הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 16988-08-10

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

גלית גולדה כהן

נגד

המשיב:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
3.שי שלום גרוס (נאמן)

פסק דין

1. בקשה לביטול הליך.

2. צו כינוס לנכסי החייבת ניתן ביום 24.10.10. נגד החייבת הוגשו תביעות חוב בסך של יותר מ- 7 מיליון שקלים.

3. ביום 12.6.11 החייבת הוכרזה פושטת רגל.

4. ביום 7.8.16 נקבעה תכנית פירעון בעניינה של החייבת לפיה, תסיר את חוב הפיגורים שעמד באותה תקופה בקופה על סכום של 12,500 ₪ ב- 25 תשלומים שווים ורצופים על סך של 500 ₪. כמו כן תמשיך להגיש דוחות לעניין הכנסתה בלבד. כנגד עמידתה במתווה תוגש על ידי הנאמן פסיקתה למתן הפטר חלוט זאת בשים לב למצבה האישי של החייבת ונסיבותיו המורכבות של תיק זה.

5. במהלך שנת 2018 החייבת עתרה בבקשה למחול לה על חוב הפיגורים וליתן לה הפטר לאלתר ולחילופין לפרוס את החוב לתשלומים מופחתים.

6. ביום 30.4.18 בית המשפט קבע שאין למחול לחייבת על חוב הפיגורים כבקשתה, עם זאת נוכח הסכמת הנאמן, נקבע שעל החייבת לשלם את סכום חוב הפיגורים בפריסה של 100 ₪ לחודש. כמו כן נקבע שהנאמן יבהיר האם ביצע בדיקות ביחס לירושה לה זכאית החייבת.

7. ביום 24.6.20 הנאמן הגיש בקשה להורות על ביטול ההליך ולחילופין, ליתן לחייבת ארכה לצורך תשלום חוב פיגורים בסך של 27,000 ₪, המצאת דוחות דו חודשיים ביחס לששת החודשים האחרונים, והגשה הצעה לפדות את זכויותיה בנכס מכוח ירושה, בסך של 50,000 ₪.

8. ביום 24.6.20 ניתנה לחייבת ארכה להסיר מחדליה ולהגיב לבקשה לביטול הליך לחילופין, ניתנה לה ארכה להציע מתווה לפדיון הנכס. הובהר לחייבת שככל שלאט תפעל בהתאם לאותה החלטה ונוכח התמשכות ההליכים בתיק, ההליך יבוטל.

9. לאחר קבלת תגובת החייבת, הנאמן עדכן שחוב הפיגורים של החייבת עומד על סך של 9,410 ₪. כמו כן, שהחייבת במשך כל התקופה לא הגישה דוחות ביחס להכנסותיה כפי שנדרש ממנה כך שלא ניתן להתחקות אחר הכנסותיה ולא הציעה הצעה ביחס לפדיון זכויותיה, אלא טענה שאין ביכולתה לפדות הזכויות.

10. במצב דברים זה חזר על בקשתו להורות על ביטול ההליך, אלא אם כן, תסיר מחדליה ותציע הצעה לפדיון הזכויות.

11. ביום 15.7.20 קבעתי שאין אפשרות להמשיך לנהל את ההליך בהתדיינות פנימית בין באי כוח הצדדים כאשר לשיטת בא כוח החייבת, החייבת ניתקה מגע. כמו כן לא ניתן הסבר מדוע החייבת אינה עומדת בחובות הגשת דוחות והצהרה על הכנסותיה, במצב דברים זה הנאמן נדרש להמציא את ההחלטה לידי החייבת בדואר רשום ורגיל וניתנה לה הזדמנות להתייחס לחוב לקופה ולפדיון חלקה בנכס- תוך שהובהר שאם לא תעשה כן, ההליך יבוטל.

12. לבסוף החייבת הגיבה. מתגובתה עולה כי שהתה במוסד סגור בין החודשים מרץ, אפריל 2020, לצורך הליך גמילה מאלכוהול ושילמה שני תשלומים לקופת הכינוס.

החייבת לא התייחסה בתגובתה לבקשה לפדיון חלקה בנכס, לא נימקה מה מנע ממנה עד כה לעמוד בחובותיה ולשלם את סכום הפיגורים. יובהר שמתוך כל התקופה בה ניתנו לחייבת אינספור אורכות, היא שהתה פחות מחודש במוסד גמילה.

כמו כן לא הסבירה כיצד בכוונתה לשלם את חוב הפיגורים לקופה.

13. למעשה במשך 10 שנים (!) הליך זה מתנהל מבלי שניתן לקדמו.

14. בית המשפט ובעל התפקיד הל כו כברת דרך ארוכה לטובת החייבת והכל על מנת לאפשר לה לעמוד בתנאי ההליך ולהשתקם, אולם החייבת לא השכילה לנצל הזדמנויות אלה, היא ניתקה קשר עם בא כוחה ועם ההליך, כאשר הקשר חודש היא לא הצליחה לעמוד בהתחייבויותיה המינימליות- תשלום של 100 ₪ והגשת דוחות כנדרש. גם היום החייבת לא מספקת כל הסבר כיצד יהיה ביכולתה לשלם את חוב הפיגורים- אותו חוב שהחלה לצבור לפני שנים לקופת הכינוס וניתנה לה אפשרות לשלמו בתשלומים של 100 ₪ לחודש .

אם לא די בכך שתכנית הפירעון נפרסה באופן מרחיק לכת, דבר הפוגע בנושים פעם אחת, הרי גם נושא מימוש חלקה של החייבת בנכס אינו מתקדם, תוך שהחייבת לא נתנה כל הצעה בנושא המימוש.

15. ראוי להבהיר, כתמיד, כי זמנו של בית המשפט, וזמנו של בעל התפקיד – אינם הפקר. לחייבת כשלים חוזרים ונשנים בגינם הליך שנפתח בשנת 2010 לא הגיע לידי סיום אפילו לא בשנת 2020 ועדיין בית המשפט נדרש לדון במחדליה השונים. דומה שהחייבת מיצתה עד תום את ההזדמנויות שניתן לתת בהליך זה.

וזאת לציין: אף שתכליתו של הליך זה שיקומית, מובן שאם בחלוף 10 שנים מתחילתו אין אנו מצויים עדיין בנקודה שבה החייבת השלימה את תהליך השיקום, ואפילו צו תשלומים של 100 ₪ אינו משולם (ונצבר בגינו חוב), עוברת נקודת האיזון בסופו של דבר גם לאינטרס הנושים.

16. נוכח האמור, אני מורה על ביטול ההליך.

17. ההליכים בעניינה של החייב ת מבוטלים, לרבות צו הכינוס.

18. צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד החייבת ימשיך ויעמוד בתוקפו למשך 3 חודשים שאז יבוטל.

ניתנה היום, י' חשוון תשפ"א, 28 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.