הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 23761-07-18

לפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין: שלום סואן, ת.ז XXXXXX833 (להלן: "החייב")

המבקש:

בנק הפועלים בע"מ

נגד

המשיבים:

1.שלום סואן
2.כונס נכסים רשמי תל אביב

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, ולאחר ששמעתי את עמדות הצדדים, אני מחליטה:
(א) לתת צו לכינוס נכסי החייב;
(ב) למנות את הכונס הרשמי ככונס נכסי החייב;
(ג) לאסור את יציאתו של החייב מן הארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל נגדו;
על משטרת ישראל לעכב את יציאתו של החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;
(ד) המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 14.4.19 בשעה 9:30.
(ה) על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להתייצב בפני הכונס הרשמי או מי מטעמו, בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.
  2. לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך 500 שקלים חדשים לחודש החל ביום 1 בחודש הקרוב.    
  3. להגיש לכונס הרשמי תוך עשרה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים, אלא אם הכונס הרשמי יפטור אותו מהגשת הדו"ח.
  4. להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיו ועל הוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי, ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי.
  5. אני ממנה את עו"ד יואב גמרסני מנהל מיוחד.

המנהל המיוחד יפקיד התחייבות עצמית של 100,000 ₪.
(ו) אני מורה על עיכוב ההליכים המשפטיים המנוהלים נגד החייב.
(ז) אני מורה על ביטול ההגבלות שהוטלו על רשיון הנהיגה של החייב מכוח הוראת סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.
(ח) על המנהל המיוחד להגיש תסקיר בהתאם לסעיף 18ד. לפקודה, עד 15 ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה.

ניתן היום, י"ז אב תשע"ח, 29 יולי 2018, בהעדר הצדדים.