הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 5711-02-19

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

בטי שאנל חנוכה

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.אריאל לאונה (מנהל מיוחד)
3. בכור קייקוב

החלטה

1. בקשת המנהל המיוחד לביטול הענקה.

2. צו כינוס לנכסי החייבת ניתן ביום 24.2.19.

3. אמה המנוחה של החייבת, נליה קייקוב ז"ל (להלן: המנוחה) נפטרה ביום 24.1.17, ולפי צו ירושה שהוצא ביום 24.4.17, כל ילדיה, לרבות החייבת, הסתלקו מהעיזבון לטובת בן זוגה של המנוחה, המשיב 3 (להלן: המשיב).

4. בבעלות המנוחה והמשיב, היה נכס מקרקעין הידוע כגוש 5686 חלקה 21 תת חלקה 1 (להלן: הנכס).

על פי המידע שהחייבת מסרה בחקירה, לאחר פטירת האם, המשיב מכר את הנכס, ורכש ד ירה חדשה בחולון, הידוע כגוש 7173 חלקה 303 ( להלן: הדירה). לטענת החייבת, הרכישה בוצעה על שם אחיה, מר אלעד קייקוב (להלן: אלעד) וזאת כדי לשמור על הירושה לטובת כלל האחרים לאחר ההסתלקות.

כיום, על שמו של אלעד רשומה הערת אזהרה על הדירה על חלקה של הגב' רחמני רויטל ( הרשומה כבעלים) ו הוריה של החייבת (המנוחה ובכור) רשומים עדיין כבעלים על הנכס ועל חלקם רשומה הערת אזהרה לטובת אלכסנדר ומרינה פרוקופץ .

ביחס לנכס ולדירה ניתנו צווי איסור דיספוזיציה.

5. הסתלקות החייבת נעשתה פחות משנתיים טרם מעשה פשיטת רגל של החייבת ובעת שהייתה תחת חובות כבדים, על כן דינה להיות בטלה כלפי קופת הכינוס לפי סעיף 96(א) לפקודת פשיטת הרגל.

6. לטענת המנהל המיוחד, החייבת הודתה בחקירתה שהדירה נרשמה על שם אלעד על מנת להבטיח את זכויותיהם שלה ושל אחיה אודי קייקוב, המצוי אף הוא בהליך של פשיטת רגל, ומשום שלמשיב בת זוג חדשה.

7. לטענת המנהל המיוחד החייבת ויתרה על זכויות כספיות כאשר מנגד לא קיבלה דבר בתמורה ובחוסר תום לב. לטענתו, בעת שמדובר בהענקה לבן משפחה, חלה לחובת מקבל הענקה חזקה לפיה היה מודע למצבו הכלכלי של המעניק.

9. לטענת החייבת, בשנת 2017- במועד הסתלקותה מהעיזבון, לא היו לה חובות ולא יכלה לדעת שתאלץ שנתיים לאחר ההסתלקות להגיש בקשה למתן צו כינוס. החייבת פנתה למנהל המיוחד על מנת שיבהיר אילו חובות היו לה באותה שנה והוא השיב שהחובות היו משותפים לה ולבעלה. לטענת החייבת יש לבחון את כושר הפירעון של החייבים במועד הענקה ולצורך כך יש לקבוע דיון בעניינם.

10. הבקשה הועברה לתגובת המשיב והומצאה לו כדין ביום 8.1.21, אולם עד כה לא הוגשה תגובה מטעמו והמועד חלף.

11. בהחלטה מיום 1.2.21 הבהרתי שצו כינוס ניתן בחודש 2/19. צו ירושה כולל הסתלקות- ניתן בחודש 4/17. המשמעות היא שלא חלפו שנתיים בין מעשה פשיטת רגל לבין הענקה, כך שהענקה בטלה אוטומטית לפי הדין.

במצב דברים זה, אין ממש בטענה ביחס לכושר פירעון, שכן הסעיף הרלבנטי הוא סעיף 96 (א) לפקודה.

12. עד כה המשיב לא הגיב, ולא העלה כל טענת הגנה שעשויה לעמוד לו בהליך זה (כגון: הוכחת תמורה בגין ההסתלקות).

13. לפיכך, נוכח האמור לעיל ובהעדר תגובה מטעם המשיב, אני מורה על ביטול ההענקה שנעשתה במסגרת הסתלקותה של החייבת מעיזבון אמה המנוחה. המשיב יחויב לשלם את שווי החלק של החייבת שהוענק לו בנכסי המנוחה .

14. עיון בתיק מעלה שניתנו שני צווי איסור דיספוזיציה, כך שקיים צו גם ביחס לנכס כאשר לגביו קיימים רוכשים וגם ביחס לדירה כאשר רשומה לטובת אלעד הערת אזהרה על הבעלות של גב' רחמני רויטל .

בהחלטה מיום 19.4.20 הורתי למשיב ולאלעד לפרט את סכום התמורה, הסכומים שהתקבלו עד כה והיתרה לתשלום , כמו כן ניתנה רשות למשיב , לאלעד ולגב' רחמני רויטל להגיש כל בקשה בנושא הצו.

עיון בתיק מעלה שלא הוגשו בקשות כלשהן.

15. בתוך 30 ימים מהיום המנהל המיוחד יעדכן האם המציא את ההחלטה והבקשה לידי המשיבים והבעלים השונים ויודיע בקשותיו ביחס לדירה ולנכס (זאת בשים לב לכך שקיים רישום הערת אזהרה לטובת קונים בכל הקשור לנכס)

16. החייבת תמציא בתוך 30 ימים מהיום פרטי חשבונות בנק של אמה המנוחה ופרטי חשבון שהיא ניהלה עם המשיב , דו"ח מסלקה פנסיונית, מידע אודות עסקת המכר ונכסים שהיו רשומים על שם אמה המנוחה.

17. בהעדר שיתוף פעולה, המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשות מתאימות למתן צווים.

18. לפי תסקיר אחרון שהוגש לתיק, לחייבים חוב פיגורים והם טרם המציאו אישורי מסירה ומסמכים נדרשים. החייבים יסלקו את מחדליהם בתוך 30 ימים מהיום. לא יעשו כן, ההליך יבוטל.

19. התנהלות החייבים תיבחן בתוך תקופה של ארבעה חודשים. המנהל המיוחד יודיע בקשותיו בתום המועד.

ניתנה היום, י' אדר תשפ"א, 22 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.