הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 11862-05-10

לפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

בעניין: פקודת פשיטת הרגל
ובעניין: יצחק בריל, ת.ז XXXXX511 (להלן "ה חייב")

המבקשת:

ליאת דן בריל
ע"י ב"כ עו"ד יצחק אגר

נגד

המשיבים:

1.עו"ד יריב שי ישינובסקי (נאמן)
2.רונן בצלאל (נאמן)
3.כונס הנכסים הרשמי תל-אביב

החלטה

בפני בקשה למתן הוראות בה עותרת המבקשת, אשת החייב, להתיר לה להגיש תביעה כספית נגד הנאמנים על דרך הוספתם לתובענה שהוגשה על ידה כנגד כונס הנכסים הרשמי, המתנהלת במסגרת ת.א (שלום ת"א) 16525-07-15.

הבקשה מתמקדת באירוע שארע ביום 2.6.15, עת הגיעו הנאמנים בליווי חוקרות מטעם כונס הנכסים הרשמי לביתו של החייב, כאשר לטענת המבקשת, כניסתם לנכס הייתה ללא רשות ובגדר הסגת גבול.

הנאמנים בתגובות מטעמם, דחו את טענות המבקשת.

לטענתם, אישור להגשת תביעה נגד בעל תפקיד יינתן רק לאחר שהונחה תשתית ראייתית, לכאורה , לחובת בעל התפקיד, ובכך כשלה המבקשת.
הנאמנים פעלו מכוח הסמכויות המוקנות להם על פי הפקודה ומכוח חובתם לבצע חקירות אודות החייב, במיוחד כאשר עסקינן בחייב שמסרב להמציא מידע ומסמכים, אינו מגיש דו"חות חודשיים ואינו עומד בצו התשלומים.
המבקשת אף לא הצביעה על נזק ממוני שנגרם לה מביקור צוות החקירה בחצר ביתו (השכור) של החייב, וממילא לא ביססה את תביעתה בעילת הסגת גבול במקרקעין על פי סעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
לגופם של דברים טוענים הנאמנים כי החייב נתן הסכמתו לכניסתם לחצר ביתו.

הכנ"ר בתגובה מפורטת מטעמו תומך בעמדת הנאמנים , והוסיף כי בקשה שהוגשה על ידי החייב שגוללה מסכת עובדתית זהה לבקשה שבפני, נדחתה (בקשה 38), והדבר מהווה מעשה בי-דין גם לגבי אשת החייב.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, שוכנעתי כי דין הבקשה להידחות, מהטעמים הבאים:

נקודת המוצא הינה כי הטלת אחריות אישית על בעל תפקיד והיתר להגיש נגדו תביעה, היא צעד חריג המחייב נקיטת זהירות רבה בטרם הפעלתו. על המבקש להניח תשתית ראייתית לכאורית ועל בית המשפט להשתכנע כי אין המדובר בתביעת סרק וכי אין לשלול כי התובעים יצליחו להוכיח פעולה בזדון, רשלנות או חריגה מסמכות (ראה למשל, רע"א 9227/12 עו"ד שי גרנות, כונס נכסים נ' שפייזר רות (27.8.13)).

לכונס הנכסים הרשמי ולנאמנים, נתונ ות סמכויות שנועדו להניח בפני בית המשפט תמונה מלאה ואמינה ביחס למצבו הכלכלי של החייב ופרטי נכסיו. כך, למשל סעיף 18ג' לפקודה, מקנה לכונס הרשמי ולנאמנים כחליפיו (ראה רע"א 1394/13 יחזקאל ניידורף נ' יונה לוברט עו"ד בתפקידו כנאמן לנכסי החייב (13.6.13)), סמכות לנהל חקירה מקיפה אודות החייב, ולשם כך לדרוש כל מידע או מסמך; סעיף 103 לפקודה מקנה לנאמן סמכות ליטול מסמכים ופנקסים של החייב.

בענייננו, עסקינן בחייב שאינו משתף פעולה, ובכלל זה אינו מגיש דו"חות חודשיים ולא המציא מסמכים שנדרשו ממנו, כך שהנאמנים נעדרים יכולת להתחקות אחר יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב.

נוכח הנחיתות האינפורמטיבית בה מצויים הנאמנים בכלל, ובהליך זה בפרט , לאור התנהלות החייב, הרי שעל מנת למלא את תפקידם ולהביא תמונה מלאה בפני בית המשפט והנושים , אין מנוס מלבצע חקירה מקיפה ביחס לחייב ולאורחות חייו, ובכלל זה ביקור בביתו על מנת שניתן יהיה לעמוד על רמת החיים בה הוא חי.

הדברים אף מקבלים משנה תוקף, שעה שהתנהלה כנגד החייב חקירה פלילית, בגינה הוגש כנגדו כתב אישום בעבירות מרמה והוא נעצר עד תום ההליכים כנגדו , כמו גם לנוכח העובדה כי ניתן כנגד החייב צו כינוס נוסף בגין חובות שיצר בהיותו בהליך פשיטת הרגל (תיק פש"ר 52930-12-15).

המבקשת לא הצביעה על כל נזק ממון שנגרם לה מביקור צוות החקירה בבית החייב, כמתחייב מסעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח ח דש].

המבקשת גם לא הכחישה את טענת הנאמנים כי החייב נתן הסכמתו לכניסתם לחצר ביתו. מה גם, ש בהתאם לסעיף 42 לפקודה נכסי החייב מוקנים לנאמנים, ולפיכך אף ניתן לומר כי מוקנית לנאמנים הזכות להיכנס לשטח ביתו של החייב, המוקנה להם מכוח תפקידם.

בנסיבות אלה, הרי שלא הונחה בפני תשתית ראייתית המצדיקה נקיטת צעד חריג של הגשת תביעה כנגד הנאמנים.

אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

נוכח מהות הבקשה והעובדה כי בקשה דומה שהוגשה על ידי החייב נדחתה, המבקשת תישא בהוצאות הנאמנים והכנ"ר בסך 5,000 ₪ כ"א.

ניתנה היום, כ"ו טבת תשע"ז, 24 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.