הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פר"ק 4892-07-19

לפני כבוד השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

בעניין: פקודת החברות
ובעניין: ראשונים בנדל"ן – אבי יפה נדל"ן והשקעות בע"מ, ח.פ 514875889
(להלן "החברה")

המבקשים:

1.אברהם יפה
2.ראשונים בנדל"ן - אבי יפה נדל"ן והשקעות בע"מ

נגד

המשיב:
כונס נכסים רשמי תל אביב

צו פירוק

על פי הבקשה שהוגשה לבית משפט זה, ולאחר שהודעה על דבר בקשת הפירוק פורסמה כדין והומצאה תעודה מאת הרשם לפי תקנה 7 בתקנות החברות (פירוק), התשמ"ז-1987, ולאחר שלא הוגשה כל התנגדות לבקשה, ניתן בזה צו פירוק לפיו:

1.         החברה הנ"ל תפורק בידי בית-משפט על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

2.         כונס הנכסים הרשמי בתל-אביב ידאג לכינוס אסיפות נושים לעניין החברה שבפירוק.

3.         כונס הנכסים הרשמי בתל-אביב יהיה המפרק הזמני של החברה, עד להכרעת אסיפת הנושים לזהותו של המפרק הקבוע.

4. אני מורה על מינויו של עו"ד ליאור מזור כמנהל מיוחד כללי לחברה.
המנהל המיוחד יחתום על התחייבות עצמית בסך 100,000 ₪.

5.         נושאי המשרה בחברה יתייצבו מיד עם קבלת צו הפירוק במשרד הכונס הרשמי בתל-אביב, וזאת כדי למסור כל מידע שיידרש בנוגע לעסקי החברה. כן, יתייצבו המנהלים לחקירה במשרדי הכנ"ר בכל עת, לפי דרישתו.

6. התיק נקבע לדיון בחיסול החברה ליום 13.9.21 בשעה 9:00.

ניתנה היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.