הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 17073-07-21

מספר בקשה:1
לפני כבוד השופט מיכאל קרשן

המבקש:

ירון אבני

נגד

המשיב:
אברהם כהן

החלטה

לפנַי בקשה להפחתת סכום הערובה שעל המבקש להפקיד במסגרת בקשת רשות ערעור שהגיש על החלטת בית משפט השלום בנתניה מיום 6.7.2021 בת"א 12207-02-21 (כב' הרשם הבכיר ח' חג'וג') , לבטל פסק דין שניתן בהיעדר הגנה תוך חיוב המשיב בהוצאות .

ביום 25.4.2021 נטל המבקש פסק דין בהיעדר הגנה בתביעתו נגד המשיב. המשיב עתר לביטול פסק הדין משיקולי צדק, מהטעם שלא קיבל את כתב התביעה וכתובתו היא ת.ד. 797 ביבנה , כאשר על התביעה נודע לו לטענתו באקראי דרך מרכז המידע הטלפוני של בתי המשפט.

במסגרת ההחלטה לביטול פסק הדין, מצא בית המשפט קמא כי ההמצאה בוצעה כדין (בהדבקה) בכתובת המשיב הרשומה במשרד הפנים ( הגם שלטענת המשיב הוא מתגורר בארה"ב) והמשיב אף לא הבהיר את הנסיבות שגרמו לו לפנות למרכז המידע הטלפוני של בתי המשפט. עם זה ראה בית המשפט קמא לבכר את זכות הגישה לערכאות של המשיב ועל כן ביטל את פסק הדין, אך בצד זה חייב את המשיב בהוצאות הבקשה לביטול פסק הדין בסכום כולל של 3,000 ₪ (להלן: ההוצאות).

נגד ההחלטה לביטול פסק הדין עתר המבקש בבקשת רשות הערעור בהליך זה.

המבקש סבור, כי ההוצאות אשר לא שולמו, וגם לא ישולמו לאור התנהלותו של המשיב בעבר, ועל כן מבוקשת הפחתת סכום ההוצאות מסכום הערובה שעל המבקש להפקיד.

המשיב מתנגד להפחתה בשל חוב כספי בסכום עתק שהמבקש חב לו לטענתו בגין הלוואות שנטל ממנו וכן ציין כי מנהל הוא נגד המבקש תיק בלשכת ההוצאה לפועל במסגרתו המבקש חב בסכום של כ-600,000 ₪.

דיון והכרעה
עיינתי בבקשה, בטענות המבקש ובתשובת המשיב ובאתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

תקנה 135(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: התקנות) קובעת כי "בית המשפט רשאי להורות על פטור ממתן ערובה או על שינוי סכומה." בפסיקה נקבעו שני תנאים מצטברים שעל המבקש פטור להוכיח: סיכויי הערעור והיעדר יכולת כלכלית [ראו בשג"ץ 4934/14 גורנשטיין נ' כנסת ישראל (21.7.2014)].

היעדר יכולת כלכלית: המבקש לא טען טענה מסוג זה, לא צרף תצהיר או אסמכתאות מתאימות מהן ניתן ללמוד כי קיים קושי כלכלי בהפקדת הערובה. ממילא המבקש לא עתר לפטור אלא רק להפחתת סכום ההוצאות שנפסקו לחובת המשיב במסגרת ההחלטה לביטול פסק הדין מסכום הערובה הקבוע בתקנות.

ביחס לסיכויי הערעור, מבלי לקבוע מסמרות ובכל הזהירות הנדרשת דומה כי ישנו סיכוי במקרה זה לשינוי ההחלטה שנתקבלה . יחד עם זה יצוין כי, הלכה למעשה, השיקולים שהועלו במסגרת בקשת רשות הערעור נשקלו כבר במסגרת ההחלטה לביטול פסק הדין ובית המשפט קמא אף לא ראה להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום ההוצאות שפסק לחובת המשיב.

יתר על כן, אם קיים סיכוי טוב לביטול פסק הדין , קיים גם סיכוי לביטול חיובו של המשיב בהוצאות לטובת המבקש. על כן, אף סיכויי ערעור טובים אינם מצדיקים במקרה זה הפחתת סכום הערובה.

אשר על כן, הבקשה להקטנת סכום הערובה נדחית .

הערובה בסך 7,500 ₪ תופקד במלואה עד ליום 9.9.2021 אחרת יימחק ההליך.

תז"פ ביום 12.9.2021.

ניתנה היום, כ"ה אב תשפ"א, 03 אוגוסט 2021, בסמכותי כרשם, בהעדר הצדדים.