הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 59774-10-17

מספר בקשה:10
לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

אלעד ישראל חי רובינפלד

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.כלל חברה לביטוח בע"מ
3.ירון פוקס (נאמן)

החלטה

1. בקשה מטעם החייב להורות על שינוי תכנית פירעון.

2. צו כינוס לנכסי החייב ניתן ביום 29.11.17.

3. מצבת החובות בעניינו של החייב אושרה בסכום של כ- 301,000 ₪ (נכון למועד הדיון שהתקיים בעניינו של החייב, נותרה לבדיקה תביעת חוב נוספת בסכום של כ- 16,000 ₪).

4. ביום 26.6.19 החייב הוכרז פושט רגל ונקבעה בעניינו תכנית פירעון לפיה יוסיף וישלם לקופת הכינוס סכום של 75,000 ₪ ב- 60 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסכום של 1,250 ₪ החל מחודש יולי 2019 ואילך.

5. בבקשה שלפני החייב עתר לשנות את תכנית הפירעון באופן זה שיינתן לו הפטר על אתר כנגד התשלום ששולם על ידו עד כה לקופת הכינוס (סכום של כ- 23,000 ₪) .

6. לטענתו, נוכח מצבו הנפשי הקשה, הוא נאלץ להמשיך בטיפול פסיכולוגי, אולם הוא מתקשה כיום לממן טיפול זה, עקב צו התשלומים הגבוה שנקבע, זאת בשים לב למשכורת החודשית שהוא משתכר, בסכום של כ- 6,300 ₪.

7. לטענת החייב, למרות שהוא יכול היה לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת הכרה בנכותו הנפשית, הוא העדיף שלא לעשות כן והדבר לא צריך לעמוד לו לרועץ.

8. הנאמן וכנ"ר התנגדו לבקשה.

9. לאחר עיון בבקשה ובתגובות מצאתי לדחות את הבקשה.

10. עיון בדו"ח המסכם ובפרוטוקול הדיון מעלה שנסיבותיו האישיות, הבריאותיות והכלכליות של החייב עמדו בפני בית המשפט ונדונו במועד הדיון. על יסוד תשתית עובדתית זו נקבעה תכנית פירעון אשר מגלמת את הנסיבות האישיות אשר פורטו בהחלטה מיום 26.619.

מובהר, תכנית הפירעון עומדת על כ- 24% מהחוב שאושר בתיק.

11. בעת שאושרה תכנית הפירעון, משכורתו של החייב הייתה בסכום של כ- 7,700 ₪. בבקשה שלפני החייב טוען להפחתה בשכרו, אולם הוא לא צירף כל אסמכתה לכך וגם לא ברור מדוע חלה לכאורה ירידה בשכר.

12. לזאת יש להוסיף שהחייב צירף לבקשתו אבחונים וחוות דעת לא מעודכנים (משנים 2010, 2014, 2017, 2018) כך שהם לא רלבנטיים לבקשה הנוכחית ומכל מקום, כאמור, מצבו של החייב ונסיבותיו היו ידועים הן לבעלי התפקיד והן לבית המשפט.

13. עיון בתגובות מעלה שכיום לחייב חוב פיגורים בתשלום תכנית הפירעון, כך שאינו עומד בתשלום החודשי ולחובתו חוב פיגורים בסכום של כ- 6,770 ₪. זאת מבלי שהחייב סיפק נימוק כלשהו לכך.

14. לסיכום, מהבקשה לא עולה שחל שינוי נסיבות קיצוני המצדיק שינוי תכנית פירעון, בפרט כאשר החייב חדל מלעמוד בתכנית הפירעון.

אמנם לבית משפט זה שמורה הסמכות לחזור ולעיין בהחלטות שניתנו, אך יישום גורף של סמכות זו, כאשר אין שינוי נסיבות משמעותי, יגרום לפגיעה בכלל סופיות הדיון, ואף אינו רצוי משיקולי המדיניות שפירט כנ"ר, ביחס לפיחות במשמעות ההסכמות שניתנות לתכנית הפירעון.

15. לפיכך, עמדת הנאמן וכנ"ר מקובלת על בית המשפט.

16. אשר על כן אני מורה על דחיית הבקשה.

17. החייב יציע בתוך 20 ימים מהיום מתווה לסילוק חוב הפיגורים, שאם לא כן, יכול שההליך יבוטל (פגרה במניין) .

ניתנה היום, י"ב אב תשפ"א, 21 יולי 2021, בהעדר הצדדים.