הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 48042-01-19

מספר בקשה:13
לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש:

ברוך שלמה רבינוביץ

נגד

המשיבים:

1.יהודה רוטנברג (החייב)
2.לימור קירש (מנהל מיוחד)

החלטה

1. החלטה מבהירה.

2. ביום 25.11.21 ניתנה החלטה בבקשת המבקש לאפשר לו לנהל הליך משפטי נגד החייב שעניינו הפרת הסכם למתן שירותי הלוואה. עסקינן בתביעה כספים בסכום של 24,500 ₪ שהחלה להתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות.

3. באותה החלטה קיבלתי את הבקשה ואפשרתי למבקש להמשיך לנהל תביעתו, כפוף לכך שקופת הכינוס לא תישא בהוצאה כלשהי.

עם זאת, בסיפא אותה החלטה הוריתי למנהלת המיוחדת להכריע בתביעת החוב או בבקשה להארכת מועד.

4. ההחלטה כללה הוראות סותרות. לפיכך, המנהלת המיוחדת עתרה לקבל הבהרה האם על התביעה להתנהל בבית המשפט או שמא עליה להכריע בחוב הנטען במסגרת הליך זה.

5. החייב והמנהלת המיוחדת סבורים שיש להכריע בטענות המבקש במסגרת תביעת החוב שתוגש על ידי המבקש ושההכרעה תבוצע על ידי המנהלת המיוחדת. מנגד, המבקש עותר לאפשר לו לנהל הליך משפטי נפרד.

6. לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי לקבוע כי הכרעת החוב תינתן על ידי המנהלת המיוחדת.

עיינתי בהחלטה קודמת שאכן הייתה סותרת.

לאחר מתן ההחלטה המנהלת המיוחדת עיינה בטענות של הצדדים ומצאה כי למרות ההנחה הראשונית של בית המשפט, אין מדובר בסכסוך שיקשה לבררו בבית משפט זה . מדובר בשיקול דעת של בעלת התפקיד, שלפי הפסיקה בית המשפט לא יתערב בו בנקל. זאת ועוד, המנהלת המיוחדת עדכנה כי חלק לא מבוטל תביעות החוב שהוגשו בהליך דומה באופיו לתביעת החוב של המבקש.

מכאן, שלאחר ההחלטה הקודמת השתנו הנסיבות, ומונחת בפני בית המשפט עמדה סדורה של המנהלת המיוחדת לא רק בנושא היכולת להכריע במסגרת סמכותה, אלא גם ביחס לכך שהיא אמורה להכריע בתביעות חוב דומות לזו של המבקש.

7. זאת ועוד, דומה שהצדדים לא יינזקו מהחלטה זו, שעה שעל הכרעה של המנהלת המיוחדת יש זכות ערעור לבית משפט זה (בעוד שהכרעה של בית המשפט לתביעות קטנות ניתנת לערעור ברשות בלבד). כך גם, ניהול התיק בערכאה מחוץ לבית משפט זה יחייב פיקוח והשתתפות של המנהלת המיוחדת, דבר שעל פניו מקשה את ניהול ההליך בתביעות קטנות. עמדת המנהלת המיוחדת אף משקפת את הכלל, שלפיו תביעות חוב מוכרעות במסגרת הליך פשיטת הרגל.

8. מכל מקום, בשים לב לכך שהמנהלת המיוחדת הודיעה לאחר ההחלטה כי אינה סבורה שהסכסוך מורכב להכרעתה, וכמו כן, עדכנה כי חלק לא מבוטל מתביעות החוב בתיק זה דומה באופיו לתביעת המבקש, הרי אין מקום לפזר את ניהול תביעות החוב , דבר שיפגע בניהול האחיד של תביעות הנושים. לפיכך, ומכוח סמכותי לפי סעיף 181 לפקודה, ולאור הסתירה הקיימת בהחלטה, אני קובעת כי המנהלת המיוחדת תכריע בתביעת החוב של המבקש.

בהתאם, אני מבטלת את ההיתר לניהול הליך בבית המשפט לתביעות קטנות.

ניתנה היום, כ"ו טבת תשפ"ב, 30 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.