הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 47821-07-17

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

מירית מזרחי

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.רן מסיקה (מנהל מיוחד)
3.מזרחי שרה

החלטה

1. בקשה למתן הוראות.

רקע:

2. צו כינוס לנכסי החייבת ניתן ביום 16.10.17.

3. ביום 22.5.19 התקיים דיון בעניינה של החייבת, אליו היא ובא כוחה לא התייצבו.

4. במהלך הדיון המנהל המיוחד הפנה לכך שהחייבת לא משתפת פעולה עם ההליך.

5. לחייבת ניתנה הזדמנות אחרונה לשתף פעולה ולמנהל המיוחד ניתנה הזדמנות לבדוק נושא קיום של נכסי עזבון.

6. בבקשה שלפני המנהל המיוחד טען שהחייבת לא עומדת בתשלום החודשי. לחובתה חוב פיגורים בסכום של 4,500 ₪ (תשלום אחרון בוצע ביום 14.7.19), החייבת לא הגישה דוחות חודשיים מתחילת ההליך, החייבת טרם המציאה אישורי מסירה לנושים והיא טרם פעלה להוספת נושה נוסף "מי עדן בר בע"מ".

7. עד למועד הגשת הבקשה הוגשו נגד החייבת שלוש תביעות חוב בסכום של כ- 289,000 ₪, על ידי הנושים בנק לאומי, בנק הפועלים ועיריית ראשון לציון.

8. במסגרת חקירתה, החייבת הצהירה שאביה, מר מזרחי נועם ז"ל (להלן: "המנוח") נפטר בעת היותה בהליך.

9. בבדיקה שהמנהל המיוחד ערך, נמצא שביום 13.3.19 ניתן צו ירושה במסגרתו הועברו מלוא הזכויות בעיזבון לגב' שרה מזרחי (להלן: "המשיבה 3"), זאת לאחר שהחייבת ושלושת אחיה הסתלקו מהעיזבון.

לתיק לא צורף צו ירושה.

10. המנהל המיוחד העריך שלחייבת 1/8 מהזכויות בעיזבון ו- 1/6 מהזכויות בנכס של הוריה.

11. לזכות המנוח והמשיבה 3 רשומה הערת אזהרה על דירת מגורים הידועה כגוש 3930, חלקה 560 (להלן: "הנכס").

12. לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ רשומה הערת אזהרה על זכויות המנוח והמשיבה 3.

הבקשות שלפני:

13. המנהל המיוחד עתר להורות על ביטול הסתלקות החייבת, להורות על פירוק שיתוף, ומכירת הנכס והעברת חלקה של החייבת לידי קופת הכינוס.

14. הבקשה הועברה לתגובת החייבת והמשיבה 3 אולם עד כה לא התקבלה תגובה מטעמן.

דיון:

15. עיון בתיק מעלה שלא הומצא אישור מסירה לפיו הבקשה הומצאה לידי החייבת בדואר כפי שנדרש בהחלטה מיום 19.10.20. עם זאת, עסקינן בחייבת מיוצגת כאשר בא כוחה לא שוחרר מייצוג וההחלטה מיום 19.10.20 הומצאה לידיו.

כמו כן, הבקשה הומצאה כדין לידי המשיבה 3.

16. עסקינן בתיק שמתנהל משנת 2017 מבלי שניתן לקדמו ומבלי שהחייבת משתפת פעולה עם ההליך. במצב דברים זה, היה מקום להורות על ביטול ההליך.

17. עם זאת, זו לא הבקשה שלפני ונראה שלחייבת זכויות בעיזבון ולפיכך קיימת תועלת לנושים בהישארותה בהליך.

18. מנימוקי הבקשה ובהעדר תגובה מטעם החייבת אני מורה על ביטול הסתלקות החייבת מהעיזבון.

19. על מנת שניתן יהיה לקדם את ההליך, ניתנת למנהל המיוחד רשות לפנות לערכאה המוסמכת לצורך תיקון צו הירושה בהתאם להחלטה זו.

20. המנהל המיוחד יגיש צו ירושה מתוקן לתיק בתוך 60 ימים מהיום.

21. עיון בתיק מעלה שלטובת בנק הבינלאומי, רשומה הערת אזהרה ולא ידוע האם יש חוב משכנתה ואם כן, מה גובהו.

בתוך 60 ימים מהיום המנהל המיוחד ימציא פרטים ביחס למשכנתה, ככל שקיימת.

22. ככל שהמנהל המיוחד מבקש להורות על פירוק שיתוף, יגיש בקשה מתאימה לאחר השלמת הפרטים לעיל.

23. לעיוני בעוד 90 ימים מהיום.

ניתנה היום, ג' תמוז תשפ"א, 13 יוני 2021, בהעדר הצדדים.