הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 29136-06-15

מספר בקשה:4
לפני כבוד השופטת שרון גלר

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

החייב/ת:

יניב אינסל (נאמן)

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

בקשת הנאמן לביטול הליך עקב אי עמידה בתנאי תכנית הפירעון.

החייב התנגד לבקשה והעלה טענות לעניין מצבו הרפואי והכלכלי ועתר לשינוי תנאי תכנית הפירעון ולמתן הפטר לאלתר.

הנאמן עמד על הבקשה וטען כי אין בטענות בנוגע למצבו של החייב, שנשקלו אף עובר לאישור התכנית או באישורים הנוספים שצורפו כמו גם מצב הדברים הנוכחי במשק כדי להצדיק את שינוי תכנית הפירעון.

מצבו של החייב נשקל, בטרם אושרה תכנית הפירעון. החייב לא הציג מסמכים חדשים המעידים על שינוי במצבו כגון אישור בדבר אבדן כושר עבודה (הוצגו אישורי מחלה לחודשים אוגוסט-אוקטובר 2020, מרופא המשפחה בהם צוין כי החייב אינו מסוגל לעבוד, ללא פירוט כלשהו) או בדבר מיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי ואין בטענות החייב כדי להצדיק שינוי תנאי תכנית הפירעון או מתן הפטר.

יצוין כי החייב לא שילם ולו תשלום אחד על חשבון תכנית הפירעון ועניין זה מצדיק ביטול ההליך.

עם זאת, לפנים משורת הדין ולאור מצב הדברים הנוכחי במשק, מצאתי ליתן לחייב הזדמנות להסרת חוב הפיגורים ולהשבת ההליך לפסים תקינים וזאת עד ליום 21.2.21.

עד למועד זה יגיש החייב הודעת עדכון בעניין תשלום חוב הפיגורים, וזאת, בנוסף לתשלום צו החיוב השוטף, שאם לא כן, יבוטל ההליך ללא התראה נוספת.

תז"פ- 23.2.21.

ניתנה היום, א' כסלו תשפ"א, 17 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.