הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 27168-07-17

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

איציק פרטי

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.פביאן סלמן (נאמן)

החלטה

1. בקשה מטעם הנאמן לאשר את מכירת הזכויות של החייב בנכס הידוע כגוש 8233, חלקה 320 תת חלקה 4 (להלן: "הנכס") באמצעות כונסי נכסים.

2. צו כינוס לנכסי החייב ניתן ביום 8.8.17.

3. לחייב זכויות בנכס מכוח צו ירושה.

4. הזכויות בנכס מחולקות בין דוד ו של החייב, מר חיים רומנו, אשר לו 2/3 מהזכויות לבין החייב ואחיותיו, להם ביחד 1/3 מהזכויות בנכס (1/15 לכל אחד) מכוח ירושה. צורף לבקשה נסח טאבו.

5. במסגרת הליך משפטי שהתנהל בת"א 53179-02-18. בעלי הזכויות הסכימו למנות שמאי על מנת שיעריך את שווי הזכויות בנכס. כמו כן הסכימו שלמר חיים רומנו תהיה זכות קדימה לרכישת הנכס במחיר השמאות למשך 60 ימים ממועד הגשת חוות הדעת. כמו כן, הוסכם שככל שהוא לא יודיע על רצונו לממש את זכותו, תעבור זכות הקדימה ליורשים הנוספים ואם לא יממשו זכותם, ימונו באי כוח הצדדים במשותף ככונסי נכסים למקרה שהנכס יוצא למכירה בשוק החופשי.

6. בהתאם להסכמות אלה, ביום 5.4.20 מונו כונסי הנכסים ונפתח תיק בהוצאה לפועל .

7. השמאי העריך את שווי הנכס בסכום של 1,280,000 ₪.

8. ביום 28.1.21 הכונסים הגישו בקשה לתיק הכינוס לאשר את מכירת הנכס בסכום של 750,000 ₪ למר חיים רומנו, דודו של החייב.

9. לאחר קבלת הבהרות למחיר הנכס, הנאמן סבר שהמחיר סביר וניתן לאשר את מכירת זכויות החייב.

10. יוער שהחייב פלש לנכס, אולם התחייב להתפנות מהכנס עם קבלת הדרישה לכך מאת כונסי הנכסים או מאת הנאמן או הרוכש, לפי המוקדם.

11. כמו כן הוצגה אסמכתה לפיה מר חיים רומנו אישר לחייב להתגורר בנכס עד ליום 15.2.21 והסכם שכירות מיום 15.2.21 למשך 12 חודשים.

12. כנ"ר הסכים לבקשה.

13. לאחר עיון בבקשה ובתגובת כנ"ר ובשים לב לכך שהצדדים כולם מסכימים למכירה ושהכספים שיתקבלו מהמכירה יעברו לקופת הכינוס (התחייבות הכונסים מיום 23.2.21), מצאתי לאשר את מכירת זכויות החייב בהתאם להסכם המכר, באמצעות הנאמן.

14. הכונסים ימציאו לידי הנאמן העתק של הבקשות אשר יוגשו על ידם מעתה ואילך לרבות החלטות שיפוטיות של רשם ההוצאה לפועל וישתפו פעולה עם הנאמן בכל הדרוש עד לקבלת הסכום לקופת הכינוס.

ניתנה היום, כ"ז אדר תשפ"א, 11 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.