הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 11345-06-14

מספר בקשה:11
לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

החייב:

חגי לוי

נגד

המשיבים:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.בתי לוי
3.שגיא רוזנק (מנהל מיוחד)

החלטה

1. בקשת המשיבה 2 (להלן: המשיבה) לביטול הליך.

2. צו כינוס לנכסי החייב ניתן ביום 12.6.14.

3. המשיבה היא גרושתו של החייב, ואם לארבעת ילדיהם המשותפים, שנמצאים במשמורתה המלאה.

4. ביום 3.11.14 בית המשפט קצב את חיוב המזונות בהליך זה על סך של 2,250 ₪.

סכום הקציבה נותר על כנו גם בהחלטה מיום 27.1.19.

5. ההליך בוטל ביום 5.10.16, מאחר שהחייב צבר חוב לקופה ולא הגיש דוחו"ת, ובהסכמת המנהל המיוחד, הושב על כנו.

6. מתוך הבקשה והתגובות עולה התמונה הבאה:

א. החייב הסכים שלא שילם מזונות בחודש 11/18, שבו נקלע להליכי גירושין קשים.

החייב טוען כי הוא נקלע לקשיים כלכליים, ונאלץ להעתיק את מקום מגוריו לאילת, שם הוא עובד כיום כשכיר, ושכרו הוא בסך של כ- 6,900 ₪.

ב. בחודש דצמבר 2018 החייב שילם למבקשת סך של 1,800 ₪.

ג. בחודש ינואר 2019 החייב שילם סך של 1,800 ₪.

ד. לטענת המשיבה, בחודש 2/19 שולם סך של 600 ₪, באיחור, ובחודש מרץ 2019 שולם סך של 1,000 ₪.

תכתובת המסרונים מצביעה על כך שבחודש 3/19 החייב כתב שהוא משלם 1,000 ₪, משום ש"זה מה שיש עכשיו", וכך גם, בחודש 2/19 ציין שהוא מפקיד סך של 600 ₪ בלבד.

ה. עוד לטענת המשיבה, בחודש 4/19 שולם סך של 1,800 ₪.

ו. לטענת המשיבה, התנהלות זו נמשכת לאורך ההליך, ובמסגרתו החייב צבר חוב בסך של 26,300 ₪, בגין דמי המזונות הקצובים.

7. המנהל המיוחד עצמו ציין שהחייב אינו עומד בצו התשלומים שהושת עליו, וצבר פיגורים בסך של כ- 2,200 ₪ לקופה (כולל חודש 4/19) כאשר לפני כן נצברו פיגורים נוספים, ולפי אתר הכנ"ר לחייב 17 פיגורים בתשלומים. החייב אף אינו מגיש דוחו"ת עדכניים ומגובים באסמכתאות או בכלל. המנהל המיוחד ציין שעל החייב להסיר את הפיגורים והמחדלים בהגשת הדוחו"ת, שאם לא כן, דין ההליך להתבטל.

דיון והכרעה:

8. הצדדים לא הבהירו הפער בין הסך של 1,800 ₪, שגם לפי עמדת המשיבה מהווה כיסוי של קציבת המזונות, לבין סכום הקציבה. נראה (לפי פרוטוקול הדיון) כי היתרה מתקבלת מהסכום המשולם לחייב על ידי המוסד לביטוח לאומי, שמועבר ישירות למשיבה. מנגד, המשיבה טענה לחוב כתוצאה מפער זה, בטבלה שצירפה לתשובתה.

9. בשלב זה, לא אכנס לאמור בסעיף 8, שכן ממילא גם אם אתייחס לסך של 1,800 ₪, החייב לא שילם את דמי המזונות לחודש 11/18, ושילם באופן חלקי, ובאיחור, את דמי המזונות לחודשים 2/19, 3/19.

10. מבחינת בית המשפט, אין סובלנות לאי תשלום מזונות, לא באופן חלקי, ולא באיחור. החייב במזונות ניזוק קשות במסגרת ההליך, שכן קציבת המזונות היא מינימלית ואפילו לגביה אין אפשרות לגבייה בהוצאה לפועל. מדובר במזונות ילדיו של החייב, חיוב אישי מאין כמוהו, ואם החייב אינו יכול לעמוד בהם, דין ההליך להתבטל לאלתר.

בית המשפט לא יקבל מצב שבו הזכאית למזונות, המייצגת בסך הכול את ילדיו של החייב, תחזר על פתחיו כדי לקבל את המינימום הדרוש למחייתם.

אף לא ייתכן שבכל חודש יידרש ויכוח באשר למועד העברת המזונות.

11. לאור האמור אני מורה כדלקמן:

א. החייב יעביר את המזונות השוטפים עד 10 לכל חודש.

ב. החייב ישלים את כל הפיגור בתשלום המזונות – עד ליום 31.5.19.

ג. החייב יפעל להגשת דוחו"ת לחודשיים האחרונים, ומכאן ואילך – דוחו"ת דו חודשיים באופן שוטף.

ד. החייב ישלם את התשלום החודשי לקופה במועדו, וכן ישלים את הפיגור הקיים בתשלומים לקופה, בתוך 120 ימים מהיום.

12. היה והחייב לא יפעל לפי אחת ההוראות האמורות בסעיף 11 לעיל, ההליך יבוטל, ללא התראה נוספת.

13. למען הסדר הטוב, ב"כ החייב והמשיבה יבהירו לבית המשפט, האם התשלום עומד על סך של 1,800 ₪ בצירוף הגמלה המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי.

ניתנה היום, י' ניסן תשע"ט, 15 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.