הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 52539-10-17

מספר בקשה:6
לפני כבוד השופטת שרון גלר

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

החייב:

משה חג'ג'

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

בקשת המנהל המיוחד למתן הוראות.
המנהל המיוחד עותר כי ביהמ"ש יורה על השלמת רישום זכויות החייב במשק בו הוא מתגורר וכן להמצאת מסמכים ומתן הוראות לחייב בכל הנוגע להשאת הכנסותיו.

כעולה מהבקשה, החייב מתגורר במשק במושב כפר יעבץ (להלן: "המשק"). החייב ורעייתו חתמו על הסכם לרכישת המשק מול האגודה השיתופית כפר יעבץ (להלן: "האגודה") (מיום 1.1.85) (נספח 1 לתשובה), אך הזכויות לא נרשמו על שם החייב ורעייתו.

כאמור, המנהל המיוחד עותר למתן הוראות בעניין רישום זכויות החייב במשק.
החייב טוען מנגד כי אין לו זכויות חוזיות בנכס . עם זאת הבהיר , כי ישתף פעולה עם ההליך ועם ניסיון לממש זכויות של האגודה בהתאם להוראות הדין (ס' 11 לתגובת החייב מיום 16.1.20).

מהמסמכים שהוצגו לפני עולה, כי הח ייב ורעייתו חתמו על הסכם עם האגודה וכי עם רכישת הנכס, החייב ורעייתו נטלו הלוואה מבנק לאומי למשכנתאות ונרשם משכון על זכויותיהם בנכס (שנמחק עם סיום החזר ההלוואה).

משכך, מקובלת עלי טענת המנהל המיוחד כי לחייב קיימות זכויות בנכס, אף שזכויותיו לא נרשמו עד כה בפועל.

נוכח עמדת החייב, ממנה עולה כי אינו מתנגד למימוש הזכויות, אני מורה למנהל המיוחד לפעול להשלמת הרישום על שם החייב ורעייתו, כמבוקש.

המנהל המיוחד יגיש הודעת עדכון בעניין זה בתוך 90 יום. ימי פגרת הפסח אינם במניין.

יצוין כי לאור זכויות החייב במשק וגובה החובות, המנהל המיוחד עומד, בצדק, על תשלום דיבידנד של 100% נטו לנושי החייב, בין אם על דרך של פדיון זכויות החייב בנכס ובין בדרך של מכירת הנכס. בדין נדחתה על ידי המנהל המיוחד הצעת החייב לתוכנית פירעון של 50,000 ₪.

אמליץ לחייב לבוא בדברים עם המנהל המיוחד בדחיפות לשם גיבוש תוכנית פירעון מוסכמת ופדיון רכיב הזכויות במשק בסכום סביר.

כאמור, נוסף על כך עותר המנהל המיוחד למתן הוראות לחייב, בכל הנוגע להמצאת מסמכים נדרשים. לאחר עיון בבקשה על צרופותיה אני סבורה כי הבקשה בדין יסודה ועל החייב למסור מידע מלא מגובה במסמכים למנהל המיוחד כמתחייב בהליך פש"ר ובהתאם לחובותיו על פי צו הכינוס והדין.

אני מורה לחייב להמציא לידי המנהל המיוחד את המסמכים הבאים, הדרוש ים לשם בחינת מצבו וקידום ההליך בעניינו :

דוחות תקופתיים לחודשים מאי - אוגוסט 2019 . מובהר, כי נוכח טענת המנהל המיוחד כי דוחות אלו לא הומצאו לידיו עד כה , על החייב להמציאם למנהל המיוחד.

אשר לזכויות החייב בעיזבון הוריו - יש להמציא למנהל המיוחד את פרוטוקול הדיון בבית הדין הרבני במסגרת ההליך של הבקשה לצו ירושה/צו קיום צוואה.

לחייב אין חשבון בנק והוא המציא למנהל המיוחד תדפיסי חשבון בנק של רעייתו עד לחודש ינואר 2019 . על החייב להמציא תדפיסים עדכניים מחודש ינואר 2019 ועד היום.

החייב ימציא את המסמכים החסרים למנהל המיוחד בתוך 30 ימים מהיום.

בתשובת המנהל המיוחד במסגרת סבב התגובות, עתר המנהל המיוחד להורות לחייב להחכיר את השטחים הפנויים במשק ( אשר שטחו 24 דונם כאמור). החייב יגיב לבקש ת המנהל המיוחד בעניין זה בתוך 30 יום.

בתוך 90 יום יגיש המנהל המיוחד הודעת עדכון בעניין קידום הרישום ולחלופין, הודעה בדבר הסכמות או מגעים רלבנטיים , ביחס לפדיון זכויות החייב בנכס.

המנהל המיוחד יואיל להמציא החלטה זו לחייב במסירה כדין. לוח הזמנים ימנה ממועד המסירה.

המזכירות מתבקשת לקבוע תז"פ 25.5.20.

ניתנה היום, כ"א אדר תש"פ, 17 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.