר הזמנה כדין לדיון, דין פסק הדין שניתן בהעדרו במועד הדיון - ל התבטל מחובת הצדק, ואין לבימ"ש קמא שיקול דעת שלא לעשות כן.

7. לטענת המשיבה, בתמצית, ההחלטה שניתנה נכונה וצודקת. ההזמנה נמסרה כדין, המבקש כשל הן במועדי הגשת בקשותיו והן בהוכחת כל טענותיו.

8. יאמר מיד, כי החלטת בית משפט קמא מפורטת ומנומקת ואולם - השאלה שבמחלוקת הינה - בראש ובראשונה - האם היה על בית המשפט לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, שאם התשובה לכך חיובית, מתייתר הדיון בשאלות בהן דן בית משפט בהחלטתו.

9. לפיכך, ניתנת רשות ערעור והבקשה תידון כערעור.
דין הערעור להתקבל.

10. כאמור, לטענת המבקש, הוא לא הוזמן כדין לדיון שנקבע ליום 1.1.19.
בית משפט קמא דחה טענה זו בנימוק ש"המבקש זומן כדין בכתובת שמסר", המבקש לא נימק טענתו ולא הסביר כיצד קיבל את התביעה אך טוען שלא קיבל את ההזמנה לדיון.
ואולם, בית המשפט אינו מתייחס לדרך המסירה וכן, אין הוא מתייחס לבקשה להזמנת מבצע המסירה ל חקירה (סעיף 7 לתצהיר המבקש מיום 9.8.19) .
עיון באישור המסירה (המתייחס להזמנה לדיון מיום 1.1.19) מעלה , כי הזמנה זו נמסרה בדרך של הדבקה בכתובתו של המבקש לאחר שלושה ביקורים. למרות זאת, המבקש כופר בקבלת הזימון. במקרה כזה הנוהג הוא הזמנת מבצע המסירה לחקירה. כאמור, בקשת המבקש להזמין את מבצע המסירה לחקירה לא נענתה, דיון לא התקיים ואף אין התייחסות לכך בהחלטה שניתנה . נראה, כי די בכך, על מנת להעמיד את טענת המבקש כטענה שלא נסתרה, היינו - כי לא הוזמן כדין לדיון שנערך ביום 1.1.19 (יום מתן פסק הדין) . מכאן המסקנה היא, כי יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, ואין עוד רלוונטיות לסיכויי התביעה או סיכויי ההגנה.

כאן המקום להעיר, כי לא הוצגו בפני אישורי מסירה אחרים, כגון: ביחס למועד המצאת פסק הדין, אישורי מסירה בהוצל"פ, או אפילו אישור המסירה בעת המצאת כתב התביעה שכנגד. כל אלו גם לא נמצאו במערכת "נט המשפט".

11. מעבר לנדרש יש לציין, כי בשונה ממקרים אחרים בהם מתבקש ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, הרי בעניינינו מדובר גם בקבלת תביעת המשיבה (תביעה שכנגד), אך גם בדחיית תביעת המבקש. תביעת המבקש הינה תביעה שטרית והלכה היא, כי שטר יוצר חזקה לטובת האוחז בו וחותם השטר הוא בגדר "המוציא מחברו עליו הראיה", לפי סעיף 29 (א) לפקודת השטרות – ראה , דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט (תשס"ט), יצחק יערי, דורון תמיר, עמ' 334, פורסם בנבו.

במקרה דנן, נטל ההוכחה כי המבקש אינו רשאי לתבוע על פי השטר שבידו - מ ונח על כתפי המשיבה - ר' ע"א 623/88 גולדנברג נ' המשביר המרכזי בע"מ, פ"ד מד(2) 801, 803.

כתוצאה מכך קשה להלום, כי תובע שהוזמן כדין לא יתייצב למועד הדיון ללא סיבה מוצדקת והדבר לכל הפחות מעורר תמיהה, עד כדי הצדקה לקיומו של דיון פרונטאלי, חקירות הצדדים ובכלל זה חקירת מבצע המסירה. כאמור, דבר זה לא נעשה בעניין שבפני.

12. אינני מתעלמת מהטענה, כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה מלכתחילה באיחור , ואולם, ככל שבטענתו העיקרית של המבקש כמפורט לעיל יש ממש, ודין פסק הדין להתבטל מחובת הצדק, הרי שדי בכך על מנת לקבל את הבקשה להארכת מועד.

13. לפיכך, נקבע כדלקמן:

החלטת בית משפט קמא מבוטלת.

פסק הדין מיום 1.1.19- מבוטל. תביעות הצדדים יידונו לגופם.

בשלב זה איני מורה על השבת כספים ששולמו או הופקדו ע"י המבקש , ממילא המבקש הסכים כי סכומים אלו יוותרו כבטוחה לביצוע פסק דין ככל שינתן כנגדו .

אין צו להוצאות בגין בקשה זו. ההוצאות הכוללות יידונו במסגרת פסק הדין שיינתן.

ניתנה היום, י"ב אייר תש"פ, 06 מאי 2020, בהעדר הצדדים.